Uutiset

25.6.2018 Uutinen

Harvinaiset geenivirheet selittävät nuorten pohjoissuomalaisten sydänperäisiä äkkikuolemia

Oulun yliopiston sydäntutkijat ovat löytäneet joukon geenimuutoksia, jotka saattavat selittää pohjoissuomalaisten nuorten aikuisten keskuudessa esiintyviä sydänperäisiä äkkikuolemia. Havainto kohtalokkaan sydänlihasfibroosin perinnöllisyydestä auttaa tutkijoita ymmärtämään myös muiden vakavien sydänsairauksien syntymekanismeja.

21.6.2018 Uutinen

Professori Johanna Myllyharju Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt professori Johanna Myllyharjun Oulun yliopistosta Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2019 lukien. Hallituksen toimikausi on kolmivuotinen.

20.6.2018 Uutinen

Soluväliaineen tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon

Professori Taina Pihlajaniemen tutkimusryhmän tavoitteena on oppia ymmärtämään yksityiskohtaisesti syöpäsolujen ja niitä ympäröivän soluväliaineen proteiinien välisiä vuorovaikutuksia ja löytää sitä kautta uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti kollageenit. Ryhmän pitkäjänteinen työ jatkuu nyt Jane ja Aatos Erkon säätiön myöntämällä 485 000 euron apurahalla.

20.6.2018 Uutinen

Muumiotutkimus täydentää tietoja pohjoissuomalaisesta tautihistoriasta

Oululaistutkijat ovat pioneereja suomalaisen tautihistorian jäljittämisessä muumioiden avulla. Arkeologi Tiina Väre on saanut Kemin kirkkoherra Nikolaus Rungiuksen muumiota tutkimalla selville, että pappismiehellä olisi voinut olla tuberkuloosi, ylipainoa ja uusimman löydöksen mukaan myös rintarauhasten liikakasvua.

20.6.2018 Uutinen

WHO:n yhteistyökeskus jatkaa globaalimuutoksen ja terveyden kysymysten ratkaisemista

Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH), on hyväksytty jatkamaan maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskuksena teemalla globaali muutos, ympäristö ja kansanterveys (WHO Collaborating Centre in Global Change, Environment and Public Health). Nykyinen nelivuotiskausi on voimassa 20.5.2018 alkaen ja jatkuu vuoteen 2022. Oulun yliopistolla sijaitseva keskus on ainoa yliopistollinen WHO yhteistyökeskus Suomessa. Sen johtajana toimii kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola.

19.6.2018 Uutinen

Suomen Akatemian rahoitusta Oulun yliopistoon 21 akatemiahankkeelle, 6 akatemiatutkijalle ja 9 tutkijatohtorille

Suomen Akatemia on tehnyt päätökset 1.9.2018 käynnistyvän rahoituskauden kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden, biotieteiden ja ympäristön, luonnontieteiden ja tekniikan sekä terveyden tutkimuksen akatemiahankkeista, akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista.

18.6.2018 Uutinen

Opettajankoulutuksen kehittämiseen 1,2 miljoonan euron rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 1,2 miljoonaa euroa hankerahoitusta Oulun yliopistolle opettajankoulutuksen kehittämiseen. Rahoitus suunnataan kahdelle hankkeelle: saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen sekä varhaiskasvatukseen.

18.6.2018 Uutinen

Oululaistutkijat kehittävät dataperusteista analyysimenetelmää masennuksen tunnistamiseksi

Oulun yliopiston jokapaikan tietotekniikan tutkimusryhmä kehittää toimintamallia, jossa älypuhelimeen kerättävää dataa käytetään masennuksen tunnistamiseen ja systemaattiseen seurantaan.

15.6.2018 Uutinen

6G-tutkimuksen lippulaivalle tuulta purjeisiin

Suomen Akatemia valitsi keväällä maan ensimmäiset tutkimuksen lippulaivat. Oulun yliopiston 6G-lippulaivan mittava toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. 

15.6.2018 Uutinen

Ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opinnot kaikille avoimiksi

Tietojenkäsittelytieteen tarjonta laajenee muiden yliopistojen kursseilla. Palkintona ahkerasta opiskelusta voi olla myös opiskelupaikka.

14.6.2018 Uutinen

Opiskelijavalinta muuttuu – 10 kysymystä ja vastausta

Tulevaisuudessa Oulun yliopistoon valitaan valtaosa opiskelijoista ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Tämä artikkeli vastaa kymmeneen kysymykseen yliopistojen opiskelijavalinnan muutoksista.

14.6.2018 Uutinen

Metsätalouden suositukset epäonnistuvat liito-oravan suojelussa

Tuore tutkimus selvitti liito-oravan elinympäristövaatimukset ja vertasi niitä tällä vuosikymmenellä uudistetun metsälain vaatimuksiin. Päähavainto oli, ettei luonnonsuojelulaki pysty turvaamaan kovinkaan hyvin liito-oravan elinympäristöjä.

14.6.2018 Uutinen

Oulun yliopisto ja OuluHealth ekosysteemi panostavat terveyden digitalisaation osaamisen vahvistamiseen

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle DigiHealth Knowledge Hub -hankkeelle 679 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta kesään 2020 saakka.  Tavoitteena on osaamisen ja kyvykkyyden lisääminen nopeasti kehittyvässä terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatiossa.

11.6.2018 Uutinen

Oulun yliopisto nousi QS-vertailussa

Oulun yliopisto on noussut 400 parhaan yliopiston joukkoon uusimmassa QS World University Rankings –vertailussa. Oulu sijoittuu sijalle 376, kun se viime vuonna rankattiin sijavälille 411-420.

6.6.2018 Uutinen

Uusi menetelmä helpottamaan tekoälyn käyttöönottoa

Tänään julkaistun Digibarometri 2018 yhteydessä on julkistettu yrityksille suunnattu työkalu tekoälyvalmiuden itsearviointiin. Työkalun kehittänyttä työryhmää vetänyt Oulun yliopiston tutkija ja tekoälyaktiviteettien koordinaattori Susanna Pirttikangas sanoo, että työkalun tarkoitus on antaa yrityksille käsitys, millaiset mahdollisuudet niillä on hyödyntää tekoälyä ja mitä kaikkea niiden on otettava huomioon digivalmiuksien lisäksi.

5.6.2018 Uutinen

Tekniikan edistämissäätiön Hyvän opettaja -palkinto Arto Toloselle

Tekniikan edistämissäätiö on myöntänyt vuoden 2018 Hyvän opettaja -palkintonsa tekniikan tohtori Arto Toloselle. Tolonen on toiminut tutkimus- ja opetustehtävissä Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikössä. Hän siirtyi Lehto Group -konsernin kehitysjohtajaksi toukokuun alussa.

5.6.2018 Uutinen

Kultainen nanoliima täydentää ihmemateriaalin

Oulun yliopiston NANOMO-tutkimusyksikön johtamassa tutkimuksessa on onnistuttu kehittämään nanoliitos, jolla yksi lupaavimmista puolijohdemateriaaleista, molybdeenisulfidi, kyetään liittämään muihin komponentteihin, kuten nikkeliin.

4.6.2018 Uutinen

Tulevaisuuden tohtorit tubessa

Tiedätkö, mitä nykypäivän tohtori osaa? Oulun yliopiston väitöskirjatyöntekijät avaavat osaamistaan Youtube-videoilla ja kertovat työnantajille, miksi heidät pitäisi palkata.

1.6.2018 Uutinen

Hirsipaviljonki Linnanmaalle arkkitehtiopiskelijoiden voimin

Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat rakentavat osana opintojaan hirrestä modernin paviljonkirakennuksen Linnanmaan kampusrakennuksen itäpuolelle Erkki Koiso-Kanttilan kadun varrella olevalle aukiolle.

29.5.2018 Uutinen

Julkaisut ja viittaukset Oulun yliopiston vahvuuksia CWUR-rankingissa

Oulun yliopisto on arvioitu sijalle 365 kansainvälisessä The Center for World University Rankings (CWUR) –yliopistovertailussa. Tämän vuotisessa vertailussa oli mukana yli 27 000 akateemisen tutkinnon myöntävää yliopistoa, joista 1000 parhaalle annettiin sijoitus.

28.5.2018 Uutinen

Riitta Keiski Åbo Akademin kunniatohtoriksi

Professori Riitta Keiski on vihitty Åbo Akademin kunniatohtoriksi perjantaina 25.5.2018. Keiski promovoitiin tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena menestyksellisestä prosessi- ja ympäristötekniikan tutkimuksesta ja ansioista tiedehallinnon piirissä.

24.5.2018 Uutinen

Presidentti Ahtisaari: Pohjoismainen malli on säilyttämisen arvoinen

Pohjoismaisen yhteiskuntamallin edistäminen on presidentti Martti Ahtisaaren mielestä tärkeää. ”Kaikkien on voitava tuntea olonsa hyväksi yhteiskunnassa ja voitava kehittää kykyjään. Tällainen yhteiskunta kehittyy ja on hyvä”, hän sanoi nimeään kantavan instituutin Maailma Nyt! -huippufoorumissa Oulun yliopistossa 23.5. Foorumi oli Martti Ahtisaari Instituutin 10-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma.

24.5.2018 Uutinen

Suomen Akatemialta 5,9 miljoonaa Oulun yliopiston profiloitumisen vahvistamiseen

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Oulun yliopisto sai lähes kuuden miljoonan euron rahoituksen strategiansa mukaisille tutkimusteemoille ”Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteiskehittäminen” sekä ”Ihmiset ja luonnon huomioiva monitieteinen arktinen tutkimus”.

23.5.2018 Uutinen

Yrittäjähenkisyys valtaa alaa kampuksella

Oulun yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille on viime vuosina avattu uusia reittejä yrittäjyyteen ja heitä kannustetaan oma-aloitteisuuteen sekä ratkaisukeskeiseen, yrittäjämäiseen ajatteluun. Opiskelijat, tutkijat ja yritykset ovatkin innostuneet joukolla mukaan yhteisiin ideatyöpajoihin ja -kiihdyttämöihin.