Ura maailmalla aina uutta omaksuen

Nimi: Pentti Hätälä
Opinnot: diplomi-insinööri, teknillinen fysiikka
Nyt: eläkkeellä; aiemmin toimitusjohtaja, Maillefer

Olin Maillefer’in palveluksessa Sveitsissä vuodesta 1988. Koulutuksessani Oulun yliopistossa keskeistä oli tietokonetekniikan soveltaminen prosessien säätöön ja mallintamiseen. Nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alueella erikoisosaamiseni vanheni nopeasti ja jatkokoulutin itseäni yleisjohtamisen ja taloushallinnon sektoreille. Jatkuva uuden opiskelu ja oppiminen on ollut keskeistä urani kannalta kaikissa vaiheissa. Teknisellä alalla on kehitettävä itseään jatkuvasti.

”Teknisellä alalla on kehitettävä itseään jatkuvasti.”

Globaali työura

Työssäni nautin erityisesti kansainvälisyydestä ja uusista kulttuureista, joihin pääsin tutustumaan. Minua kiehtoi myös uusien tekniikoiden kaupallistaminen, ihmisten saaminen mukaan ja tuloksen tekeminen yrityksissä. Innovaatioiden tuominen markkinoille, kaupallistaminen, kasvustrategioiden luominen ja globalisaation hyödyntäminen ovat keskeisiä elementtejä yritysten kehittämisessä, uudistamisessa ja kasvattamisessa. Nämä seikat olivat tärkeimpiä työssäni ja tällaisella alalla yleensäkin.

Kehittyvä Oulu

Kun aloitin opintoni Oulussa vuonna 1965, kaupunki oli tunnettu selluloosa-, kemian- ja sahateollisuudestaan. Oulun yliopiston tulon myötä kaupunkikuva muuttui vähitellen dynaamiseksi innovaatiokeskukseksi, jota se on tänäkin päivänä. Eri yhteyksissä Oulussa saamaani koulutusta on aina arvostettu kehityksen terävintä kärkeä edustavaksi ja se on ollut hyvä tuki omille pyrkimyksilleni.

Kiinnostuitko tietotekniikan opinnoista?

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 15.1.2020