Uutiset

13.5.2020 Uutinen

Rekka-autojen semiautonominen letka-ajaminen luo uusia mahdollisuuksia myös Suomessa

Oulun yliopiston tutkimus osoitti rekka-autojen letka-ajamisen positiivisia vaikutuksia muun muassa kuljetusten polttoainetehokkuuteen ja kokonaispäästöjen vähentämiseen sekä kuljettajien roolien muuttumiseen. 

13.5.2020 Uutinen

Mittava naisten terveystutkimus alkaa Oulun yliopistossa

Yhteensä 4 500 naista saa kutsun laaja-alaiseen terveystutkimukseen. Tutkittavat kuuluvat Pohjois-Suomessa vuosina 1985-1986 syntyneiden kohorttiin. Suurin osa tutkittavista on nyt 34-vuotiaita.

11.5.2020 Uutinen

Keskustakampuksesta julkaistu kysymyksiä ja vastauksia sekä tausta-aineistoja

Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020, että yliopisto käynnistää hankesuunnittelun uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa. 

8.5.2020 Uutinen

Oulun yliopiston ryhmä vahvisti kokeellisesti NMR-signaalin magneettikenttäriippuvuuden

Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia (NMR) on keskeinen materiaalien ja biosysteemien rakenteen ja dynamiikan tutkimusmenetelmä. Sen tärkein havaintosuure on kemiallinen siirtymä, joka välittää yksityiskohtaista tietoa näytteen sisältämien magneettisten atomiydinten fysikaalisesta ja kemiallisesta ympäristöstä. 

7.5.2020 Uutinen

Kandipalautteen tulokset paranivat selvästi – myös vastausprosentti huima

Oulun yliopisto paransi tulostaan Kandipalautteen keskeisissä kysymyksissä vuonna 2019. Tulosraportissa tulokset esitetään kysymysten vastausten keskiarvoina eli paras tulos on 100 pistettä ja heikoin tulos on 20. Koko yliopiston tasolla parhaat arviot opiskelijat antoivat väittämistä ”voin hyvin yliopistossani (85 pistettä)”, ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa (82,8 pistettä) ja ”olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa” (80,7 pistettä). Heikoimmat arviot Oulun yliopisto sai opiskelijoiltaan väittämistä ”opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani” (66,5 pistettä) ja ”olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin” (71,9 pistettä).

6.5.2020 Uutinen

Runsas pelaaminen näkyy nuorten miesten elintavoissa ja painossa

Tuoreen oululaisen väestötutkimuksen mukaan paljon videopelejä pelaavien nuorten miesten elintavat ovat heikommat kuin vähemmän pelaavilla ikätovereilla.

6.5.2020 Uutinen

Ilmastosiirtolaisuutta tutkitaan kestävän kehityksen näkökulmasta

Oulun yliopiston ja Siirtolaisuusinstituutin tutkijoiden yhteistyössä toteuttama Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI) -hanke tuottaa ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksen tuomien ympäristömuutosten vaikutuksesta muuttoliikkeeseen eri alueilla. Ilmastosiirtolaisuuden ilmiöstä tuotettavaa ja koostettavaa tietoa analysoidaan Euroopan unionin ja Suomen tavoitteiden näkökulmasta huomioiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

5.5.2020 Uutinen

Radiotaajuuksien yhteiskäyttö luo aivan uusia mahdollisuuksia

Matkaviestinnän maailman siirtyessä vähitellen 5G-tekniikkaan taistelu radiotaajuuksista käy yhtä voimakkaana kuin aina ennenkin. Se, joka hallitsee taajuusspektriä, pitää siitä kiinni eikä anna muiden käyttää sitä, vaikka ei itse sitä aina käyttäisikään kaikkialla.

4.5.2020 Uutinen

Saamelaiskulttuuri muuttuu ilmastonmuutoksen myötä

Muuttuva ilmasto vaikuttaa paitsi saamelaisten ympäristöön ja elinkeinoon, myös kieleen ja kulttuuriin. Oulun yliopiston ”SAAMI – saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen” -hankkeessa tutkittiin saamelaisten kotiseutualueella poronhoidosta elantonsa saavien saamelaisten havaintoja ja kokemuksia ilmastonmuutoksesta.

30.4.2020 Uutinen

Mika Niemelä implementointitutkimuksen työelämäprofessoriksi Oulun yliopistoon

Filosofian tohtori Mika Niemelä aloittaa interventio- ja implementointitutkimuksen työelämäprofessorina Oulun yliopistossa 1. toukokuuta.   

30.4.2020 Uutinen

Muutokset kevään opiskelijavalintoihin valmistuneet

Suomalaisyliopistot linjasivat 9.4. yhdessä, että perinteisiä valintakokeita ei koronatilanteen vuoksi ole mahdollista järjestää turvallisesti. Syynä ovat pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien luotettavan tunnistamisen vaikeus sekä liikkumiseen ja itse koetilanteeseen liittyvät riskit.

29.4.2020 Uutinen

Ympäristöteknologiarahaston palkinto professori Ulla Lassille

Professori Ulla Lassi on tutkinut viime vuosina erityisesti litiumioniakkujen ja korvaavien materiaalien kemiallista käyttäytymistä akkusovelluksissa.

29.4.2020 Uutinen

Onnikalla eurooppalaisiin hoitosuosituksiin

EU:ssa käynnistyi vuoden 2020 alussa CoroPrevention, sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn keskittyvä kansainvälinen tutkimushanke. Oulun yliopistossa kehitetty Onnikka-painonhallintasovellus on hankkeessa keskeisellä sijalla.

28.4.2020 Uutinen

Oulun yliopisto käynnistää hankesuunnittelun kampuksen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 28.4. kuullut kiinteistöstrategian selvitystyön tulokset ja päättänyt hankesuunnittelun käynnistämisestä uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa. Rakennushankkeen laajuus on lähtökohtaisesti noin 30 000 kerrosalaneliömetriä ja sen hankesuunnittelun arvioidaan kestävän noin vuoden ajan. Yliopisto tulee esittämään Oulun kaupungille asemakaavan muuttamista Raksilan alueella.

28.4.2020 Uutinen

Toimiiko bisnesidea koronan jälkeen? Mikroyrittäjille räätälöity koulutus alkaa

Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden koulutus alkaa Oulun yliopistossa 6.5. Avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen kautta tarjottavan koulutuksen tavoitteena on parantaa mikro- ja yksinyrittäjien liiketoimintaosaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi digitaaliseen markkinointiin sekä yrittäjän osaamisen ja jaksamisen väliseen vuorovaikutukseen.

27.4.2020 Uutinen

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti arkikokemuksia koronakriisistä

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti tietoa koronaviruskriisin vaikutuksista ihmisten arkeen. Kokemuksia pandemiasta – Experiencing the Pandemic -hankkeen aineistoa on tarkoitus hyödyntää useilla eri tieteenaloilla muun muassa mahdollisten uusien kriisien hoidossa.

23.4.2020 Uutinen

Uutta tietoa jatkosodan vaiheista: USA torjui ehdotuksen Pohjois-Suomen miehityksestä 1943

Suomen valtiojohto tavoitteli jatkosodasta irtautumista salaisissa neuvotteluissa Lissabonissa kesällä 1943 jo yli vuotta ennen sodan päättymistä. Suomessa kuitenkin pelättiin, että neuvostojoukot miehittäisivät Pohjois-Suomen ja Lapin, ja syntyi ajatus amerikkalaisjoukkojen sijoittamisesta pohjoisen turvaksi. USA:n korkein sodanjohto kuitenkin torjui suomalaisehdotuksen.

23.4.2020 Uutinen

Saamelaispedagogiikkaa painottavat opettajaopinnot alkavat – haku käynnissä

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja kasvatustieteiden tiedekunta kouluttavat nopeutetusti lisää saamen kieltä taitavia opettajia. Pedagogiset opinnot (60 op) on suunnattu aineenopettajiksi haluaville: tuleville saamen kielen ja kirjallisuuden opettajille sekä niille, jotka haluavat opettaa saameksi muita oppiaineita, esimerkiksi biologiaa, matematiikkaa tai historiaa. Erillishaku opettajan pedagogisiin opintoihin on käynnissä 20.4.–11.5.2020. 

23.4.2020 Uutinen

THE University Impact 2020: Oulun yliopisto vahva vaikuttaja kestävässä talouskasvussa ja innovaatioissa

Oulun yliopisto sijoittuu sijavälille 201-300 yliopistojen vaikuttavuutta mittaavassa kansainvälisessä The University Impact 2020 -vertailussa. Vertailussa arvioidaan yliopistojen sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen kautta.

23.4.2020 Uutinen

Ihmiskeho langattoman tietoliikenteen kohteena

Oulun yliopiston 6G Flagshipin langattoman tietoliikenteen lääketieteellisiin sovelluksiin keskittyvä tutkimusryhmä (Wireless Medical Communications, WiMeC) toteuttaa visiota tulevaisuuden terveyspalveluista, jotka ovat mahdollisia uusimman langattoman teknologian ansiosta. Ryhmällä on kolme eri tutkimuskohdetta: langattomat kehoverkot (Wireless Body Area Network, WBAN), tiedonsiirtoketju aina mittauksista potilaan sähköiseen terveysrekisteriin sekä hoitotilojen uudenlaiset luotettavat tietoliikenneratkaisut.

22.4.2020 Uutinen

Linnut muutosten kourissa

Lintujen maailmassa puhaltavat muutosten myrskytuulet. Ilmastonmuutos vaikuttaa lintujen elinympäristöihin niin muuttomatkoilla kuin talvehtimis- ja pesimäalueilla. Monet lintulajit kärsivät, jotkut hyötyvät.

22.4.2020 Uutinen

Yliopiston hallitus käsittelee kampusasiaa ensi viikolla

Vahvaksi vaihtoehdoksi nousee uuden kampuksen rakentaminen Oulun keskustan läheisyyteen.

20.4.2020 Uutinen

Laaja valaistussuunnittelun täydennyskoulutus alkaa – haku käynnissä

Valaistussuunnittelu on tärkeä suunnitteluala, jolla tarvitaan laajaa ammattitaitoa. Tähän tarpeeseen vastaa syksyllä käynnistyvä koulutus, joka perehdyttää monialaisesti niin arkkitehtuuri- kuin kaupunkivalaistuksen saloihin. Täydennyskoulutus toteutetaan Oulussa ja Kuopiossa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

15.4.2020 Uutinen

Kastematojen leviäminen tundralle parantaa kasvillisuuden ravinnetilaa

Subarktisella tundralla toteutetun maastokokeen avulla kansainvälinen tutkijaryhmä pystyi osoittamaan täysin uuden mekanismin, joka selittää tundramaaperän hidasta ravinnekiertoa.  Kokeen avulla havaittiin, että kastematojen puuttuminen aiheuttaa tundrakasveille ravinteiden puutosta.