Tutkimushankkeet

Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö

Oulun yliopistossa käynnissä olevia tutkimushankkeita rahoitetaan mm. Suomen Akatemian, Business Finlandin ja Euroopan unionin projektirahoituksesta. Yliopisto vahvistaa nousevien alojen tutkimusta ja monitieteisyyttä myös omilla strategisilla nelivuotisilla fokusinstituuttien projekteillaan.