University of Oulu, 2016

Valintojen tulokset

Korkeakoulujen toisen yhteishaun todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021 ja loput valintojen tulokset viimeistään 9.7.2021.

Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku: 5.3.2021 mennessä lukuunottamatta Degree Programme in Digitalisation, Computing and Electronics -koulutuksen hakukohteiden todistusvalintoja, jotka julkaistaan kevään ylioppilastulosten julkaisun jälkeen.

Siirtohaku: päivämäärät tulossa

Saat sähköpostiisi tiedon opiskelijavalintojen tuloksista. Viestissä ilmoitetaan, jos sinulla on paikka vastaanotettavissa. Voit seurata valintojen etenemistä myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.

Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku –palvelussa. Tarkista paikan vastaanoton takarajat tärkeistä päivämääristä!

Paikan vastaanottaneen hakijan on myös ilmoittauduttava yliopistoon. Ilmoittautumisen voi tehdä paikan vastaanoton yhteydessä Oma Opintopolku –palvelussa.

Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa kevään toisessa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka voisit valintapisteidesi perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoimastasi koulutuksesta, johon voit tulla hyväksytyksi valintapisteidesi perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Seuraa tarkasti Opintopolun ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

 

Yhden korkeakoulupaikan säännös (38§ L558/2009) koskee kaikkia muita yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakuja, paitsi siirtohakua. Säännös on lukukausikohtainen, joten hakija voi ottaa yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan sekä kevään että syksyn haussa.

 

Korkeakoulut varaavat yhteishaun aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi ei katsota henkilöä, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevana ei myöskään pidetä korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta vastaanottanutta henkilöä.

Jos otat syksyllä 2021 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, sinua ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voit jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena. Oulun yliopiston aloituspaikkamäärät ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville ilmoitetaan hakukohteittain Opintopolussa.

 

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Lue lisää muutoksenhausta.

 

Viimeksi päivitetty: 13.1.2021