Huippuyksiköt

Ihmiset muuttuvassa maailmassa

 

Suomen Akatemian huippuyksiköt ovat tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä olevia suomalaisen tieteen ja tutkimuksen näyteikkunoita. Ohjelmalla rahoitetut yksiköt uudistavat tutkimusta, kehittävät korkeatasoisia luovia tutkimusympäristöjä sekä kouluttavat suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita.

Ihmiset muuttuvassa maailmassa -fokusalueella Oulun yliopisto koordinoi rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikköä Centre of Excellence in the Relational and Territorial Politics of Bordering, Identities, and Transnationalization (RELATE). Huippuyksikköä johtaa Anssi Paasi.

 

Pohjoismaiset huippuyksiköt (NCoE) toimivat pohjoismaisten tutkijoiden, tutkimusryhmien ja instituutioiden välisen yhteistyön ja sen laadun edistäjinä. Ohjelmia rahoittavat pohjoismaiset tieteelliset toimikunnat, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja NordForsk.

Ihmiset muuttuvassa maailmassa -fokusalueella Oulun yliopisto on partnerina seuraavissa pohjoismaisissa huippuyksiköissä:

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC)
Reindeer husbandry in a Globalizing North - resilience, adaptations and pathways for actions (NCoE ReiGN, Simo Sarkki Oulun yliopistosta)