University of Oulu, 2019

Kestävä kehitys tutkimuksessa

Oulun yliopistossa tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti kestävään kehitykseen liittyviä aiheita. Vahvuusalueitamme tutkimuksessa ovat luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö, bio- ja kiertotalous, cleantech, ympäristötekijöiden vaikutus terveyteen, muuttuvan ympäristön tutkimus arktisella ja boreaalisella vyöhykkeellä sekä globalisaation ja ympäristömuutoksen vaikutukset ihmisten vuorovaikutukseen ja yhteisöihin. Oulun yliopistossa on Suomen ainoa globaalikasvatuksen professuuri. Kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kursseja on tarjolla jokaisessa tiedekunnassa. Oulun yliopistossa on monitieteinen tutkimuskeskittymä, InStreams Hub, jonka tutkimuksen päätehtävänä on ratkoa kiertotalouteen liittyviä haasteita ja edistää epäorgaanisten sivuvirtojen puhtaita tuotantoekosysteemejä. Ympäristön kestävyyttä tutkitaan monissa tutkimusprojekteissa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.