Apurahat

 

Vaihto-opiskeluun saa Oulun yliopiston matka-apurahan

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, joka lähtee vaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien kautta, saa yliopistolta kyseisen vaihto-ohjelman mukaisen matka-apurahan.

Erasmus-apurahat lukuvuodelle 2018-2019:

Erasmus+-ohjelman apurahat määräytyvät vaihdon pituuden ja kohdemaan elinkustannusten mukaan. Yksi kalenterikuukausi oikeuttaa yhteen täyteen kuukausiapurahaan. Täysi kalenterikuukausi on esim. jakso 15.9. – 14.10.  Täysien kuukausien yli meneville irtopäiville maksetaan päiväkohtainen apuraha kategorian mukaan.

Huom! Perheellisille opiskelijoille myönnetään lisäksi 200 euron suuruinen lisätuki/kk.

Kategoria 1

  • 350 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 11,66 euroa/päivä seuraaviin maihin: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska.

Kategoria 2

  • 300 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 10 euroa/päivä seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.

Sveitsi ei ole mukana Erasmus-ohjelmassa, mutta sinne vaihtoon lähtijät saavat vastaavan Sveitsin valtion maksaman apurahan.

Kaukokohteiden apuraha vuoden 2019 alusta vaihtoon lähteville (kahdenväliset vaihtokohteet, ISEP ja International to International ISEP):

1500 eur (USA, Kanada, Aasia, Australia, Latinalainen Amerikka, Venäjä)

FIRST-ohjelman (Finnish-Russian Student Exchange) apuraha lv. 2018-2019, apurahat tarkentuntuvat myöhemmin seuraaville lukukausille:

500 eur (Petroskoin kohteet)
700 euroa (Murmanskin kohteet)
1100 euroa (Arkangelin kohteet)
1100 euroa (Pietarin kohteet)

north2north-ohjelman apurahat:

Kanada ja Yhdysvallat 2000 eur
Pohjoismaat 1500 eur

Muiden mahdollisten vaihto-ohjelmien kautta lähtevien apurahan suuruus vaihtelee kohteittain ja ohjelmittain. HUOM! Freemover-opiskelijat eivät saa Oulun yliopistolta apurahaa.

Oulun yliopiston ulkopuoliset rahoituslähteet

Rahoitusmahdollisuuksia kannattaa etsiä myös muualta, esim. tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitustietokanta Aurorasta.

 

Viimeksi päivitetty: 15.11.2018