Kestävät kampukset

  • Oulun yliopistossa otetaan kestävä kehitys huomioon kampusten toiminnoissa. Yliopiston ympäristöohjelman kompassi ohjaa toimintoja.
  • Yliopistolle on perustettu Green Office -tiimi vuonna 2014, ja se kokoontuu 2-3 kuukauden välein. Yliopiston päärakennuksella on Green Office -sertifikaatti, ja sen käytänteitä toteutetaan myös muualla kampuksella.
  • Yliopistolla tehdään yhteistyötä tilat omistavan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) ympäristöpäällikön kanssa.
  • Yliopistolla pyritään vähentämään jätteiden määrää yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa sekä ohjaamaan energian ja veden säästöön. L&T:n Ympäristönetin kautta voidaan seurata yliopiston energian ja veden kulutusta.
  • Ympäristönäkökulma huomioidaan yliopiston hankinnoissa. Yliopistolla on käytössä Hanselin puitesopimus, jossa kestävä kehitys on tärkeänä kriteerinä hankinnoille. Yliopistolla vältetään turhia hankintoja, kalusteita kierrätetään kampusten sisällä ja kalusteiden materiaalit kierrätetään, kun niistä luovutaan. Ympäristönäkökulma huomioidaan siivous- ja ravintolapalvelujen kilpailutuksessa.
  • Oulun yliopistoon on perustettu syksyllä 2019 ympäristökoordinaattorin tehtävä Tilapalvelujen yhteyteen.
  • Yliopistolle aletaan syksyn 2019 aikana rakentaa omia aurinkopaneeleja.
  • Sosiaalinen kestävä kehitys huomioidaan yliopiston toiminnassa, ja yliopistolla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvotyötä tekevät näkyvästi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdyshenkilöt, työryhmät ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta.