Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Oulun yliopistossa tehdään yhteistyötä kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta painottavien verkostojen kanssa.

 

Oulun yliopisto on mukana YK:n alaisessa SDSN-verkostossa. SDSN:n tavoitteena on etsiä tieteen ja teknologian avulla käytännön ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi. Oulun yliopiston edustaja osallistuu säännöllisesti myös SDSN Northern Europe -verkoston tapaamisiin.

 

Oulun yliopiston harjoittelukoulu on osa UNESCO Associated Schools -verkostoa. Verkostossa mukana olevat yhteistyökoulut osallistuvat UNESCO:n tavoitteiden edistämiseen. Tärkein Oulun yliopiston harjoittelukoulun tapahtuma on Rauhan ja suvaitsevaisuuden viikko, jota vietetään lokakuussa. Harjoittelukoulu on myös mukana Polaris-verkostossa, joka on Pohjois-Suomen UNESCO-koulujen verkosto. Lisätietoja:

 
Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) on ainoana akateemisena yksikkönä Suomessa maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskus (WHO Collaborating Centre in Global Change, Enviroment and Public Health 2014-2022).
 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on mukana PRME (the Priciples for Responsible Management Education) -verkostossa. PRME on kestävän kehityksen aloite, jota tulee YK:n Global Compact (United Nations Global Compact). PRME tukee yliopistoja ja korkeakouluja, jotka tarjoavat opetusta kauppatieteiden ja johtamisen alalla. Se kannustaa kauppakorkeakouluja toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vastuullisen johtamiskoulutuksen kautta, ja kouluttamaan vastuullisia tulevaisuuden johtajia eri aloilla ja koulutustasoilla tehtävän vastuullisuuskeskeisen tutkimuksen ja koulutuksen kautta.
 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on saanut AACSB-akkreditoinnin. AACSB -akkreditointi arvioi kauppakorkeakouluja 15 eri kriteerin mukaan, jotka keskittyvät eri näkökulmiin: strategiseen johtamiseen, tiedekunnan, opiskelijoiden ja prosessien laatuun sekä koulutusohjelmien ja opiskelijoiden oppimisen tasoon. Kaikkien AACSB-akkreditoitujen kauppakorkeakoulujen on sitouduttava yritysvastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen ja aktiiviseen työhön monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.
 
Oulun yliopiston tutkijat ovat mukana Monialainen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen verkosto SIRENEssä, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijoiden kesken sekä lisätä keskustelua ihmis- ja luonnontieteiden välillä. Oulun yliopistolla on edustaja SIRENEn johtoryhmässä.
 
Oulun yliopiston on mukana UniPID-verkostossa, joka on perustettu vuonna 2002 edistämään suomalaisten yliopistojen kansainväliseen kehitykseen liittyvää yhteistyötä. UniPID koordinoi kestävän kehityksen virtuaaliopintokokonaisuutta, johon myös Oulun yliopisto tarjoaa kursseja. Oulun yliopistolla on edustaja UniPID:n johtoryhmässä.
 
Oulun yliopistolla on edustaja kansallisessa IPCC-työryhmässä vuosina 2019-2022. Työryhmä valmistelee Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n (Intergovernmental Panel for Climate Change) toimintaan.