Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät

Edistämme luonnonvarojen kestävää ja vastuullista käyttöä monitieteisen lähestymistapamme avulla, jossa eri alojen asiantuntemus yhdistyy älykkäiden ratkaisujen luomiseksi. Osaamisemme ulottuu materiaalitieteiden perustutkimuksesta kehittyneiden materiaalien tuotantoon ja käyttöön, (bio)katalyysitutkimukseen, biotalouden ja kiertotalouden asiantuntemukseen, cleantechiin sekä informaatio- ja viestintätekniikkaan ja avoimeen dataan.

Fokusalueen monitieteistä tutkimustoimintaa koordinoi Kvantum-instituutti. Tutkimusta tehdään pääasiassa luonnontieteellisessä, teknillisessä sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Tutustu tutkijaan

Heini Postila tutkii vedenpuhdistuksessa käytettäviä passiivisia menetelmiä, kuten kosteikkoja ja eri menetelmien yhdistelmäratkaisuja.

Uusi energiaa keräävä materiaali haastaa paristot

Infrastruktuurit