Interkulttuurinen opettajankoulutus

Interkulttuurinen opettajankoulutus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

Suomi on muuttunut verraten lyhyessä ajassa paljon aiempaa monimuotoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi. Miten voidaan varmistaa, että luokanopettajakoulutus elää ajassa ja vastaa yhteiskunnan muutoksiin? Miten opetuksessa huomioidaan kulttuurien kohtaaminen muuttuvassa maailmassa? Interkulttuurinen opettajankoulutus antaa vastauksia näihin kysymyksiin.

 • Interkulttuurinen opettajankoulutus keskittyy koulutukseen, globalisaatioon, monimuotoisuuteen ja etiikkaan.
 • Ohjelma sisältää monikulttuurillisen opiskelu- tai harjoittelujakson kasvatusalan organisaatiossa tai projektissa ulkomailla.
 • Opinnot antavat luokanopettajan pätevyyden Suomessa.

 

  Miksi interkulttuurinen opettajankoulutus Oulussa?

  Interkulttuurinen opettajankoulutus Oulun yliopistossa on ainoa syvällisesti kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen perehdyttävä englanninkielinen luokanopettajakoulutus koko Suomessa.

  Ainoa laatuaan Suomessa

  Opiskellessasi interkulttuurisen opettajankoulutuksen (Intercultural Teacher Education) ohjelmassa, opiskelet Suomen ainoassa kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen syvällisesti perehdyttävässä ja englanniksi toteutettavassa luokanopettajankoulutuksessa. 

  Ohjelma tarjoaa monipuolisia kansainvälisiä kokemuksia. Voit lähteä opiskelijavaihtoon ja tehdä yhteistyötä Ouluun saapuvien vaihto-opiskelijoiden kanssa.

  Interkulttuurisen opettajankoulutuksen ohjelma tekee yhteistyötä muun luokanopettajakoulutuksen kanssa, joten opetuksen tarkastelun kohteena on erityisesti peruskoulun 0–6-luokkien opetus.

   

   

  15

  aloituspaikkaa

   

  1

  ainoa täysin englanninkielinen opettajankoulutus Suomessa

   

  100 %

  opinnoista suoritettavissa englannin kielellä

   

  Pätevyys luokanopettajaksi, erikoistuminen kansainvälisiin ympäristöihin

  Opinnot antavat sinulle luokanopettajan pätevyyden sekä erityisvalmiudet toimia kasvatusalan asiantuntijana monikulttuurisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä ja ympäristöissä. 

  Opinnot ovat pääasiassa englanninkielisiä, ja koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät opettajina eri kouluissa sekä kasvatusalan kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

  Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • luokanopettaja
  • tutkija
  • koulutussuunnittelija
  • asiantuntija.

  Suositeltavia lukioaineita ovat:

  • äidinkieli
  • psykologia.

  Lue lisää ja hae