Hammaslääketiede

Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 

Uudenlaiset elämäntavat, kuten vegaaniruokavalio, vaikuttavat suun terveyteen. Samanaikaisesti digitaaliset ratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia hammaslääkärin työhön. Hammaslääketieteen avulla voit ennaltaehkäistä sairauksia ja ylläpitää suun ja hampaiden terveyttä. 

Hammaslääkärinä pääset työskentelemään käsilläsi ja käyttämään akateemisessa koulutuksessa saatua laajaa lääketieteellistä tietopohjaa potilaiden parhaaksi. Hammaslääkärin työ on ihmisläheistä ja palkitsevaa, sillä työsi tulos näkyy konkreettisesti.

 • Suomen edistyksellisimmät opetustilat.
 • Akateeminen käsityöläisammatti, jonka laadun varmistaa harjoittelu eri-ikäisten potilaiden kanssa.
 • Arvostettu ammatti, varma työpaikka ja korkea tulotaso.

Miksi hammaslääketiedettä Oulussa?

Oulun yliopistossa hammaslääketieteen opetuksessa hyödynnetään nykyaikaisia simulaatio- ja kuvantamistyökaluja. Opetus on myös käytännönläheistä alan kehittyneimpien harjoittelutilojen sekä oikeissa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tapahtuvan potilastyön ansiosta.

Nykyaikaista ja käytännönläheistä koulutusta

Oulussa pääset opiskelemaan hammaslääkäriksi Suomen edistyksellisimmissä opetustiloissa, joissa hyödynnetään monenlaisia simulaatio- ja kuvantamistyökaluja. Opetus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja on hyvin käytännönläheistä. 

Potilasharjoittelu erikoisosaajien tukemana Opetushammashoitolassa, erikoissairaanhoidossa ja sopimusterveyskeskuksessa antaa erinomaiset valmiudet hammaslääkärin työhön. Hammaslääketieteen koulutuskeskuksessa pääset opiskelemaan teoriaa ja harjoittelemaan käytäntöä ennen potilasharjoittelua. 

 

50

aloituspaikkaa

 

5800 €

mediaanipalkka

 

0,5 v

käytännön harjoittelua


Käsityöammatti akateemisella twistillä

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmasta saat itsellesi arvostetun, akateemisen käsityöammatin, varman työpaikan ja korkean tulotason. Valmistuttuasi voit työskennellä perusterveydenhuollossa suun terveyden hoitotiimissä ja myöhemmin erikoistumisaikana ja sen jälkeen erityistason sairaanhoidossa. Työkenttänä voi olla myös terveydenhuollon hallinto sekä tutkijan ura ja opetustyö. 

Kahden työvuoden jälkeen voit halutessasi hakeutua kliiniseen jatkokoulutukseen suu- ja leukakirurgian, oikomishoidon, suun terveydenhuollon ja eri kliinisten alojen erikoishammaslääkäriksi. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon.

 

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • hammaslääkäri
 • erikoishammaslääkäri
 • hammaslääketieteen tohtori
 • suun terveydenhuollon johtaja
 • tutkijatohtori
 • yliopiston lehtori

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • biologia
 • kemia
 • fysiikka.

 

Hae meille opiskelemaan hammaslääketiedettä:

Lue lisää ja hae