Hormonihäirikköjen metabolisia vaikutuksia selvittävä laaja tutkimushanke käynnistyi

Oulun yliopisto on mukana laajassa hankkeessa, jossa tutkitaan hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien eli ns. hormonihäirikköjen metabolisten haittavaikutusten mekanismeja ja kehitetään menetelmiä niiden havaitsemiseen ja ennustamiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää toksikologisessa riskinarvioinnissa ja kemiallisten aineiden käyttöön liittyvässä säätelyssä, jolla pyritään suojelemaan väestöä kemiallisten aineiden haittavaikutuksilta.

Hormonihäiriköt voivat nykykäsityksen mukaan aiheuttaa metabolisia haittoja ihmisen terveydelle, kuten lihavuutta, sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä ja maksan rasvoittumista. Tällä hetkellä ei ole käytössä luotettavia menetelmiä, joilla näitä vaikutuksia voitaisiin arvioida ja ennustaa.

Tutkimuksessa pyritään selvittämään solutason mekanismeja, jotka johtavat hormonihäirikköjen aiheuttamiin metabolisiin haittoihin. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti tumareseptorien merkitys hormonihäiriöiden vaikutuksissa. Mekanistisen tiedon avulla tutkijat pyrkivät kehittämään menetelmiä hormonihäirikköjen toksikologiseen riskinarvioon.

”Tavoitteenamme on kehittää validoituja menetelmiä hormonihäirikköjen metabolisten haittavaikutusten arvioimiseksi ja ennustamiseksi. Lisäksi pyrimme ymmärtämään mekanismeja, joilla kemialliset aineet aiheuttavat metabolisia haittoja, kuten lihavuutta, sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä ja maksan rasvoittumista. Aiomme etsiä myös uusia metabolisia haittoja ennustavia biomarkkereita”, kertoo professori Jukka Hakkola Oulun yliopiston biolääketieteellisestä tutkimusyksiköstä.

Tutkimuksessa käytetään monipuolisesti eri tieteenalojen menetelmiä, kuten tietokonemallinnusta, solu- ja eläinmalleja, sekä väestöaineistojen epidemiologista analyysiä.

Euroopan komission myöntämä kokonaisrahoitus hankkeelle on noin 6 miljoona euroa, josta Oulun yliopiston osuus on 870 000 €. Konsortiossa on mukana yhteensä 11 partneria kahdeksasta eri maasta. Hankeen koordinaattori on professori Anna-Liisa Levonen Itä-Suomen yliopistosta. Oulun yliopistosta mukana ovat professorit Jukka Hakkola (Biolääketieteen tutkimusyksikkö), Arja Rautio (Thule-instituutti) ja Marjo-Riitta Järvelin (Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö).

 

Lisätietoja:
Professori Jukka Hakkola
Oulun yliopisto, Biolääketieteellinen tutkimusyksikkö
etunimi.sukunimi@oulu.fi
Puh: 0294485235

 

Viimeksi päivitetty: 1.3.2019