Tiedonhankinnan asiantuntija

Nimi: Elina Kähö
Opinnot: filosofian maisteri, informaatiotutkimus
Nyt: informaatikko, valtioneuvoston kanslia

Työskentelen informaatikkona valtioneuvoston kansliassa tietotuki- ja julkaisuyksikössä. Vastaan tiimistä, jonka vastuulla on sähköisten palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen tietotuen osalta. Tietotuki hankkii valmistelevien virkamiesten tarvitsemat tietoaineistot, kuten kirjat, lehdet ja tietokannat. Parasta työssäni on mielenkiintoinen ja muuttuva toimialaympäristö sekä innostava työyhteisö. Asiakkainani ovat kaikkien ministeriöiden valmistelevat virkamiehet eli käytännössä koko valtioneuvosto.

Ison organisaation palvelukseen

Jo aivan opintojeni alkuaikoina päätin, että haluan jonkin ison organisaation tietopalveluun töihin. Tämän vuoksi opiskelin informaatiotutkimuksen lisäksi taloustieteitä ja tietojenkäsittelytiedettä. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin valtiovarainministeriössä informaatikkona 10 vuotta ja sitä ennen konsulttiyrityksessä toimiala-analyytikkona. Kuten moni toimiala, myös tietopalveluala on murroksessa. Tämän vuoksi kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen seuraaminen ja osallistuminen niiden kautta työnkehittämiseen on mielestäni äärimmäisen tärkeää.

”Tietoasiantuntija luo edellytykset itsenäiselle ja luotettavalla tiedonhaulle.”

Aina asiakaslähtöisesti

Tietoasiantuntija luo edellytykset itsenäiselle ja luotettavalle tiedonhaulle. Toisin sanoen asiantuntijan tehtävänä on ymmärtää ja tuntea tietoaineistojen sisällöt. Lisäksi tarvitaan kykyä hoitaa hankinnat hankintalainsäädännön mukaisesti ja halua toimia asiakasrajapinnoissa miettien tietoteknisiä ratkaisuja ja palveluita asiakaslähtöisesti. Myös palveluiden markkinointi ja perehdyttäminen ovat tärkeä osa tietoaineistojen tehokasta käyttöä.

Haasteet on tehty ratkaistaviksi

Informaatiotutkimusta opiskelemaan haluaville sanoisin, että opiskelkaa kaikkea mahdollisimman laajasti. Tällä alalla hyvä yleissivistys on tärkeää. Minä itse olin opiskeluaikoina aktiivisesti mukana myös humanistisen killan toiminnassa, ja meillä on pääkaupunkiseudulla tiivis Humanistas-yhteisö. Jos vielä puhutaan Oulun yliopiston arktisesta asenteesta ja mentaliteetista, niin se näkyy eniten omaksumassani ajattelutavassa, että haasteet on tehty ratkaistaviksi.

Tarinan julkaisun jälkeen Elina on vaihtanut työtehtäviä ja vaikuttaa nykyään Helsingin yliopiston kirjaston palvelupäällikönä vastuualueenaan kirjaston aineistot ja kokoelmat. Helsingin yliopiston kirjasto toimii yliopiston kaikilla neljällä kampuksella keskustassa, Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä. Kampuskirjastoissa on kyseisellä kampuksella opetettavien ja tutkittavien alojen kokoelmat.

Kiinnostuitko informaatiotutkimuksen opinnoista?

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 21.9.2020