Uutiset

22.3.2018 Uutinen

Oman alan maisterikoulutus avaa ovia

Oulun yliopistossa on alkanut ensimmäinen työvoimakoulutuksena toteutettava muuntokoulutus. Kaksivuotisella maisteriohjelmalla pyritään yhdistämään tekijät ja alueen yritysten osaamistarpeet.

21.3.2018 Uutinen

Laaja tutkimus paljasti vakavia puutteita alaselkäkivun hoidossa

Terveydenhuollon resursseja haaskataan parhaillaankin turhiin tutkimuksiin sekä tehottomiin ja jopa haitallisiin hoitoihin. Asia käy ilmi arvostetussa The Lancet -tiedelehdessä julkaistuista kolmesta laajasta katsausartikkelista, joissa yli kolmekymmentä johtavaa asiantuntijaa kolmestatoista eri maasta on koonnut tutkimusnäyttöä alaselkäkivun syistä, riskitekijöistä ja hoidosta. Professori Jaro Karppinen Oulun yliopistosta on yksi tutkimusten tekijöistä.   

20.3.2018 Uutinen

Ilmastomallit ennustavat muutoksia pohjoisten jokien virtaamiin ja eliöstöön

Suomen virtavesien lajien elinalueet tulevat siirtymään pohjoista kohti lämpötilan kasvaessa ilmastonmuutoksen myötä. Lisäksi jokien virtaamien vuodenaikaisvaihtelu muuttuu nykyistä epäsäännöllisemmäksi. Lajiston muutokset ovat suurempia pienissä latvapuroissa kuin suurissa joissa, selviää Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston tutkimuksesta.

19.3.2018 Uutinen

Vuoden kasvatustieteilijä Oulusta

Ammattijärjestö Specia on valinnut keskuudestaan Vuoden kasvatustieteilijäksi oululaisen Mia Kemppaalan. Oulun yliopistossa yhteisökehittäjänä työskentelevä Kemppaala on innostunut ja innostava vertaisoppimisen ja luovan yhteistyön puolestapuhuja.

16.3.2018 Uutinen

Biojalostuksen lahjoitusprofessuuri Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustetaan modernin biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri ja alan tutkimusryhmä 1.9.2018 alkaen. Hankkeen osapuolet arvioivat professuurin olevan merkittävä avaus uuteen suuntaan.

15.3.2018 Uutinen

Oulun yliopisto lisää merkittävästi lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelupaikkoja

Oulun yliopistossa lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärät lisääntyvät 100 opiskelupaikalla vuosina 2018–2021.

13.3.2018 Uutinen

TUTLI-projekteista syntynyt 10 tutkimuslähtöistä yritystä

TUTLI on Business Finlandin rahoitusmuoto, joka tähtää uuden tut

13.3.2018 Uutinen

Opiskelijoiden digiohjausta sekä opiskelu- ja uravalmiuksia kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla korkeakoulujen ja toisen asteen yhteistyönä

Oulun yliopisto on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa vuosina 2018-2020 toteutettavassa Digiohjausta kaikille! -ESR-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on digitalisaation avulla löytää aidosti uudenlaisia, innovatiivisia keinoja ohjata ja tukea opiskelua sekä urasuunnittelua. Tavoitteena on myös lisätä koulutuksen yhdenvertaisuutta kehittämällä erilaisten oppijoiden ohjausta ja opintojen esteettömyyttä erilaisten digitaalisten sovellusten avulla.

12.3.2018 Uutinen

Typen ja raskasmetallien puhdistukseen vesistä uusia passiiviratkaisuja

Uudenlaisia passiivisia hybridiratkaisuja typen ja raskasmetallien puhdistamiseen arktisista valumavesistä kehitetään Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä uudessa hankkeessa. Passiiviset hybridiratkaisut muodostuvat erilaisista puhdistusyksiköistä, esimerkiksi sammalaltaista, bioreaktoreista ja kosteikoista, jotka eivät vaadi energiaa.

9.3.2018 Uutinen

Pohjois-Suomen syntymäkohortit antavat arvokasta tietoa terveydestämme

Pohjois-Suomessa vuonna 1966 sekä heinäkuun 1985 ja kesäkuun 1986 välisenä aikana syntyneet voivat katsoa olevansa etuoikeutetussa asemassa. Heidän terveyttään ja hyvinvointia on seurattu jo sikiöajoista lähtien. Se on jatkunut tähän päivään saakka noin kymmenen vuoden välein. Tuloksena on syntynyt laaja Pohjois-Suomen syntymäkohortiksi kutsuttu tutkimusaineisto. Uusien tietojen keräys on alkamassa tänä vuonna.

8.3.2018 Uutinen

Moni rintasyöpägeeniä kantava mies jää vaille tukea

Periytyvää rintasyöpägeeniä kantavista miehistä moni kokee jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea, osoittaa tuore väitöstutkimus. Kohonneesta syöpäriskistä huolimatta miehille ei myöskään ole järjestetty yhtenäistä ennaltaehkäisevää syöpäseurantaa.

8.3.2018 Uutinen

Miten innovatiivinen Oulun yliopisto on?

Kun verrataan muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin, meillä syntyy tutkimuksesta enemmän keksintöjä ja startup-yrityksiä. Sen sijaan meillä resursoidaan vähemmän osaamisen kaupallistamista hoitavaan henkilökuntaan ja keksintöjen suojaamiseen patenteilla.

8.3.2018 Uutinen

Selvitys lukiolaisten ainevalintojen sukupuolittuneisuudesta valittu 100tasa-arvotekojen joukkoon

Oulun yliopistossa tehty selvitys lukion ainevalinnoista sukupuolen mukaan on nimetty 100 tasa-arvoteon joukkoon. Selvityksen mukaan oppiainevalinnoista, jotka lukion aloittavat tytöt ja pojat tekevät, on nähtävissä sukupuolten eriytyminen eri aloille myöhemmin työelämässä.

6.3.2018 Uutinen

Oulun yliopiston tutkimus esillä arktisen öljyntorjunnan konferenssissa

Arktisen öljyntorjunnan konferenssi kokoaa Ouluun 200 alan asiantuntijaa 7.–8.3.2018. Myös Oulun yliopiston tutkimus on esillä konferenssissa.

5.3.2018 Uutinen

Evakkous ja pakolaisuus ovat Suomen lähihistoriaa

Sotapakolaisuudesta on Suomessa vain muutama vuosikymmen – keskuudessamme elää edelleen ihmisiä, joiden historiaa on pakolaisuus ja evakkous. Millaisia ovat heidän tarinansa? Miten näiden ihmisten integroituminen uuteen yhteisöön ja yhteiskuntaan tapahtui ja kauanko se kesti?

28.2.2018 Uutinen

Kuusi tieteenalaa maailman 500 parhaan joukkoon

Oulun yliopistosta sijoittuu kuusi tieteenalaa maailman 500 parhaan joukkoon tämän vuotisella kansainvälisellä QS Ranking -tieteenalalistalla. Tieteenalat pärjäsivät vertailussa yleisesti ottaen paremmin kuin viime vuonna. Parhaiten Oulun yliopistosta menestyi jälleen maantiede, joka arvioitiin vertailussa sijaluvulle 101–150.

27.2.2018 Uutinen

Valtion tulevaisuuskiertue alkoi Oulun yliopistosta

Pääministerin isännöimässä Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudessa yliopistolaiset pohtivat tulevaisuuden isoja teemoja poliittisen valmistelun tueksi.

23.2.2018 Uutinen

Oulun yliopiston tutkijat menestyivät Orionin ideakilpailussa

Professori Taina Pihlajaniemen ja dosentti Ritva Heljasvaaran tutkimusryhmä palkittiin Oriontation 100 –ideaa -kilpailun palkintogaalassa ystävänpäivänä 14.2. Voittoisa kilpailuehdotus liittyi syöpätutkimukseen.

22.2.2018 Uutinen

Uusi synteettinen biomuovi kehitetty

Oulun yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikössä on kehitetty uusi synteettinen biopolymeeri, jonka tutkijat ovat nimenneet lyhenteellä PEBF. Polymeeriä voidaan valmistaa biomassapohjaisista raaka-aineista siten, että materiaalin sisältämä hiili on kokonaisuudessaan biomassaperäistä.

21.2.2018 Uutinen

Pääjohtaja Liikanen: ”On huolehdittava, että kasvussa pysyvät kaikki mukana”

Talouden ja tuotannon kasvu jatkuu Suomessa kaikilla aloilla, vaikka voimakkain vaihe onkin ohitettu. Työllisyys kohenee. Näin positiivisia lähitulevaisuuden näkymiä ennusti Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen Oulun yliopiston Talousfoorumissa 20.2.

19.2.2018 Uutinen

Yliopisto muistaa lahjoittajiaan lahjoittajaseinällä

Oulun yliopiston kesällä 2017 päättynyt varainhankintakampanja tuotti yli 21 miljoonaa euroa tutkimuksen ja koulutuksen tueksi.

16.2.2018 Uutinen

Tutkijat löysivät normaalille sikiönkehitykselle välttämättömän geenin

Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on löydetty uusi normaalille sikiönkehitykselle välttämätön geeni ja maailmalla aiemmin kuvaamaton vaikea lapsuusiän monielintauti.

15.2.2018 Uutinen

Virtuaalimatka Oulusta Koreaan 20. - 22.2.

5G Oulu tarjoaa aidon virtuaalikokemuksen lisättyyn todellisuuteen. Koe 360-näkymät suorana 5G-yhteydellä.
Aika: 20. - 22.2. klo 9 - 17
Paikka: Oulun pääkirjaston tapahtumatila Laituri

15.2.2018 Uutinen

Kiinteistö- ja toimitilasektorin uudet palvelut perustuvat käyttäjäkokemukseen

Tutkijat ja yritykset kehittävät yhteistyössä uusia käyttäjäkokemukseen perustuvia palveluita kiinteistö- ja toimitilasektorille. Tavoitteena on lisätä työn tuottavuutta ja edistää arjen sujumista ja hyvinvointia.