University of Oulu, 2016

Näin haet yhteishaussa

Tällä sivulla näet toisen yhteishaun hakeutumisen ja valintojen perusperiaatteet. Tarkista aina hakukohdekohtaiset valintaperusteet Opintopolusta.

 

8. - 22.1.2020 ensimmäinen yhteishaku: Englanninkieliset kandidaatti- ja maisterihakukohteet sekä maisterihakukohteet. Katso tarkemmat hakuohjeet englanninkielisiltä sivuilta.

18.3. - 1.4.2020 toinen yhteishaku: Suomenkieliset kandidaatti- ja maisterihakuohteet sekä maisterihakukohteet.

 

Jos haet hakuajan viimeisenä päivänä, sähköisen hakulomakkeesi tulee olla tallennettuna viimeistään klo 15.00.

Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen (6) koulutukseen. Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten muista valita kaikki haluamasi koulutukset samalle lomakkeelle. Järjestä koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen hakutoiveesi. Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku -palveluun tai käyttämällä hakemuksen muokkauslinkkiä. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Hakuaikana tekemäsi hakutoivejärjestys on siis tärkeä!

Hakemus on syytä lähettää hyvissä ajoin, sillä viimeisenä hakupäivänä järjestelmässä voi olla ruuhkaa. Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen, varmista, että saat hakemuksen perillemenosta kuittauksen sähköpostiisi. Säilytä saamasi viesti tai tallenna hakemus PDF-versiona itsellesi. Hakija on itse vastuussa hakemuksen perillemenosta.

Korkeakoulut varaavat osan aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole jo korkeakoulupaikkaa tai jotka eivät ole jo valmistuneet aikaisemmin suomalaisesta korkeakoulusta. Aloituspaikkamäärät ilmoitetaan hakukohteittain Opintopolussa. Jos ensikertalaisuus mietityttää, lue lisää ensikertalaisuudesta opintopolusta.

Korkeakoulut viestivät tarvittaessa hakijoille sähköpostitse hakuun liittyvistä asioista.  Pääasiassa viestit lähetetään Opintopolun kautta. Huomaathan, että satojen tai jopa tuhansien sähköpostien tai automaattiviestien toimittaminen tapahtuu jaksoittain, joten sähköposti ei välttämättä saavu yhtä aikaisesti kaikille hakijoille. Myös roskapostikansioita on hyvä tarkkailla. Ohjeiden ja linkkien toimittamiseen käytetään myös useita kanavia. Sama tieto voi saapua sekä sähköpostiisi että Omaan Opintopolkuun ja näin varmistetaan tiedon pääsy perille.

 

Valinta todistuspisteiden perusteella

Lähes kaikissa kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa, lukuunottamatta musiikkikasvatusta ja arkkitehtuuria, yli puolet opiskelijoista valitaan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista saatavien pisteiden perusteella. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon.

Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä vaihtelee koulutuksittain. Kaikissa koulutuksissa annetaan pisteitä äidinkielestä, jonka lisäksi pisteytettäväksi voidaan määritellä matematiikka sekä yksi tai useampi reaaliaine tai kieli. Koulutus määrittelee itse, mistä aineista pisteitä annetaan. Jos sinulla ei ole arvosanaa kaikissa koulutuksen edellyttämissä aineissa, et saa niistä pisteitä. Voit kuitenkin tulla valituksi todistusvalinnassa, jos muista aineista saadut pisteesi ovat riittävät. Todistusvalinnan pisteet lasketaan aina hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan. Todistusvalinnalle on voitu määritellä yksi tai useampi kynnysehto. Kynnysehto on tietyn ylioppilaskokeen hyväksytty suoritus tai sen suorittaminen tietyllä arvosanalla. Hakija on mukana koulutuksen todistusvalinnassa vain, jos kynnysehdot täyttyvät.

Joissakin koulutuksissa voi todistusvalinnan rinnalla olla suoravalintaa. Suoravalinnalla tarkoitetaan todistukseen perustuvaa valintaa, jossa hyväksytään kaikki hakijat, jotka ovat saavuttaneet valintaperusteissa määritellyn ylioppilastutkintoaineen tietyn arvosanan.

Katso viisi faktaa todistusvalinnasta, mitkä vastaavat yleisiin ennakkoluuloihin todistusvalinnasta.

Valinta valintakoepisteiden perusteella

Oulun yliopisto ei lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin, ellei valintaperusteissa toisin mainita.

Tutustu siis hyvissä ajoin valintakoeaikoihin ja -paikkoihin. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. Pääosa valintakokeista pidetään Linnanmaan kampuksella.

Koepaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.  Valintakokeisiin osallistuminen on maksutonta. Yliopisto ei järjestä eikä välitä majoituspalvelua valintakokeisiin tuleville. Yliopisto ei myöskään korvaa matkakustannuksia valintakokeisiin osallistuville. Katso tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta ja valmistautumisesta valintakokeet-sivuilta.

Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää alemman hakutoiveen valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Jos suoritat keväällä 2020 kansainvälistä ylioppilastutkintoa (IB, EB ja RP/DIA), voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi.

Jos lopulliset arvosanasi laskevat ennakkoarvioinnista, eivät pisteesi välttämättä enää riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Valinta alan opintojen perusteella

Joihinkin koulutuksiin voidaan valita alan aikaisempien opintojen, kuten avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Jotta voit tulla hyväksytyksi alan opintojen perusteella, eivät hakeutumisen perusteena olevat opinnot saa sisältyä jo suoritettuun tutkintoon eikä sinulla saa olla voimassa olevaa opiskeluoikeutta tutkinnossa, johon vaaditut opinnot kuuluvat. Hakuperusteena olevat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Alan opintojen perusteella hakeutuessasi, sinun tulee täyttää myös yleiset hakukelpoisuusvaatimukset. Joihinkin koulutuksiin on erillinen avoimen väylän hakukohde yhteishaussa, mutta useissa koulutuksissa alan opintojen perusteella voi tulla valituksi hakukohteen muiden valintatapojen ohella.

Alan opintojen valintatavasta ja vaadituista opinnoista on kerrottu tarkemmin koulutuksen valintaperusteissa Opintopolussa.

 

Saat sähköpostiisi tiedon opiskelijavalintojen tuloksista. Viestissä ilmoitetaan, jos sinulla on paikka vastaanotettavissa. Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku –palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan toisessa yhteishaussa 22.7.2020 klo 15.00 mennessä. Ensimmäisessä yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan jo 17.7.2020 klo 15 mennessä.

Paikan vastaanottaneen hakijan on myös ilmoittauduttava yliopistoon. Ilmoittautumisen voi tehdä paikan vastaanoton yhteydessä Oma Opintopolku –palvelussa. Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka voisit valintapisteidesi perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoimastasi koulutuksesta, johon voit tulla hyväksytyksi valintapisteidesi perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti.

Jos otat kesän 2020 valinnoissa syksyllä 2020 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, sinua ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voit jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Seuraa tarkasti Opintopolun ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta! Tervetuloa yliopistoon!

 

Viimeksi päivitetty: 19.5.2020