Englantilainen filologia

Englantilainen filologia, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Olet osa kansainvälistä ja monikulttuurillista yhteisöä, jossa on henkilöstöä ja opiskelijoita eri maista

 • Sinulla on erinomaiset työllisyysnäkymät

 • Opiskelijavaihto on luonteva osa opintoja

Lue lisää ja hae

Opetus- ja opiskelukieli on englanti, ja opinnot koostuvat monipuolisista kieleen, kielenoppimiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvistä kursseista, jotka toteutetaan yleissivistävällä otteella työelämän tarpeita silmällä pitäen. Kansainvälinen vaihto kuuluu opintoihin luontevana ja olennaisena, joskaan ei pakollisena osana.

Englantilainen filologia antaa hyvän pohjan moneen ammatilliseen suuntaan. Valitut sivuaineet, opiskeluaikainen harjoittelu ja työelämäyhteydet vaikuttavat usein ratkaisevasti työhön sijoittumiseen.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • opettaja
 • kieliasiantuntija
 • toimittaja
 • suunnittelija
 • kouluttaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • englanti
 • äidinkieli
 • muut kielet