University of Oulu, 2016

Näin haet yhteishaussa

Tällä sivulla näet yhteishakujen hakeutumisen ja valintojen perusperiaatteet. Tarkista aina hakukohdekohtaiset valintaperusteet Opintopolusta.

 

7. - 20.1.2021 ensimmäinen yhteishaku: Englanninkieliset kandidaatti- ja maisterikoulutukset sekä maisterikoulutukset. Katso tarkemmat hakuohjeet englanninkielisiltä sivuilta.

17.-31.3.2021 toinen yhteishaku: Suomenkieliset kandidaatti- ja maisterikoulutukset sekä maisterikoulutukset.

 

Jos haet hakuajan viimeisenä päivänä, sähköisen hakulomakkeesi tulee olla tallennettuna viimeistään klo 15.00.

Oulun yliopistoon haetaan kahdessa valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yhteishauissa voit hakea enintään kuuteen (6) koulutukseen. Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten muista valita kaikki haluamasi koulutukset samalle lomakkeelle.

Ensimmäinen yhteishaku: Hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Toinen yhteishaku: Järjestä koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen hakutoiveesi. Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku -palveluun tai käyttämällä hakemuksen muokkauslinkkiä. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Hakuaikana tekemäsi hakutoivejärjestys on siis tärkeä! Voit ottaa vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Hakemus on syytä lähettää hyvissä ajoin, sillä viimeisenä hakupäivänä järjestelmässä voi olla ruuhkaa. Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen, varmista, että saat hakemuksen perillemenosta kuittauksen sähköpostiisi. Säilytä saamasi viesti tai tallenna hakemus PDF-versiona itsellesi. Hakija on itse vastuussa hakemuksen perillemenosta.

Korkeakoulut varaavat osan aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole jo korkeakoulupaikkaa tai jotka eivät ole jo valmistuneet aikaisemmin suomalaisesta korkeakoulusta. Aloituspaikkamäärät ilmoitetaan hakukohteittain Opintopolussa. Jos ensikertalaisuus mietityttää, lue lisää ensikertalaisuudesta opintopolusta.

Korkeakoulut viestivät tarvittaessa hakijoille sähköpostitse hakuun liittyvistä asioista.  Pääasiassa viestit lähetetään Opintopolun kautta. Huomaathan, että satojen tai jopa tuhansien sähköpostien tai automaattiviestien toimittaminen tapahtuu jaksoittain, joten sähköposti ei välttämättä saavu yhtä aikaisesti kaikille hakijoille. Myös roskapostikansioita on hyvä tarkkailla. Ohjeiden ja linkkien toimittamiseen käytetään myös useita kanavia. Sama tieto voi saapua sekä sähköpostiisi että Omaan Opintopolkuun ja näin varmistetaan tiedon pääsy perille.

 

Valinta todistuspisteiden perusteella

Lähes kaikissa suomenkielisissä kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa, lukuunottamatta musiikkikasvatusta ja arkkitehtuuria, yli puolet opiskelijoista valitaan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista saatavien pisteiden perusteella. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Englanninkielisissä kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa todistusvalinta ei yleensä ole käytössä.

Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkintoaineiden määrä vaihtelee koulutuksittain. Kaikissa koulutuksissa annetaan pisteitä äidinkielestä, jonka lisäksi pisteytettäväksi voidaan määritellä matematiikka sekä yksi tai useampi reaaliaine tai kieli. Koulutus määrittelee itse, mistä aineista pisteitä annetaan. Jos sinulla ei ole arvosanaa kaikissa koulutuksen edellyttämissä aineissa, et saa niistä pisteitä. Voit kuitenkin tulla valituksi todistusvalinnassa, jos muista aineista saadut pisteesi ovat riittävät. Todistusvalinnan pisteet lasketaan aina hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan. Todistusvalinnalle on voitu määritellä yksi tai useampi kynnysehto. Kynnysehto on tietyn ylioppilaskokeen hyväksytty suoritus tai sen suorittaminen tietyllä arvosanalla. Olet mukana koulutuksen todistusvalinnassa vain, jos kynnysehdot täyttyvät.

Joissakin koulutuksissa voi todistusvalinnan rinnalla olla suoravalintaa. Suoravalinnalla tarkoitetaan todistukseen perustuvaa valintaa, jossa hyväksytään kaikki hakijat, jotka ovat saavuttaneet valintaperusteissa määritellyn ylioppilastutkintoaineen tietyn arvosanan.

Katso viisi faktaa todistusvalinnasta, mitkä vastaavat yleisiin ennakkoluuloihin todistusvalinnasta.

Valinta valintakoepisteiden perusteella

Oulun yliopisto ei lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin, ellei valintaperusteissa toisin mainita.

Tutustu siis hyvissä ajoin valintakoeaikoihin ja -paikkoihin. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. Pääosa valintakokeista pidetään Linnanmaan kampuksella.

Koepaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.  Valintakokeisiin osallistuminen on maksutonta. Yliopisto ei järjestä eikä välitä majoituspalvelua valintakokeisiin tuleville. Yliopisto ei myöskään korvaa matkakustannuksia valintakokeisiin osallistuville. Katso tarkemmat ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta ja valmistautumisesta toisen yhteishaun osalta valintakokeet-sivuilta.

Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää alemman hakutoiveen valintakokeeseen. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. Jos suoritat keväällä 2021 kansainvälistä ylioppilastutkintoa (IB, EB), voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi. Jos lopulliset arvosanasi laskevat ennakkoarvioinnista, eivät pisteesi välttämättä enää riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Valinta alan opintojen perusteella

Joihinkin koulutuksiin voidaan valita alan opintojen, kuten avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Jotta voit tulla hyväksytyksi alan opintojen perusteella, eivät hakeutumisen perusteena olevat opinnot saa sisältyä jo suoritettuun tutkintoon eikä sinulla saa olla voimassa olevaa opiskeluoikeutta tutkinnossa, johon vaaditut opinnot kuuluvat. Hakuperusteena olevat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Alan opintojen perusteella hakeutuessasi, sinun tulee täyttää myös yleiset hakukelpoisuusvaatimukset. Joihinkin koulutuksiin on erillinen avoimen väylän hakukohde yhteishaussa, mutta useissa koulutuksissa alan opintojen perusteella voi tulla valituksi hakukohteen muiden valintatapojen ohella.

Alan opintojen valintatavasta ja vaadituista opinnoista on kerrottu tarkemmin koulutuksen valintaperusteissa Opintopolussa.

 

Saat sähköpostiisi tiedon opiskelijavalintojen tuloksista. Viestissä ilmoitetaan, jos sinulla on paikka vastaanotettavissa. Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku –palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa 16.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta eli esimerkiksi jos saat paikan ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa, tulee sinun valita, minkä opiskelupaikan otat vastaan.

Paikan vastaanottaneen hakijan on myös ilmoittauduttava yliopistoon. Ilmoittautumisen voi tehdä paikan vastaanoton yhteydessä Oma Opintopolku –palvelussa.

Ensimmäinen yhteishaku: Sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Toinen yhteishaku: Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka voisit valintapisteidesi perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoimastasi koulutuksesta, johon voit tulla hyväksytyksi valintapisteidesi perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti.

Jos otat syksyllä 2021 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, sinua ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Myös ei-ensikertalaiset voivat silti hakea yhteishaussa. 

Seuraa tarkasti Opintopolun ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta! Tervetuloa yliopistoon!

 

Viimeksi päivitetty: 24.9.2020