Terveys ja hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin merkitys korostuu ihmisten eliniänodotteen pidentyessä. Oulun yliopistossa tutkitaankin terveyteen vaikuttavia tekijöitä sikiönkehityksestä vanhuuteen ja edistetään elinikäistä terveyttä vahvan tutkimustiedon avulla. Oulussa terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen yhdistyy vahva teknologiaosaaminen uusien innovaatioiden luomiseksi. Lisäksi käytännönläheiset opinnot takaavat erinomaiset työelämävalmiudet.

Terveys keskiössä Oulussa

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnot eivät suinkaan ole ainoita Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmia, joiden keskiössä ovat ihmisten terveys ja hyvinvointi, vaan terveyttä parantavia ratkaisuja käsitellään myös esimerkiksi biokemian, logopedian ja teknillisten alojen tutkinto-ohjelmissa.

Teemaan liittyviä tutkinto-ohjelmia
Oulun yliopistossa on lukuisia terveyteen ja hyvinvointiin kytkeytyviä tutkinto-ohjelmia. Tutki alta eri vaihtoehtoja!
16.10.2020

Psykologia

Oulun yliopiston uuden psykologian koulutuksen painotus hyvinvointiin, ikääntyvään väestöön ja teknologiaan on omaleimainen.
21.12.2016

Biokemia

Biokemian opiskelu auttaa ymmärtämään biomolekyylien ja solun monimutkaisen molekyylien verkoston osuutta ja toimintaa ihmisten terveyteen liittyvissä haasteissa tai biotekniikan sovelluksissa.
21.12.2016

Hammaslääketiede

Hammaslääkärinä pääset työskentelemään käsilläsi ja käyttämään akateemisessa koulutuksessa saatua laajaa lääketieteellistä tietopohjaa potilaiden parhaaksi.
20.12.2016

Logopedia

Logopedit eli puheterapeutit sekä muut alan asiantuntijat tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää ja tärkeää työtä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta edistämällä valmiuksia puheeseen, ääneen, kieleen ja kommunikaatioon liittyen.
21.12.2016

Lääketiede

Oulussa terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen yhdistyy vahva teknologiaosaaminen, mikä tekee Oulun yliopistosta modernin lääketieteen, lääkärikoulutuksen ja potilastyön edelläkävijän.
25.9.2019

Terveystieteet

Ihmisen terveyteen liittyvä tieto kehittyy koko ajan, ja ala tarvitsee uudenlaisia terveystieteellisen tutkimuksen ja teorian osaajia, joilla on kyky soveltaa vankkaa osaamistaan laaja-alaisesti. 
9.2.2018

Lääketieteen tekniikka

Lääketieteen tekniikka on nopeasti kehittyvä poikkitieteellinen ala, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia uutta teknologiaa hyödyntäen.

Ihmisen terveys - hyvinvoinnin peruspilari

Opi edistämään elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia laaja-alaisesti uusimman tieteellisen tutkimustiedon tukemana sekä esimerkiksi nykyaikaisten teknologisten ratkaisujen avulla. Pääset tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tai tutkimusta ihmisten terveyden hyväksi useissa erilaisissa tutkinto-ohjelmissa.