Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Puhtaan veden riittävyys, uusiutuvan energian käyttö sekä luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen hyödyntäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä teemoja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä. Monien tieteenalojen osaaminen on suoraan sovellettavissa luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Tekniikan opinnoissakin otetaan huomioon ympäristön hyvinvointi puhtaamman ja kestävämmän tuotannon suunnittelussa, minkä avulla voi luoda parempaa tulevaisuutta käytännönläheisellä tavalla.

 

Luontoasioissa sijainnilla on väliä

Oululle ominaista on pohjoisuus ja arktisuus: täältä tehdään tutkimusmatkoja esimerkiksi Huippuvuorille ja sieltäkin pohjoisemmaksi. Kylmässä, kirkkaassa ja herkässä ilmastossa maapallon muutokset näkyvät helposti ja voimakkaina.

Teemaan liittyviä tutkinto-ohjelmia
Oulun yliopistossa on lukuisia ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen kytkeytyviä tutkinto-ohjelmia. Tutki alta eri vaihtoehtoja!
20.12.2016

Biologia

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi aikamme tärkeimmistä toimenpiteitä vaativista asioista. Biologiassa aihe on tutkimuksen ja opetuksen kohteena erityisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen vuoksi.
20.12.2016

Geotieteet

Geotieteiden asiantuntijuus auttaa ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi muuttuvaan maapalloon, elämän edellytyksiin, ihmisten terveyteen ja mineraalisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.
21.12.2016

Kemia

Kun halutaan kehittää kestävän kehityksen mukaisia uusia tuotteita, materiaaleja ja menetelmiä, kemian ymmärrys ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa.
20.12.2016

Maantiede

Maantiede tarjoaa kiinnostavia näkökulmia, kun halutaan ymmärtää ihmisen roolia muuttuvassa maailmassa ja miten ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys huomioidaan tulevaisuuden ratkaisuissa.
20.12.2016

Matemaattisten aineiden opettaja

Tutkinto-ohjelma takaa sinulle tiedot ja taidot havainnollistaa matematiikan ja fysiikan ilmiöitä ja käsitteitä sekä ohjata näiden oppimista.
20.12.2016

Matematiikka ja fysiikka

Opinnot tarjoavat monipuolisia valmiuksia ja työkaluja, jotka auttavat valmistautumaan ympäristöhaasteisiin ja kehittämään ihmisten toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi.
21.12.2016

Prosessitekniikka

Useilla teollisuudenaloilla hyödynnettävä prosessitekniikka on yksi keskeisistä hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävistä tekniikan aloista.
14.6.2018

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa kestävä kehitys huomioidaan materiaalivalinnoissa, suunnittelutehtävissä ja elinkaarianalyyseissä.
19.12.2016

Saamelainen kulttuuri

Saamelaisen kulttuurin oppiaineessa tarkastellaan erityisesti sitä, miten saamelainen perinne kohtaa modernin maailman.
21.12.2016

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikan osaajana olet tulevaisuudessa ratkaisevassa roolissa – kehittämässä rakennettua ympäristöä nykyistä kestävämpään suuntaan.

Ongelmanratkaisua ympäristön puolesta

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän kehityksen edistäminen on tärkeää. Oulun yliopistossa kehitetään uusia teknologioita ja vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta ihmisten toiminta ja teollisuus aiheuttaisivat mahdollisimman vähän rasitusta ympäristölle ja ihmisten terveydelle.