University of Oulu, 2016

Itsetuntemus

Arvot, motivaatio, osaaminen

Kun tuntee itsensä, kiinnostuksen kohteensa ja omat taitonsa, on sopivan koulutusalan valitseminen helpompaa. Oikealla alalla pääsee hyödyntämään parasta osaamistaan ja toteuttamaan itseään, joten oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää. Osaaminen kehittyy ja vahvistuu opiskeluaikana sekä työelämässä ja läpi koko elämän. Jotta osaamisestaan voisi kertoa ja hyödyntää sitä urasuunnittelussa, on oltava selvillä siitä, mitä kaikkea osaa. Urasuunnittelu ei olekaan pelkästään jatko-opintojen suunnittelua, vaan siihen tulisi sisältyä ajatus koko työelämän mittaisesta prosessista sekä jatkuvasta oppimisesta ja itsensä kehittämisestä.

 

Arvot
Arvot ohjaavat toimintaamme ja niillä on suuri vaikutus motivaatioon. Mielekkään koulutusalan löytyminen tukee viihtymistä opinnoissa ja myöhemmin työssä. Kun saa työskennellä omien arvojensa mukaisesti, työssä viihtyminen lisääntyy. Omia arvojasi voit testata esim.  Yle oppiminen-Mihin sinä uskot?  tai  Marika Salosen ja Tommi Utriaisen logopedian perusopintojen lopputyönä toteuttamalla Arvotestillä.


Temperamentti
Tee psykologi Tony Dunderfeltin kehittämän kyselyn pohjalta laadittu temperamenttitesti  ja pohdi, miten temperamenttisi vaikuttaa urasuunnitelmiisi. Testin avulla selvität, mitkä temperamenttityylit sinussa vaikuttavat vahvimmin. 

Vahvuudet
Vahvuudet ovat synnynnäisiä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia, joiden käyttö tekee sinusta oman itsesi. Jokaisella on vahvuuksia, ja niitä voidaan harjoittaa ja vahvistaa. Vahvuudet voivat myös muuttua elämän aikana. Voit lukea lisää luonteenvahvuuksista esimerkiksi Kaisa Vuorisen  tai Tiia Trogenin blogeista.

 

  Osaaminen

  Osaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja persoonasta:

  • Persoona sisältää esim. arvot, asenteet ja kiinnostuksen kohteet
  • Taidot ovat kykyä soveltaa hankittua tietoa
  • Tiedot ovat koulutuksella ja työkokemuksella hankittua pätevyyttä.

  Asiantuntijuus muodostuu eri osa-alueiden muodostamasta kokonaisuudesta:

  • Viestintätaidot, kuten suullinen ja kirjallinen viestintä sekä esiintymistaidot
  • Sosiaaliset taidot, kuten ryhmätyötaidot, joustavuus ja sopeutumiskyky
  • Yleiset työelämätaidot, kuten oppimis- ja ongelmanratkaisukyky, projektinhallinta- ja johtamistaidot
  • Tekniset taidot
  • Kaupallinen ja taloudellinen osaaminen
  • Kansainvälinen osaaminen

   

  Pohdintatehtäviä


  Tunnista ja kirjaa 10 merkittävintä vahvuuttasi. Saat apua pohdintaan vastaamalla esimerkiksi näihin kysymyksiin:

  • Mitä osaan?
  • Missä olen hyvä?
  • Mitkä asiat luonnistuvat minulta helposti?
  • Millaisissa tilanteissa tunnen olevani oma itseni?
  • Millaisissa tilanteissa tunnen itsesi innokkaaksi ja energiseksi?

  Tunnista osaamistasi ja kehittymistavoitteitasi

  • Kirjaa jokaiseen osaamisen osa-alueeseen vähintään yksi taito, joka sinulla jo on.
  • Mieti ja kirjaa ylös jokaiseen osaamisen osa-alueeseen vähintään yksi taito, jonka haluaisit saavuttaa.
  • Kirjaa ylös niitä keinoja, joilla tavoittelemasi taidot on mahdollista saavuttaa.

   

  Takaisin Verkko-opon etusivulle

  Viimeksi päivitetty: 3.10.2019