Yliopiston arvot

Yliopistoyhteisön arvot kiteyttävät toimintaa ohjaavia periaatteita. Arvot ovat:

  • Luomme uutta
  • Kannamme vastuuta
  • Onnistumme yhdessä

Arvojen muotoilu perustuu huhtikuussa 2018 järjestettyyn verkkoaivoriiheen, johon osallistui noin 550 yliopistolaista: opiskelijoita, henkilökuntaa, alumneja ja yliopiston hallituksen edustajia. Vastaajat saivat määritellä yliopiston ylpeydenaiheita, priorisoida muiden vastaajien ideoita ja lopuksi pohtia, millaisilla toimintavoilla tavoitteisiin päästään.

 

17.5.2016

Strategia

Tiedettä arktisella asenteella

Oulun yliopiston strategia 2016 - 2020