Uutiset

12.8.2020 Uutinen

Globaali näkökulma arktisten vesistöjen tutkimukseen

Arkisen tutkimuksen kentälle voi tulla epätavallista reittiä. Arktisen ympäristön resurssien hallinnan tenure -professori Ali Torabi Haghighi työskenteli vuosia vesistöinsinöörin ja luennoitsijan työssä kotimaassaan Iranissa. Muutto Suomeen runsaat kymmenen vuotta sitten toi hänelle sekä haasteita että uusia ideoita.

11.8.2020 Uutinen

Luonnonläheistä tiimivalmennusta kasvitieteellisessä puutarhassa

Voitaisiinko luontoympäristöstä saada tehoa tiiminvalmennukseen ja lisää hyvinvointia työelämään? Tätä ryhdytään testaamaan Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa tänä syksynä. 

23.7.2020 Uutinen

Oulun yliopisto alkaa kouluttaa psykologeja

Uusi koulutus vastaa alan osaajien työvoimapulaan Pohjois-Suomessa.

10.7.2020 Uutinen

Eurooppalaiselle koulutusalueelle 24 uutta Eurooppa-yliopistoa – Oulun yliopisto mukana

Euroopan komissio on julkistanut 24 uutta Eurooppa-yliopistoa, jotka liittyvät korkeakoulujen vuonna 2019 valittuihin ensimmäisiin 17 yhteenliittymään. Oulun yliopisto on mukana näissä 24 uudessa Eurooppa-yliopistossa.

8.7.2020 Uutinen

Opiskelijavalinnan tulokset valmiit – onnea kaikille valituille!

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijavalintojen tulokset on nyt julkaistu. Oulun yliopistossa on aloituspaikkoja noin 2 700 uudelle opiskelijalle. Aloituspaikkojen suhde hakijamäärään on 16 prosenttia.

8.7.2020 Uutinen

Opiskelijat haluavat asua mieluiten keskustassa

Tutkimuksen mukaan Oulun keskusta on oululaisten korkeakouluopiskelijoiden suosikkiasuinalue. 

2.7.2020 Uutinen

Painettu joustava elektroniikka – askel kohti älyvaatteita

Oulun yliopiston, Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) ja Polar Electron tutkijat ovat kehittäneet uuden elektrodijärjestelmän, joka voidaan sisällyttää osaksi vaatekappeleita ja joka kestää käyttöä ja kulutusta.

30.6.2020 Uutinen

Usein esitettyjä väitteitä keskustakampuksesta

Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 kiinteistöstrategian selvitystyön pohjalta, että yliopisto aloittaa hankesuunnittelun uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa. Olemme koonneet oheen vastauksia muutamiin yleisimpiin keskustakampusta koskeviin väitteisiin.

30.6.2020 Uutinen

Oulun yliopisto menestyi tieteenalakohtaisessa Shanghai-vertailussa

Oulun yliopisto sijoittuu peräti 18 tieteenalalla maailman 500 parhaan yliopiston listalle. Tämä ilmenee Shanghain Jiao Tong -yliopiston laatimasta alakohtaisesta Academic Ranking of World Universities (ARWU) -vertailusta.

29.6.2020 Uutinen

OYSin kehittäminen koskee myös lääketieteen koulutusta

Oulun yliopistollinen sairaala kokee muodonmuutoksen Tulevaisuuden sairaala – OYS 2030 -uudistamisohjelman myötä. Tilojen ja teknologian uudistuminen vaikuttaa paitsi potilaiden hoitoon, myös sairaalan toiseen ydintoimintoon, lääketieteen koulutukseen.  

29.6.2020 Uutinen

Illanvirkut liikkuvat muita vähemmän

Keski-ikäiset iltavirkut miehet ja naiset liikkuvat aamuvirkkuja ikätovereitaan vähemmän. Iltavirkut miehet myös istuvat aamuvirkkuja enemmän. Tutkijoiden mukaan ihmisten yksilöllinen vuorokausirytmi tulisi huomioida liikunnanohjauksessa nykyistä paremmin.

26.6.2020 Uutinen

Sukusiitos vähentää varpusten elinikää ja poikasten määrää riippumatta lintuyhteisön koosta tai elinympäristöstä

Sukusiitos lyhentää erittäin voimakkaasti villien varpusten elinikää ja niiden aikuisikään selviävien poikasten määrää. Sukusiitoksen vaikutukset olivat samanlaisia kaikissa lintuyhteisöissä riippumatta niiden erilaisista elinympäristöistä tai populaatioiden koosta, todettiin uudessa suomalais-norjalaisessa tutkimuksessa. Tulos on luonnonsuojelun kannalta merkittävä.

24.6.2020 Uutinen

Aurinkoenergiaa talteen perhosen siivellä

Perhosen siipisuomuja imitoivilla nanorakenteilla voidaan merkittävästi parantaa aurinkopaneelien ominaisuuksia tekemällä niistä vähemmän heijastavia. Oulun yliopiston NANOMO-tutkimusyksikön uusi tutkimustulos tarjoaa tehokkaan mahdollisuuden aurinkoenergian keräämiseen aurinkokennojen avulla.

22.6.2020 Uutinen

Digitalisaatio uudistaa liiketoimintaa

Digitaalista liiketoimintaa esiintyy jo kaikilla aloilla. Oulun yliopiston tutkijat jäsentävät sen mahdollisuuksia ja auttavat yrityksiä uuden liiketoimintamallin laatimisessa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu Oulun Satama, joka rakentaa 5G-paikallisverkon digitaalisine palveluineen.

18.6.2020 Uutinen

Rahoitusta 203 uuteen aloituspaikkaan Oulun yliopistoon

Valtion kesäkuun alussa hyväksytyssä lisätalousarviossa osoitettiin korkeakouluille rahoitusta valittavien uusien opiskelijoiden määrän lisäämiseksi. Oulun yliopisto saa rahoitusta 203 lisäpaikkaan.

18.6.2020 Uutinen

Caglar Elbuken yhdistää teorian ja teollisuuden – yhteisprofessuuri tuo Ouluun uutta perustutkimusta

Professori Caglar Elbuken saapui viime talvena Ouluun Turkin Ankarasta. Elbuken tuli Ouluun johtamaan kahta uutta tutkimusryhmää, toista Oulun yliopistossa ja toista VTT:llä.

17.6.2020 Uutinen

Poikkitieteellisiä ratkaisuja kestävään vesienhoitoon

Arktisen tutkimuksen tenure-professori Hannu Marttila innostuu kalastuksesta ja poikkitieteellisestä tutkimuksesta ja haluaa tieteen avulla auttaa kestävässä vesienhoidossa. Hän johtaa Pohjoinen hydrologia -tutkimusryhmää Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä. 

17.6.2020 Uutinen

Päätökset syksyllä 2020 käynnistyvistä akatemiahankkeista, akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista valmistuivat: Oulun yliopistoon rahoitusta 13 hankkeelle ja 8 tutkijalle

Suomen Akatemia on tehnyt päätökset 1.9.2020 käynnistyvän rahoituskauden akatemiahankkeista, akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista. Oulun yliopistossa aloittaa 13 uutta akatemiahanketta, 7 tutkijatohtoria ja 1 akatemiatutkija. Yhteensä Oulun yliopiston tutkijat saivat rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa.

15.6.2020 Uutinen

QS yliopistovertailu listasi Oulun yliopiston 408. parhaaksi

Oulun yliopisto sijoittuu uusimmassa kansainvälisessä QS World University Rankings 2021 -yliopistovertailussa sijalle 408. Sijoitus putosi hieman kahden nousuvuoden jälkeen. 

15.6.2020 Uutinen

Ehkäisypillereiden vertailu paljasti eroja eri estrogeenimuotojen metabolisissa haittavaikutuksissa

Oulun ja Helsingin yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa verrattiin kahden erityyppisen estrogeenin vaikutuksia veren tulehdustekijöihin ja rasva-arvoihin. Yhdistelmäehkäisypillereissä paljon käytetty etinyyliestradioli lisäsi elimistön matala-asteista tulehdusta, kun taas luonnollista estrogeenia muistuttavalla estradiolivaleraatilla ei ollut tulehdusarvoihin juurikaan vaikutusta.

15.6.2020 Uutinen

Vähähiilisempää terästuotantoa valokaariuunilla

Ilmastoystävälliset teräksen tuotantotavat, vetypelkistys ja teräksen kierrättäminen, edellyttävät valokaariuunin käyttöä. Oulun yliopisto ratkoo valokaariuunin kehityshaasteita yhteistyökumppaniensa kanssa.

12.6.2020 Uutinen

Varhaiskasvatuksen monimuotokoulutukseen yli 3,2 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen tukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopistolle jatkuvan oppimisen tukea yhteensä yli 4,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta sai kolme hanketta, joilla on tarkoitus vauhdittaa työllisyyttä, tasa-arvoa ja osaavan työvoiman saatavuutta.

12.6.2020 Uutinen

Oulun yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin – kyky kertoa omasta osaamisesta on tärkein tekijä

Alumnien työllistymistä selvitetään vuosittain valtakunnallisella uraseurantakyselyllä. Valtaosa valmistuneista on tyytyväinen sekä tutkintoonsa että tähänastiseen työuraansa.

11.6.2020 Uutinen

Akatemiaprofessori Matti Latva-aho on kokenut kaikki G:t

Akatemiaprofessori Matti Latva-aho tunnetaan 6G Flagship -ohjelman johtajana ja Oulussa alkunsa saaneen 6G-tutkimuksen kansainvälisenä keulakuvana. Latva-aho ei ole koskaan pelännyt mahdottomalta tuntuvia asioita, vaan tarttunut urallaan aina mitä uskomattomampiin haasteisiin. ”En ole koskaan yrittänyt päästä helpolla – sellainen minä olen”, Latva-aho sanoo. Se onkin varmasti tarpeellinen ominaisuus henkilölle, joka johtaa seuraavan sukupolven tietoliikenteen kärkitutkimushanketta.