Työelämäntutkija arktiselta alueelta

Nimi: Anne Salmi
Opinnot: filosofian maisteri, kulttuuriantropologia
Nyt: vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos

Työskentelen Työterveyslaitoksella Uudistuva työ ja yrittäjyys -tiimissä vanhempana asiantuntijana. Lisäksi toimin Oulun toimipisteemme aluevastaavana. Kulttuuriantropologian ohella opiskelin yliopistossa sivuaineina muun muassa sosiologiaa, saamen kieltä ja humanistiset ympäristöopinnot.

Näköalapaikalla työelämän muutoksessa

Työterveyslaitos vaikuttaa suomalaiseen työelämään kolmella kovalla: tiedolla, taidolla ja tunteella. Työ täällä on todella monipuolista ja tämä on hieno näköalapaikka tämän päivän ja tulevaisuuden työelämään. Me olemme luomassa ja ylläpitämässä hyvää työelämää. Se on valtavan inspiroivaa. Lisäksi saan olla mukana edistämässä työterveyttä eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa.

”Me olemme luomassa ja ylläpitämässä hyvää työelämää.”

Näe ja koe

Antropologian opinnoista on ollut ehdottomasti hyötyä työssäni: kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen, aidosti poikkitieteellinen työote, laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, kulttuuristen rakenteiden ja merkitysten analysointitaito ovat tärkeitä taitoja tehtävissäni. Antropologia on ihmisten tiede, joka tuo muidenkin tieteiden kentälle uusia käsitteitä ja metodeja. Kenttätyön tekemisen taito ja holistisuus sekä monitieteisyys ovat olleet minulle työssäni äärimmäisen arvokkaita asioita, päivittäisiä työkaluja. Antropologian opiskelijoille sanoisin vinkiksi, että kannattaa käydä maailmalla tutustumassa antropologian opiskeluun muissa maissa ja töissä muualla. Usko omaan itseen ja innostus kantavat pitkälle.

Pohjoisen työelämä

Omassa työssäni arktisuus näkyy ennen kaikkea sitä kautta, että monet pohjoisen työelämään liittyvät kysymykset kytkeytyvät myös lämpötilaan ja pitkiin etäisyyksiin. Kylmässä ja pimeässä tai ulko-oloissa työskentely edellyttää erilaisia työturvallisuus- ja työterveysratkaisuja kuin taas jokin muu. Vähän niin kuin Oulun yliopistonkin, niin meidänkin pitää olla aina askeleen edellä, jotta pystymme estämään turhia työhön liittyviä ja työperäisiä sairauksia sekä onnettomuuksia. Arktisella alueella on totuttu luoviin ratkaisuihin. Niitä kehitetään yhteistyössä Oulun yliopistonkin kanssa, jonne meillä on Työterveyslaitokselta vireät yhteistyösuhteet.

Kiinnostuitko kulttuuriantropologian ja arkeologian opinnoista?

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 15.1.2020