Tietomaan rakennus

Eläinmuseon sijoittumista osaksi Tietomaata selvitetään

Oulun yliopiston eläinmuseon tulevaisuutta pohtinut työryhmä ehdottaa, että uudentyyppinen luontonäyttely sijoitettaisiin tulevaisuudessa tiedekeskus Tietomaan 3. kerrokseen Oulun Myllytullissa. Työryhmässä on ollut mukana Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston edustajia. Eläinmuseon yleisönäyttely sijaitsi yliopiston tiloissa Linnanmaalla marraskuuhun 2017 saakka.

Tietomaa etsii parhaillaan määräaikaista selvityshenkilöä, joka laatisi esiselvityksen ja kustannusarvion luontonäyttelyn toteuttamisesta.

”Tavoitteena on toiminnallinen ja tiedekeskusmainen kansainvälisen tason näyttely, joka esittelee pohjoista luontoa ja eläimiä mielenkiintoisella tavalla”, kertoo Museo- ja tiedekeskus Luupin johtaja Jonna-Marleena Härö. Tietomaa on osa Luuppia.

”Pidämme tärkeänä, että yliopiston eläinmuseon näyttelytoiminta jatkuu ja kehittyy Oulussa. Tiloja on haettu ammattimaisen museotoiminnan yhteydessä, jolloin näyttely olisi paremmin yleisön saavutettavissa ja osana isompaa kokonaisuutta myös aikaisempaa vetovoimaisempi. Uudessa sijainnissa näyttely kehittyisi ajan mukana ja osaltaan kasvattaisi Oulun tarjontaa myös matkailijoille. Tietomaassa museo palaisi lähelle juuriaan, sillä ensimmäinen Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen museo avattiin vuonna 1932 kaupungin rakennuttamassa Ainolan talossa”, sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.
 
Yliopisto on sitoutunut rahoittamaan uuden näyttelyn rakentamista ja tukemaan sen toimintaa jatkossakin. Tutkimuksessa ja opetuksessa käytettävät eläinmuseon kokoelmat eivät ole osa tätä kokonaisuutta, vaan ovat opiskelijoiden ja tutkijoiden käytössä Linnanmaan kampuksella.

Esiselvityksen ja kustannusarvion pohjalta sekä kaupunki että yliopisto päättävät erillismäärärahasta keväällä 2019. Jos päätös on myönteinen, alkaa varsinainen näyttelyn suunnittelu, joka kestää noin vuoden. Rakentaminen alkaisi syksyllä 2020, ja näyttely valmistuisi alkuvuodesta 2021.

Aiemmin selvityksissä olleet Ainolan 1. kerros ja kellari todettiin työryhmässä lopulta soveltumattomiksi luontonäyttelylle, ja Tietomaan 4. kerros on varattu muuhun näyttelykäyttöön.

Kuva: Harri Tarvainen

Viimeksi päivitetty: 17.1.2019