Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Kesähaku 1.-14.8.2019

 • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen

 • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana, esimerkiksi esiopetuksessa

 • Opinnot on mahdollista suorittaa nopeutetusti 2-3 vuodessa

Lue lisää ja hae

Yllä oleva Opintopolun linkki on päivitetty 28.6.2019.

Koulutus edellyttää opiskelijalta pääosin kokopäiväistä opiskelua. Opetuksen todennäköinen alkamispäivä on 28.10.2019. Opetuksessa hyödynnetään monimuoto-opetuksen elementtejä ja opinnot integroidaan mahdollisuuksien mukaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan muuhun opetukseen. Opetus voi ajoittua myös ilta-, viikonloppu- ja kesäajalle. Koulutukseen hyväksytyt laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa voidaan lukea hyväksi aikaisemmin suoritettuja korkeakouluopintoja.

Varhaiskasvatuksen koulutuksen suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä, kuten esimerkiksi päiväkodissa. Hän osaa toimia eettisesti ja yhteistyökykyisesti vuorovaikutuksessa lasten, vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hän kykenee analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Tutkinto sisältää:

 • kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja
 • kasvatustieteen pääaineopinnot varhaiskasvatuksen painotuksella
 • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatilliset valmiudet antavat opinnot

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija saa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus sisältää tiivistä yhteistyötä päiväkotien kanssa.

  Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • varhaiskasvatuksen opettaja (entinen lastentarhanopettaja)

  Suositeltavia lukioaineita ovat:

  • äidinkieli
  • psykologia
  • taito- ja taideaineet