Tutkija monessa mukana

Nimi: Inari Kursula
Opinnot: filosofian tohtori, biokemia
Nyt: akatemiatutkija, Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Työskentelen elokuun 2017 loppuun saakka Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa akatemiatutkijan virassa ja johdan siellä tutkimusryhmää. Olen hoitanut tätä virkaa enimmäkseen Hampurista, missä työskentelen DESY-hiukkaskiihdyttimen ja rakenteilla olevan röntgenvapaaelektronilaserin parissa. Akatemiatutkijan virkani loputtua siirryn hoitamaan Bergenin yliopiston biolääketieteen professuuria täysipäiväisesti.

Tutkijan monimuotoinen työnkuva

Työhöni kuuluu tutkimusta ja paljon hallinnollisia hommia. Opetusta minulla ei tällä hetkellä ole, koska olen professuuristani 80-prosenttisella virkavapaalla. Tutkimustyöni koostuu nykyään lähes yksinomaan muusta kuin varsinaisista laboratoriokokeista. Roolini sisältää lähinnä suunnittelua, rahoituksen hakua, ryhmäni tutkijoiden kokeisiin perehtymistä ja neuvomista, tulosten analysointia sekä artikkeleiden ja raporttien kirjoittamista. Lähimmäs varsinaisia kokeita pääsen mittausajoilla hiukkaskiihdyttimellä. Ison osan työajastani haukkaa panokseni European XFELin yhteyteen rakennettavan biologisen näytteenvalmistuslaboratorion pystyttämiseen. Hampurissa rakenteilla oleva XFEL on yksi maailman suurimpia ja kalleimpia tutkimuslaitteita.

”Älä mieti liikaa tulevaisuutta, vaan keskity tekemään sitä, mikä sinua kiinnostaa.”

Tie tutkijaksi

Olen ihan pienestä lapsesta saakka halunnut tutkijaksi. Vielä lukiossa minulle ei ollut selvää, minkä alan tutkijaksi haluaisin, koska olin kiinnostunut melkein kaikesta. Jotenkin biologia ja kemia tuntuivat kaikkein kiinnostavimmilta, ja biokemia oli ikään kuin niiden välissä. Tutkimusalani rakennebiologia ja malarian tutkiminen ovat valikoituneet osin sattumankin kautta. Parasta työssäni on se jännitys, kun odottaa jotain uutta tulosta ja kun ymmärtää jotain, mikä on askarruttanut mieltä. Tutkijan urasta kiinnostuneille vinkkaisin, että älä mieti liikaa tulevaisuutta, vaan keskity tekemään sitä, mikä sinua kiinnostaa.

Kaikki tutkimus on tärkeää

Lähestulkoon kaikki perustutkimus on tärkeää ihmiskunnan edistymisen kannalta. Ilman perustutkimusta ei voi tulla sovelluksia. Ja vaikka kaikesta tutkimuksesta ei koskaan tule suoranaisesti taloudelliseksi hyödyksi muutettavia sovelluksia, on tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen sinänsä arvokasta. Omassa työssäni tärkeää on ymmärtää, miten elämän perusmekanismit toimivat ja miten ne ovat evoluution aikana kehittyneet eri lajeilla. Lisäksi toivon, että löydämme jossain vaiheessa keinoja taistella malariaa vastaan, koska se on yhä tänä päivänäkin yksi ihmiskunnan suurimmista vitsauksista.

Kiinnostuitko biokemian opinnoista?

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 15.1.2020