Uutiset

9.5.2018 Uutinen

Aurinko- ja tuulienergia laajaan kustannustehokkaaseen käyttöön

Miten saada aurinko- ja tuulienergia mahdollisimman laajaan ja kustannustehokkaaseen käyttöön? Tähän etsii ratkaisuja Oulun yliopiston johtaman konsortion strategisen tutkimuksen rahoituksella tehtävä tutkimus. BCDC Energia -hanke pyrkii tähän mahdollisimman ympäristöystävällisin keinoin.

4.5.2018 Uutinen

Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Huttunen on Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2018

Kauppatieteiden maisteri, talousekonomi, toimitusjohtaja Hannu Huttunen on nimetty Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2018. Oulun Yliopistoseura ry julkisti nimityksen Oulun yliopistopäivän alumnijuhlassa 4.5.2018. Valinnan perusteena on Huttusen merkittävä työ Pohjois-Suomen ja koko Suomen talouselämän hyväksi sekä menestys yritysjohtajana.

3.5.2018 Uutinen

Haku ICT-alan muuntokoulutuksiin alkaa

Uudentyyppiset koulutukset paikkaavat osaajapulaa tieto- ja viestintätekniikan alalla. Ne on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Oulun yliopistoon otetaan toukokuun haussa 169 uutta opiskelijaa.

3.5.2018 Uutinen

Eurooppalaiset tutkijat yhteisvoimin parantamaan metsien terveyttä ja tuottoa

Ilmaston ja biotalouden muutokset tuovat haasteita metsien käyttöön ja jalostukseen. Oulun yliopisto on mukana laajassa eurooppalaisessa tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena on kasvattaa eurooppalaisten metsien terveyttä, kestävyyttä ja tuottoa hyödyntämällä uusinta tutkimustietoa ja moderneja menetelmiä.

2.5.2018 Uutinen

Tiaiselta siepolle tietoa hyvästä pesäpaikasta

Talitiaisen ja kirjosiepon naapurisuhteet antavat arvokasta tietoa lajien keskinäisestä käyttäytymisestä. Samoilla alueilla elävät lajit eivät pelkästään kilpaile keskenään vaan myös käyttävät toistensa tekemisiä esimerkkinä omassa päätöksenteossaan.

2.5.2018 Uutinen

Oulun yliopiston tutkijat ratkaisivat Käymäjärven kiven arvoituksen

Oulun yliopiston arkeologian ja historian tutkijat ovat ratkaisseet muinaistutkijoita yli 300 vuoden ajan askarruttaneen ns. Käymäjärven kiven arvoituksen.

27.4.2018 Uutinen

Terveydenhuollon älykkäät tietojärjestelmät auttavat potilaan hoidossa – kansalaisille suunnatut palvelut yleistyneet

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina ja niistä on entistä enemmän apua potilaiden hoidossa. Järjestelmät auttavat esimerkiksi suunnittelemaan, millainen hoito sopii potilaalle parhaiten.

26.4.2018 Uutinen

Projektien johtaminen on pitkälti järkevää työnhallintaa

Oulun yliopiston koordinoimalla projektinhallinnan kurssilla sertifioitui yli sata opiskelijaa koko Suomesta. FITech-yliopistoverkoston tarjonta etäkursseineen on myös Oulun yliopiston opiskelijoiden ulottuvilla.

25.4.2018 Uutinen

Uusi tutkimus osoittaa saamelaisten uhripaikkojen käytön alkaneen luultua aiemmin

Oulun yliopiston arkeologit yhdessä pohjoismaisten tutkijoiden kanssa ovat selvittäneet, että monet saamelaiseen uhrausperinteeseen kuuluvat uhripaikat on otettu käyttöön luultua aiemmin. Uusin tutkimus osoittaa, että monien uhripaikkojen käyttö on alkanut jopa tuhat vuotta sitten.

25.4.2018 Uutinen

MILL-hanke kehittää uusia yhteistoiminnallisia projektijohtamisen malleja

Suomessa on toteutumassa ja suunnitteilla useita kansainvälisiä investointiprojekteja, joista merkittävä osa tulee sijoittumaan Pohjois-Suomeen. Käynnistyneen MILL-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lisäarvoa luovia ja tehokkaita yhteistoiminnallisia projektijohtamisen menetelmiä ja ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen. Tavoitteena on lisätä hankkeisiin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kilpailukykyä.

24.4.2018 Uutinen

Joukkoäly valjastettiin kivuntorjuntaan

Oulun yliopistossa kehitetty Kipuriihi-työkalu arvioi alaselkäkipujen hoitomuotojen tehoa joukkoälyn avulla. Huhtikuussa Kipuriihi esitellään arvovaltaisimmassa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta käsittelevässä konferenssissa Kanadassa.

23.4.2018 Uutinen

Huomio luovuuteen ja keksintöihin

Maailman henkisen omaisuuden päivää vietetään vuosittain 26.4. Sitä alettiin pitää vuonna 2000 WIPO:n (World Intellectual Property Organization) toimesta. Sen tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota luovuuden ja keksintöjen merkitykseen ihmiskunnan vaurauden ja hyvinvoinnin edistäjinä.

23.4.2018 Uutinen

Oppimisanalytiikan kärkihankkeelle 1,5 miljoonan euron erityisrahoitus

Oulun yliopiston vetämä hanke opintopolkujen sujuvoittamiseksi oppimisanalytiikkaa hyödyntäen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1 531 000 euron erityisavustuksen vuosille 2018–2020.

23.4.2018 Uutinen

Tutkijat löysivät yhteyden kätkytkuolemien ja ilmansaasteiden välillä

Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys, tuore tutkimus osoittaa. Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola yhteistyökumppaneineen osoitti tutkimuksessaan mahdollisen yhteyden lyhytaikaisen ilmansaasteille altistumisen ja kätkytkuolemien välillä.

23.4.2018 Uutinen

Ilya Usoskinille kansainvälinen tunnustus kosmisen säteilyn tutkimuksesta

Oulun yliopiston avaruusfysiikan professori Ilya G. Usoskinille on myönnetty vuoden 2018 Julius Bartels -mitali hänen tutkimustyöstään, joka on keskeisesti vaikuttanut kosmisen säteilyn ja Auringon aktiivisuuden pitkäaikaisten muutosten kansainväliseen tutkimukseen. Julius Bartels-mitalin myöntää Euroopan johtava geotieteiden liitto European Geosciences Union EGU. Sen mukaan Usoskinia voidaan pitää yhtenä avaruusilmaston tutkimusalan perustajana.

19.4.2018 Uutinen

Metallien 3D-tulostus osaksi tuotantoketjua

Oulun yliopistossa on käynnistynyt hanke, jossa selvitetään 3D-tulostamalla tuotettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyn parantamista ja menetelmän kehittämistä osaksi tuotannollisia työvaiheketjuja. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä (FMT) on saanut tutkimukseen Euroopan aluekehitysrahastolta 746 000 euron rahoituksen.

18.4.2018 Uutinen

Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen 6G-tutkimus on valittu Suomen Akatemian rahoittamaksi tutkimuksen lippulaivaksi

Suomen Akatemia on valinnut Oulun yliopiston johtaman 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem osaamiskeskittymän tutkimuksen lippulaivaksi uudessa kansallisessa tutkimusrahoitusohjelmassa. Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta tukemalla korkeatasoisen tutkimuksen keskittymiä, joihin yhdistyy taloudellista kasvua tukeva ja muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ohjelmaan valittiin nyt kaksi ensimmäistä tutkimuksen lippulaivaa kahdeksanvuotiselle kaudelle.

10.4.2018 Uutinen

Mikroyritykset haluavat kasvaa, mutta riskinottokykyä puuttuu

Valtaosa pohjoissuomalaisista mikroyrityksistä haluaa kasvaa. Kasvuun tarvitaan kuitenkin nykyistä vahvempaa riskinottoa. Harva pienyritys on valmis investoimaan tutkimus- ja kehitystoimintaan tai uuteen teknologiaan, kertoo Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän kyselytutkimus.

3.4.2018 Uutinen

Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaaniksi Kati Mäkitalo

Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävään haki jatketun hakuajan aikana yhteensä 9 henkilöä.

3.4.2018 Uutinen

Oulun yliopisto koordinoimaan valtakunnallista lääketieteen opetuksen digitalisaatiota

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yli 3,2 miljoonaa euroa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koordinoimaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda digitaalisia oppimisympäristöjä lääketieteen ja hammaslääketieteen opetukseen sekä yhtenäistää alan opetusta. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen lääketieteelliset tiedekunnat sekä alojen isoimmat tieteelliset järjestöt.

29.3.2018 Uutinen

Oulun yliopistoon kaikkien aikojen suurin hakijamäärä – myös kansainvälisiin maisteriohjelmiin ennätysmäärä hakijoita

Oulun yliopistoon haki korkeakoulujen tämän kevään yhteishaussa enemmän hakijoita kuin koskaan aiemmin, yhteensä 15 378 hakijaa. Oulun yliopiston hakijamäärä kasvoi 46 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Luku sisältää sekä kandidaattiohjelmiin että kotimaisiin maisteriohjelmiin hakeneet. Ensisijaisesti Oulun yliopistoon hakeneita on 5 837. Määrä on viisi prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Lisäksi kansainvälisiin maisteriohjelmiin haki yhteensä 3 475 hakijaa. Tulos on Suomen ennätys.

28.3.2018 Uutinen

Yliopisto tarjoaa yli 40 kesäsetelipaikkaa

Oulun kaupunki tarjoaa 15–17-vuotiaille nuorille kesäseteleitä, joiden avulla nuoret voivat hakea tuettua kesätyötä Oulun seudun organisaatioista. Kesäsetelityö kestää tyypillisesti kaksi viikkoa.

27.3.2018 Uutinen

Uusi työkalu sote-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

Oulun yliopistossa on kehitetty sosiaali- ja terveysalan yrityksille räätälöity liiketoiminnan arviointi- ja kehittämistyökalu SoLKI. Toimialan erityispiirteet huomioivan työkalun avulla yrittäjä voi arvioida yrityksensä nykytilan joko itsenäisesti tai yhdessä oman yritysneuvojan kanssa.

22.3.2018 Uutinen

Oman alan maisterikoulutus avaa ovia

Oulun yliopistossa on alkanut ensimmäinen työvoimakoulutuksena toteutettava muuntokoulutus. Kaksivuotisella maisteriohjelmalla pyritään yhdistämään tekijät ja alueen yritysten osaamistarpeet.