Uutiset

22.5.2018 Uutinen

Kaivannaisalan OMS-tutkimuskeskus toimintaan alan huipputekniikalla laajennettuna

Oulun yliopiston kaivannaisalan koulutus- ja perustutkimusyksikön Oulu Mining Schoolin (OMS) tutkimuskeskus on laajentunut ja palvelee nyt kaikkia kaivannaisalan tutkimustarpeita niin geotieteissä, sovelletussa geofysiikassa kuin kaivos- ja rikastustekniikassa. Sitä hyödyntävät myös muut yliopiston tekniikan alat ja yritykset.

21.5.2018 Uutinen

Oululainen sähkökeraamiosaaminen ulottuu koostumuksesta komponentteihin

Tietoliikenteen kehitys haastaa elektroniikassa käytettävien sähkökeraamien ominaisuudet.  Oulun yliopiston mikroelektroniikan tutkimusyksikkö lähestyy aihetta kokonaisuuden näkökulmasta.

18.5.2018 Uutinen

Tieteen startupeilla kova kysyntä

Suurimmat pääomasijoitukset Oulun alueella ovat viime vuosina osuneet yrityksiin, jotka ovat lähtöisin Oulun yliopiston tai VTT:n huippututkimuksesta. Kehitystrendin jatkamiseksi Oulun yliopisto ja BusinessOulu järjestivät tutkijoille suunnatun Tieteestä tuotteeksi -infotilaisuuden, jossa jaettiin kokemuksia ja hyviä vinkkejä tutkimuspohjaisen yrityksen perustamiseen.

17.5.2018 Uutinen

Anna palautetta opintojaksoista - voita iPad

Kevään 2018 opetus ja opetusperiodit ovat loppumassa tai jo loppuneet ja nyt on aika antaa palautetta kaikesta toteutuneesta opetuksesta, johon olet osallistunut.

17.5.2018 Uutinen

Oulun yliopisto maailman 500 parhaan joukossa myös Leidenin rankingissa

Oulun yliopisto sijoittuu sijalle 491 Leidenin yliopiston tämän vuotisessa CWTS-rankingissa.

17.5.2018 Uutinen

Janne Haverinen yrittäjyyden työelämäprofessoriksi

Tekniikan tohtori, IndoorAtlas-yrityksen perustaja ja hallituksen jäsen Janne Haverinen on nimitetty Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan työelämäprofessoriksi (Professor of Practice, PoP). Tehtävä on kolmivuotinen.

17.5.2018 Uutinen

Hedelmällisessä iässä olevien naisten yleisimmän hormonaalisen häiriön syntymekanismi vihdoin selviämässä

Kansainvälinen tutkimusryhmä on onnistunut ensimmäistä kertaa selvittämään hedelmällisessä iässä olevien naisten yleisimmän hormonaalisen häiriön, monirakkulaisen munasarjaoireyhtymän eli PCOS:n, mahdollisen syntymekanismin. Oulun yliopiston dosentti Terhi Piltosen mukaan tutkimuslöydös vie PCOS-oireyhtymään liittyvää tutkimusta merkittävästi eteenpäin. Löytö voi edistää diagnoosi- ja hoitomuotojen kehittämistä, minkä vuoksi sillä voi olla tärkeä kansanterveydellinen merkitys.

16.5.2018 Uutinen

Liikunta tärkeää keskosena syntyneille

Keskosena syntyneet liikkuvat nuorina aikuisina selvästi täysiaikaisena syntyneitä ikätovereitaan vähemmän ja heillä on muita heikompi lihaskunto. Vähäinen liikunta ja heikko fyysinen kunto voivat lisätä kroonisten sairauksien riskiä myöhemmin elämässä, minkä vuoksi keskosena syntyneitä tulisi erityisesti kannustaa liikunnan pariin.

15.5.2018 Uutinen

Kouluaineet kertovat sisällissodan julmuudesta

Sisällissodan päättymisen jälkeisenä syksynä kirjoitetut kouluaineet tarjoavat moniulotteisen kuvan Tampereen taistelusta. Kokijoiden kertomukset kuitenkin peittyivät valkoisten voittajien kertomuksen alle, tulkitsee aihetta pitkään tutkinut dosentti Marianne Junila.

14.5.2018 Uutinen

Matematiikan uusi täydennyskoulutusmuoto vastaa työelämän tarpeisiin

Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistot vastaavat työelämän osaamisvaatimuksiin toteuttamalla uudenlaisen matematiikan opettajille suunnatun täydennyskoulutuksen. Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on uudistaa koulutusta vastaamaan muun muassa teknologiateollisuuden kasvavaan työvoimatarpeeseen.

11.5.2018 Uutinen

Arktisella alueella laajoja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia

Arktisia alueita tulisi tarkastella innovatiivisina alueina, jotka tarjoavat suuria kehitysmahdollisuuksia pelkkien raaka-aineiden tuottamisen sijaan. Alueen talous on oletettua vahvempaa, mutta väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat omat haasteensa.

9.5.2018 Uutinen

Aurinko- ja tuulienergia laajaan kustannustehokkaaseen käyttöön

Miten saada aurinko- ja tuulienergia mahdollisimman laajaan ja kustannustehokkaaseen käyttöön? Tähän etsii ratkaisuja Oulun yliopiston johtaman konsortion strategisen tutkimuksen rahoituksella tehtävä tutkimus. BCDC Energia -hanke pyrkii tähän mahdollisimman ympäristöystävällisin keinoin.

4.5.2018 Uutinen

Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Huttunen on Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2018

Kauppatieteiden maisteri, talousekonomi, toimitusjohtaja Hannu Huttunen on nimetty Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2018. Oulun Yliopistoseura ry julkisti nimityksen Oulun yliopistopäivän alumnijuhlassa 4.5.2018. Valinnan perusteena on Huttusen merkittävä työ Pohjois-Suomen ja koko Suomen talouselämän hyväksi sekä menestys yritysjohtajana.

3.5.2018 Uutinen

Haku ICT-alan muuntokoulutuksiin alkaa

Uudentyyppiset koulutukset paikkaavat osaajapulaa tieto- ja viestintätekniikan alalla. Ne on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Oulun yliopistoon otetaan toukokuun haussa 169 uutta opiskelijaa.

3.5.2018 Uutinen

Eurooppalaiset tutkijat yhteisvoimin parantamaan metsien terveyttä ja tuottoa

Ilmaston ja biotalouden muutokset tuovat haasteita metsien käyttöön ja jalostukseen. Oulun yliopisto on mukana laajassa eurooppalaisessa tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena on kasvattaa eurooppalaisten metsien terveyttä, kestävyyttä ja tuottoa hyödyntämällä uusinta tutkimustietoa ja moderneja menetelmiä.

2.5.2018 Uutinen

Tiaiselta siepolle tietoa hyvästä pesäpaikasta

Talitiaisen ja kirjosiepon naapurisuhteet antavat arvokasta tietoa lajien keskinäisestä käyttäytymisestä. Samoilla alueilla elävät lajit eivät pelkästään kilpaile keskenään vaan myös käyttävät toistensa tekemisiä esimerkkinä omassa päätöksenteossaan.

2.5.2018 Uutinen

Oulun yliopiston tutkijat ratkaisivat Käymäjärven kiven arvoituksen

Oulun yliopiston arkeologian ja historian tutkijat ovat ratkaisseet muinaistutkijoita yli 300 vuoden ajan askarruttaneen ns. Käymäjärven kiven arvoituksen.

27.4.2018 Uutinen

Terveydenhuollon älykkäät tietojärjestelmät auttavat potilaan hoidossa – kansalaisille suunnatut palvelut yleistyneet

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina ja niistä on entistä enemmän apua potilaiden hoidossa. Järjestelmät auttavat esimerkiksi suunnittelemaan, millainen hoito sopii potilaalle parhaiten.

26.4.2018 Uutinen

Projektien johtaminen on pitkälti järkevää työnhallintaa

Oulun yliopiston koordinoimalla projektinhallinnan kurssilla sertifioitui yli sata opiskelijaa koko Suomesta. FITech-yliopistoverkoston tarjonta etäkursseineen on myös Oulun yliopiston opiskelijoiden ulottuvilla.

25.4.2018 Uutinen

Uusi tutkimus osoittaa saamelaisten uhripaikkojen käytön alkaneen luultua aiemmin

Oulun yliopiston arkeologit yhdessä pohjoismaisten tutkijoiden kanssa ovat selvittäneet, että monet saamelaiseen uhrausperinteeseen kuuluvat uhripaikat on otettu käyttöön luultua aiemmin. Uusin tutkimus osoittaa, että monien uhripaikkojen käyttö on alkanut jopa tuhat vuotta sitten.

25.4.2018 Uutinen

MILL-hanke kehittää uusia yhteistoiminnallisia projektijohtamisen malleja

Suomessa on toteutumassa ja suunnitteilla useita kansainvälisiä investointiprojekteja, joista merkittävä osa tulee sijoittumaan Pohjois-Suomeen. Käynnistyneen MILL-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lisäarvoa luovia ja tehokkaita yhteistoiminnallisia projektijohtamisen menetelmiä ja ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen. Tavoitteena on lisätä hankkeisiin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kilpailukykyä.

24.4.2018 Uutinen

Joukkoäly valjastettiin kivuntorjuntaan

Oulun yliopistossa kehitetty Kipuriihi-työkalu arvioi alaselkäkipujen hoitomuotojen tehoa joukkoälyn avulla. Huhtikuussa Kipuriihi esitellään arvovaltaisimmassa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta käsittelevässä konferenssissa Kanadassa.

23.4.2018 Uutinen

Huomio luovuuteen ja keksintöihin

Maailman henkisen omaisuuden päivää vietetään vuosittain 26.4. Sitä alettiin pitää vuonna 2000 WIPO:n (World Intellectual Property Organization) toimesta. Sen tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota luovuuden ja keksintöjen merkitykseen ihmiskunnan vaurauden ja hyvinvoinnin edistäjinä.

23.4.2018 Uutinen

Oppimisanalytiikan kärkihankkeelle 1,5 miljoonan euron erityisrahoitus

Oulun yliopiston vetämä hanke opintopolkujen sujuvoittamiseksi oppimisanalytiikkaa hyödyntäen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1 531 000 euron erityisavustuksen vuosille 2018–2020.