Yhteistyö ja vaikuttavuus

Ihmiset muuttuvassa maailmassa

 

Arktisessa tutkimuksessa pohjoismainen yhteistyö on hyvin tiivistä. Yhteistyö toteutuu pohjoismaisissa yhteistyöverkostoissa sekä pohjoismaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisten tutkijavierailujen kautta. Yhteistyö on johtanut tutkimushankkeisiin ja yhteisjulkaisuihin johtavissa tieteellisissä aikakausjulkaisuissa ja tieteellisissä konferensseissa.

Vuonna 2017 Oulun yliopisto laajensi yhteyksiään Kiinaan viisivuotisella yhteistyösopimuksella Kiinan sosiaalitieteiden akatemian (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tutkia niitä tekijöitä ja mekanismeja, jotka edistävät tai ehkäisevät taloudellisesti relevanttia innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä Suomessa ja Kiinassa. Lisäksi pyritään tukemaan yhteistyön jatkuvuutta ja edistämään monitieteistä Oulun yliopistossa ja CASSissa tehtävää tutkimusta.

Oulun yliopiston ja monien Afrikan maiden korkeakoulujen yhteistyöllä on pitkä, jo 1990-luvun puolivälistä alkanut perinne. Alkuvuosina yhteistyö kohdistui opettajankoulutuksen kehittämiseen North-South-South-ohjelman kautta toteutettujen vaihto-ohjelmien ja intensiivikurssien avulla Namibiassa, Sambiassa, Etelä-Afrikassa, Tansaniassa ja Mauritiuksella. Higher Education Institutional Cooperation Programme kehitti esiopetukseen suuntautuvaa opettajankoulutusta Namibiassa. Yhteistyö on sisältänyt tieteellisiä yhteisjulkaisuja, yhteisiä tutkimushankkeita ja tutkimusmetodeihin keskittyviä työpajoja. Oulun yliopisto on osallistunut asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen vahvistamiseen useissa Afrikan maissa, kuten Etiopiassa, Mosambikissa ja Tansaniassa sekä ollut tukemassa monien kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä (ADEA, UNESCO, UNICEF ja Maailmanpankki).

Ihmismaantieteessä yhteistyö keskittyy erityisesti matkailuun, kestävään kehitykseen sekä yhteisöjen tutkimukseen ja kehitysmaatutkimukseen. Tieteenalalla on toteutettu useita yhteisprojekteja, joiden tuloksena on syntynyt tutkimusjulkaisuja ja yhteisesti toimitettuja oppikirjoja. Projektikumppaneina ovat olleet Botswanan ja Namibian yliopistot sekä Etelä-Afrikasta Johannesburgin, North-Westin ja Pretorian yliopistot. Lisäksi yhteistyössä on järjestetty maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden ohjausta sekä tutkijakoulukokouksia. Kymmenen suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto Finnish University Partnership in International Development (UniPID) on rahoittanut tutkimusyhteistyötä. Verkoston tarkoituksena on edistää tiedonkulkua suomalaisten sekä kehittyvien ja kehitysmaiden yliopistojen välillä.

Oulun yliopisto on jo pitkään tehnyt yhteistyötä useiden arvostettujen pohjoisamerikkalaisten yliopistojen kanssa. Tutkimusyhteistyötä tehdään poliittisen historian ja tieto- ja viestintätekniikan temaattisilla alueilla esimerkiksi Stanfordin, Marylandin, Alaskan (Fairbanks), Iowan valtionyliopiston, Kalifornian (Berkeley) ja Drexelin yliopiston (LeBow College of Business) kanssa. Kumppanuus Yhdysvaltojen kanssa toteutuu yhteisen EARLI-keskuksen Center for Innovative Research (E-CIR) kautta. Keskuksessa toimii viisi tutkimusyksikköä.

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksiköllä (LET) on pitkäaikaista tutkimusyhteistyötä erityisesti Kanadaan. Toimintaan sisältyy muun muassa yhteisrahoitteisia hankkeita, molemminpuolista liikkuvuutta ja tutkimusohjelmia.

Eudaimonia-instituutti liittyi vuonna 2017 yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden European Alliance for Social Sciences and Humanities -yhteisöön (EASSH).