Uutiset

15.4.2020 Uutinen

”Koronakriisi paljastaa yrityksen arvot”, sanoo brändiprofessori Saila Saraniemi

Suomen ensimmäinen brändiprofessori Saila Saraniemi Oulun yliopistosta näkee koronaepidemiassa paljon mahdollisuuksia. “Tässä ajassa ollaan brändityön ytimessä, kun yritykset ja organisaatiot priorisoivat toimintansa keskeisten arvojensa pohjalta.”

15.4.2020 Uutinen

Aurinko yllätti kokeneen aurinkotutkijan

Auringon korona on kutistunut Auringon magneettisen toiminnan hiljetessä viime vuosikymmeninä. Auringon magneettista toimintaa on mallinnettu jopa tuhat vuotta mutta varmoja ennusteita tuleville vuosikymmenille ei vielä saada.

14.4.2020 Uutinen

Esineiden internet kohti langatonta virransyöttöä

Apulaisprofessori Hirley Alves on kahden viime vuoden aikana rakentanut langattoman tietoliikenteen MTC-tutkimusryhmää (MTC, machine-type wireless communications), joka pyrkii kehittämään rajoittamattomia, lähes viiveettömiä tietoliikenneyhteyksiä. Ne ovat keskeisiä 6G-teknologioissa.

14.4.2020 Uutinen

Zoom into doctoral thesis defense on massive IoT and wireless energy transfer

Onel Alcaraz López defends his doctoral thesis “Resource allocation for machine-type communication: from massive connectivity to ultra-reliable low-latency” on 16 April 2020 at the University of Oulu, Finland. Connectivity enthousiasts around the globe are invited to join the event starting at 12:00 UTC+2h via https://oulu.zoom.us/j/210308386. No registration is needed, just hop online!

9.4.2020 Uutinen

Saamelaisella kulttuuriarkistolla on tärkeä rooli pohjoisten alueiden tutkimuksessa

Oulun yliopistossa ylläpidetään saamelaista kulttuuriarkistoa, johon on tallennettu saamelaisalueen elämää jo yli vuosisadan ajalta. Aineistojen digitalisointia on tuettu yliopistolle tehdyillä lahjoituksilla, ja arkiston hyödyntäminen tutkimus- ja opetuskäytössä on nyt entistä helpompaa. Saamen kielten taitoisten opiskelijoiden ja tutkijoiden avulla arkistojen salat avautuvat myös monitieteisen pohjoisten alueiden tutkimuksen käyttöön.

9.4.2020 Uutinen

Oulun yliopisto osallistuu asiantuntemuksellaan koronaepidemian hoitamiseen

Oulun yliopistolla on hyvät valmiudet osallistua yhteiseen ponnistukseen koronavirusepidemian hoitamiseksi.

9.4.2020 Uutinen

Yliopistojen kevään valintakokeet muuttuvat – perinteiset kokeet korvataan vaihtoehtoisilla valintatavoilla

Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti.

8.4.2020 Uutinen

Pienen ihmisen näkökulma on antropologille merkityksellinen

Hannu l. Heikkisen mielestä on loputtoman kiehtovaa, kun tutkittavien tarinat ohjaavat kulttuuriantropologin katseen uuteen suuntaan.

7.4.2020 Uutinen

Digitalisaation tutkimus saa kasvot

Oulun yliopiston monitieteinen GenZ-profilaatiohanke alkaa konkretisoitua, kun tammikuussa valitut tenure track -apulaisprofessorit aloittavat tutkimustyön. Samalla hankkeen tavoite, ihmislähtöisyyden tuominen digitalisaatioon, tarkentuu tutkimusalojen näkökulmiksi.

6.4.2020 Uutinen

Kalimenjoessa runsas rauta heikentää voimakkaasti veden laatua

Kalimenjoki on lähes luonnontilainen Oulun pohjoispuolella sijaitseva pieni joki, jonka tila on heikentynyt viime vuosina. Sen vedenlaadun heikentymiseen johtaneita syitä ja vesistöön tulevan kuormituksen vaikuttavia tekijöitä joen koko valuma-alueella on selvitetty KaliVesi-tutkimushankkeessa. 

3.4.2020 Uutinen

Yliopistot valmistautuvat opiskelijavalintojen toteuttamiseen turvallisuus edellä

Yliopistot seuraavat koronaepidemian etenemistä ja valmistautuvat huolellisesti opiskelijavalintojen toteuttamiseen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Erilaisiin skenaarioihin varaudutaan yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa sekä viranomaisten ohjeita noudattaen.

2.4.2020 Uutinen

Kainuun ja Koillismaan kunnissa alkoi hiilineutraaliutta edistävä hanke

Kainuussa ja Koillismaalla on maaliskuun alussa alkanut Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi -hanke (KAHINA), joka kestää kaksi ja puoli vuotta. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää hiilineutraaliutta ja energiatehokkuutta siihen osallistuvissa kunnissa, joita ovat Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala. Niillä on halukkuutta liittyä ilmastonmuutoksen hillitsemisen edelläkävijöiden verkostoon HINKU:un.

2.4.2020 Uutinen

Korona-ahdingossa oleville mikroyrittäjille maksutonta täydennyskoulutusta

Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden koulutus alkaa kahdella täydennyskoulutuskurssilla Oulun yliopistossa toukokuussa. Mikroyrittäjyyden perusteisiin keskittyvä Vahva yrittäjä -täydennyskoulutuskurssi on päätetty tarjota maksuttomana kaikille suomalaisille mikro- ja yksinyrittäjille.

1.4.2020 Uutinen

Ennätysmäärä yli 17 000 haki Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston suomenkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin haki 1.4. päättyneessä yhteishaussa ennätysmäärä hakijoita, yhteensä 17 095 hakijaa. Heistä 5 643 eli 33 prosenttia haki ensisijaisesti Oulun yliopistoon. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi viime vuodesta 15 prosentilla eli 2 223 hakijalla.

1.4.2020 Uutinen

Uusi tieto mikropisaroiden pintajännityksestä voi tarkentaa ilmastomalleja

Uudessa tutkimuksessa on osoitettu ensimmäistä kertaa, miten pinta-aktiiviset aineet vaikuttavat pilvien muodostumiseen. Tulokset mahdollistavat ilmiön tarkemman kuvaamisen sää- ja ilmastomalleissa. Juuri epävarmuudet pilvipisaroiden syntymekanismeista tuottavat niihin suurimmat epävarmuudet.

1.4.2020 Uutinen

Taina Pihlajaniemi jatkaa tutkimuksen vararehtorina

Oulun yliopiston hallitus on valinnut lääketieteen tohtorin, professori Taina Pihlajaniemen jatkamaan yliopiston tutkimusvararehtorina 1.7.2020 alkavan viisivuotiskauden. Pihlajaniemi on toiminut tutkimuksen vararehtorina jo kaksi kautta, vuodesta 2010 lähtien.

27.3.2020 Uutinen

Sambialainen Kakula Wandi on nauttinut opiskelusta kauppakorkeakoulussa

Kansainvälinen sertifikaatti houkuttelee opiskelijoita Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun. Monikulttuuriset ja monialaiset verkostot luovat opiskelijoille pohjaa tulevaisuutta varten.

26.3.2020 Uutinen

Tutkijat: Mikro- ja yksinyrittäjät tarvitsevat nopeasti suoraa tukea ja neuvontaa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne koskee taloudellisesti kriittisimmin mikroyrityksiä (alle 10 henkilöä), erityisesti yksinyrittäjiä. Kaikista Suomen yrittäjistä 69% on yksinyrittäjiä.

25.3.2020 Uutinen

Uusi professuuri vahvistaa Oulun yliopiston osaamista ajoneuvoalalla

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri, jonka tavoitteena on kehittää autoalan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan yliopistollista koulutusta. Uusi tehtävä täydentää hyvin Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan laaja-alaista osaamista. Professuurin kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

23.3.2020 Uutinen

Matkailumaantieteen professori Jarkko Saariselle AAG:n John Rooney -palkinto

Maantieteen alan suurin kansainvälinen tieteellinen järjestö, the American Association of Geographers (AAG), on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Jarkko Saariselle John Rooney -palkinnon.

23.3.2020 Uutinen

Joustava ja yksilöllinen opiskelu yleistyy

Kaikissa oppilaitoksissa opiskellaan tällä haavaa etänä, mutta moni pitää verkko-opiskelua yleisesti ihanteellisena. Avoimen yliopiston opiskelija Nico Himanka ja filosofian maisteri Jiachen Dong ovat nauttineet opiskelusta, joka sopii elämäntilanteeseen ja on paikasta riippumatonta.

23.3.2020 Uutinen

Virtuaalisena järjestetty 6G Summit oli menestys

Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimusohjelma järjesti viime viikolla ison 6G-konferenssin. Viime vuonna tapahtuma oli maailman ensimmäinen ja olosuhteiden vuoksi tänä vuonna maailman ensimmäinen virtuaalisesti pidetty. Tilanteet muuttuivat järjestelyiden osalta päivittäin viimeisen reilun viikon aikana. Kokonaan tapahtumaa ei kuitenkaan kuopattu vaan se päätettiin pika-aikataululla tehdä täysin verkossa tapahtuvaksi. Tämä sai kiitosta osallistuneilta yrityksiltä ja etenkin tutkijoilta. Yli 100 tutkijaa sai nyt esiteltyä ja julkaistua tutkimuspaperinsa konferenssissa. Perustutkimus ja yritysten valmistautuminen 2030-luvun teknologioiden kehittämiseen ei pysähtynyt.

20.3.2020 Uutinen

Maailma on eri näköinen arkeologin silmin

Historiaa rakastava Tiina Äikäs tutkii saamelaisten uhripaikkoja, joista osa on käytössä nykyäänkin.

20.3.2020 Uutinen

Tutkijan työ on sosiaalista – yhteyttä kollegoihin voi pitää myös digitaalisesti

Oulun yliopistossa on teoreettiselle kvanttitutkimukselle hyvät olosuhteet. Matti Silveri johtaa pientä tutkimusryhmää ja nauttii työstä, joka tarjoaa aivoille jatkuvia haasteita.