Oulun yliopisto vahvistaa merkittävästi arktista tutkimustaan – haussa viisi huippututkijaa

Pohjoisiin arktisiin alueisiin liittyvät globaalimuutokset koetaan nyt erittäin ajankohtaisiksi maailman eri maissa. Oulun yliopisto haluaa vastata arktisia alueita koskeviin haasteisiin vahvistamalla merkittävästi niihin liittyvää tutkimusta. Parhaillaan haetaan maailmanlaajuisella haulla viittä uutta jo ansioitunutta tai lupaavaa tutkijaa uuteen Oulun yliopiston Arctic Interactions (ArcI) -tutkimusohjelmaan.

”Oulun yliopistossa on jo varsin laajasti ja pitkään tehty arktisiin alueisiin liittyvää tutkimusta eri tieteenaloilla. Viiden uuden tutkijan kautta haluamme täydentää ja vahvistaa jo olemassa olevaa asiantuntemusta ja osaamista. Lisäksi haluamme uudella ArcI-tutkimusohjelmalla ja uusilla tutkijoilla koota yhteen hieman hajallaan tehtävää tutkimustyötä”, sanoo Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Hänen mukaansa arktisiin alueisiin liittyvät kysymykset ovat monimutkaisia ja koskevat mm. luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ihmistoimintaa herkillä alueilla. ”Kysymysten monimutkaisuuden takia tarvitaan monitieteistä tutkimusta niiden ratkaisemiseen.”

Uuden ArcI-tutkimusohjelman taustalla on Suomen korkeakoulupoliittinen tavoite ohjata yliopistoja profiloitumaan omille vahvuusalueilleen. ArcI-ohjelma on siksi saanut Suomen Akatemian kautta kolmen miljoonan euron rahoituksen. Oulun yliopisto rahoittaa ohjelmaa vastaavalla summalla. Ohjelmasta on varauduttu rahoittamaan viiden uuden nyt haettavan tutkijan lisäksi heidän tutkimusryhmiensä työtä.

Myös yliopiston tiedekunnat ovat Taina Pihlajaniemen mukaan sitoutuneet nyt rekrytoitavien tutkijoiden pitkäjänteiseen resurssoimiseen. ”Tiedekuntien mukanaolo on oleellista. ArcI-ohjelman strategiseen ohjausryhmään kuuluvat kaikki dekaanit. Heidän kauttaan arktisen tutkimuksen vahvistaminen välittyy tiedekuntien pitkäjänteiseen strategiseen suunnitteluun”, hän sanoo.

Tutkimuksen pääteemoina ympäristö ja luonnonvarat

”Pyrimme haulla löytämään korkeatasoisia, kiinnostuneita ja innostuneita ihmisiä yliopistoomme täydentämään tunnistettuja puutteitamme”, kuvaa ArcI-tutkimusohjelman johtaja, professori Björn Klöve Oulun yliopistosta. Ohjelman piirissä Oulun yliopistossa työskentelee jo 30 eri tieteenalojen professoria ja johtavaa tutkijaa tutkimusryhmineen.

Monitieteisen ArcI-tutkimusohjelman tavoitteena Klöven mukaan on lisätä tietoa ja ymmärrystä arktisista kysymyksistä ja lieventää globaalimuutoksen vaikutuksia arktisilla alueilla. Tutkimuksen pääteemoja ovat globaalimuutos ja pohjoiset ympäristöt, ihminen-ympäristö -vuorovaikutus sekä kestävät järjestelmät, luonnonvarojen käyttö ja kehittäminen.

Teemojen pohjalta uusia tutkijoita haetaan mm. biodiversiteetin ja ekosysteemien, maaperän ja hydrologian, kulttuurihistorian ja perinnetiedon, luonnonvarojen hallinnan sekä arktisen arkkitehtuurin ja ympäristöön sopeutumisen tutkimukseen.

Oulun yliopiston roolia kansainvälisellä arktisen tutkimuksen kentällä osaltaan kuvaa, että se on Arktisen yliopiston (UArctic) perustajajäsen ja koordinoi parhaillaan sen verkostoja. Arktiseen yliopistoon kuuluu 188 yliopistoa sekä tutkimus- ja koulutuslaitosta kahdeksasta arktisesta maasta sekä Euroopasta ja Aasiasta. Arktisen yliopiston tutkimusrehtorina toimii parhaillaan professori Arja Rautio Oulusta.

Oulun yliopiston arktisen tutkimuksen vahvistaminen aloitettiin viime vuonna, kun Ouluun rekrytoitiin UArcticin tieteellinen johtaja, professori Jeffrey Welker Anchoragen yliopistosta Alaskasta. Hän arvioi, että Oulun näkyvä panostus arktiseen tutkimukseen herättää laajasti huomiota Pohjoismaissa ja arktisilla alueilla. ”Tämä nostaa Oulun yliopiston arktisen tutkimuksen eturintamaan koko pohjoisessa tutkimusyhteisössä ja on askel kohti nousua yhdeksi johtavaksi alan tutkimuskeskukseksi maailmassa”, Welker toteaa.

Arctic Interactions Research Programme

Avoimet tehtävät

 

Viimeksi päivitetty: 15.1.2019