Kirjallisuus ja suomen kieli

Kirjallisuus ja suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Saat laaja-alaista tietoa suomen kielestä sekä kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden erityispiirteistä

 • Voit lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yhteistyöyliopistoon

 • Valmistut äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi tai viestinnän ja kulttuurin ammattilaiseksi

Lue lisää ja hae

Suomen kielessä tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia.

Kirjallisuuden opintojen kautta pääsee tarkastelemaan niin kielellisiä kuin kerronnallisia keinoja, joilla inhimillistä kokemusta voidaan ilmaista ja välittää. Kirjallisuudentutkimus pyrkii näiden kirjallisten keinojen kartoittamiseen, niin historiallisen kuin teoreettisen ajattelunkin kautta. Kirjallisuuden teorian, analyysin ja kirjallisuushistorian lisäksi oppiaineessa voi tutustua myös luovaan kirjoittamiseen ja kirjallisuusterapiaan.

Hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin voi saada pätevyyden opettaa peruskoulun, lukion tai jonkin muun oppilaitoksen äidinkielen aineenopettajana.

Vaihtelevat sivuaineyhdistelmät antavat valmiuksia työelämän eri aloille. Jos opettaja valitsee sivuaineekseen suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen, voi hän valmistuttuaan työskennellä ympäri maailmaa, sillä suomea opetetaan yli sadassa yliopistossa.

Hakukohteesta valmistutaan muun muassa

 • äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi
 • suomi toisena ja vieraana kielenä opettajaksi
 • viestinnän, kustantamisen ja sisältöliiketoiminnan aloille
 • erilaisiin kulttuurihallinnon töihin ja projekteihin
 • kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • suomi
 • muut kielet
 • historia