Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Uudet opiskelijat

Uuden opiskelijan poissaoloilmoittautuminen tehdään koulutuksen lähipalveluissa: lähetä asiakirjat sähköpostilla tai postissa. Tee poissaoloilmoittautuminen täyttämällä ilmoittautumis- ja rekisteröintilomake opintoasioiden lomakesivulta. Voit asioida myös koulutuksen lähipalveluissa henkilökohtaisesti.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 13.8.2018 klo 15:00 mennessä, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos sinulla ei ole vielä todistusta lakisääteisen poissaolon syystä, ota yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin. Alla kuvaus niistä asiakirjoista, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin-, tai englanninkielisinä.

 1. Palveluksen aloittamismääräys, jolla todetaan sinun suorittavan asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua.
 2. Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Vaihtoehtoisesti muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhampainvapaasta.
 3. Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus, josta tulee käydä ilmi mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8. Tässä kohdassa voi myös olla kyse selvityksestä sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamasta esteestä aloittaa opinnot, esim. opiskelija-asuntosäätiön todistus, jossa todetaan että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon.

Jos sinulla on ennestään joku muut tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi 2018-2019 vain jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana, mikäli sinulla ei ole tammikuun ajalta opintosuorituksia ja olet ollut syyslukukaudella poissaolevana lakisääteisestä syystä.

Mikäli ilmoittautumista ei ole tehty edellä kuvatulla tavalla määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava Oulun yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava uudelleenkirjaamismaksu.

  Jatkavat opiskelijat

  WebOodin kautta ns. jatkava opiskelija voi ilmoittautua yliopistoon sekä tarkistaa ja korjata omat yhteystietonsa. Ilmoittautuminen WebOodissa edellyttää, että opiskelijalla on yliopiston käyttäjätunnus. Syksyllä tehty kevätlukukauden poissaoloilmoitus on mahdollista muuttaa läsnäoloksi myös WebOodissa kevään ilmoittautumisajan ollessa voimassa. 

  Poissaoloilmoittautumisen voi hoitaa myös palauttamalla sähköpostitse tai postitse allekirjoitettu ilmoittautumislomake ja muut vaadittavat dokumentit, mm. poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit koulutuksen lähipalveluihin. Ilmoittautumislomakkeen löydät opintoasioiden lomakesivulta tai voit noutaa sen koulutuksen lähipalveluista. Voit hoitaa asian myös käymällä koulutuksen lähipalveluissa.

  Siirto-opiskelijat

  Siirto-opiskelijoita koskee sama ensimmäisen vuoden poissaolosääntö kuin uusia opiskelijoita. Näin ollen yliopistolain / ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

  Viimeksi päivitetty: 31.8.2018