Tietotekniikka

Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

 • Opit tietotekniikan keskeiset menetelmät ja teknologiat

 • Voit erikoistua soveltavaan tietotekniikkaan, tekoälyyn tai tietokonetekniikkaan

 • Hyödyt kansainvälisestä opiskeluympäristöstä, joka tarjoaa erinomaisen perustan työelämään

Lue lisää ja hae

Oulun yliopistossa tehdään maailmanluokan tutkimusta konenäön, lääketieteen tekniikan, älykkään informaationkäsittelyn, tietoturvan sekä jokapaikan tietotekniikan alueilla. Nämä tutkimusalueet ovat vahvasti esillä myös tietotekniikan koulutuksessa. Tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka hallitsevat tietotekniikan keskeiset käsitteet, menetelmät ja teknologiat sekä osaavat soveltaa luovalla ja kriittisellä tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä.

Koulutus painottuu tietoteknisten laitteiden, palveluiden ja järjestelmien tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja tuotannossa tarvittavien taitojen antamiseen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu sekä tekniikan kandidaatteja että soveltavaan tietotekniikkaan, tekoälyyn ja tietokonetekniikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä.

Opinnot sisältävät

 • tekniikan matematiikan perusopintoja, jotka luovat pohjan muille opinnoille
 • ohjelmoinnin, signaalinkäsittelyn, soveltavan tietotekniikan, sähkötekniikan, tekoälyn ja tietokonetekniikan opintoja

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman henkilöstö tekee läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, jolloin myös työelämän tarpeet tulevat hyvin esille opetuksessa. Opiskelijat voivat lisäksi perehtyä digitaaliseen valmistukseen Fab Labissa, joka tarjoaa monipuolisen infrastruktuurin erilaisten prototyyppien ja pienoismallien rakentamiseen mm. 3D-tulostuksella.

Erikoistuminen tekoälyyn, soveltavaan tietotekniikkaan tai tietokonetekniikkaan tapahtuu kandidaatinvaiheen 3. vuosikurssilla.

Soveltavan tietotekniikan diplomi-insinööri hallitsee erilaisten tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien sovelluskehityksen.

Tekoälyyn erikoistuva diplomi-insinööri tuntee data-analyysin uusimmat menetelmät ja kykenee soveltamaan niitä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Tietokonetekniikan diplomi-insinööri osaa kehittää laskennallisesti tehokkaita ratkaisuja ja ohjelmistoja sulautettuihin järjestelmiin, esineiden internetiin ja signaalinkäsittelyyn.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri työskentelee tyypillisesti ICT-alan  yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä julkishallinnon palveluksessa. Työ liittyy yleensä tutkimukseen, tuotekehitykseen, teolliseen tuotantoon tai vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • ohjelmistosuunnittelija
 • ohjelmistoarkkitehti
 • suunnitteluinsinööri
 • järjestelmäasiantuntija
 • tekninen asiantuntija
 • yrittäjä

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • englanti