Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Oulun yliopistossa tehdään yhteistyötä kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta painottavien verkostojen kanssa.

 

Oulun yliopisto on mukana YK:n alaisessa SDSN-verkostossa. SDSN:n tavoitteena on etsiä tieteen ja teknologian avulla käytännön ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi. Oulun yliopiston edustaja osallistuu säännöllisesti myös SDSN Northern Europe -verkoston tapaamisiin.

 

Oulun yliopiston harjoittelukoulu on osa UNESCO Associated Schools -verkostoa. Verkostossa mukana olevat yhteistyökoulut osallistuvat UNESCO:n tavoitteiden edistämiseen. Tärkein Oulun yliopiston harjoittelukoulun tapahtuma on Rauhan ja suvaitsevaisuuden viikko, jota vietetään lokakuussa. Harjoittelukoulu on myös mukana Polaris-verkostossa, joka on Pohjois-Suomen UNESCO-koulujen verkosto. Lisätietoja:

 
Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) on ainoana akateemisena yksikkönä Suomessa maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskus (WHO Collaborating Centre in Global Change, Enviroment and Public Health 2014-2022).
 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on mukana PRME (the Priciples for Responsible Management Education) -verkostossa. PRME on kestävän kehityksen aloite, jota tulee YK:n Global Compact (United Nations Global Compact). PRME tukee yliopistoja ja korkeakouluja, jotka tarjoavat opetusta kauppatieteiden ja johtamisen alalla. Se kannustaa kauppakorkeakouluja toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vastuullisen johtamiskoulutuksen kautta, ja kouluttamaan vastuullisia tulevaisuuden johtajia eri aloilla ja koulutustasoilla tehtävän vastuullisuuskeskeisen tutkimuksen ja koulutuksen kautta.
 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on saanut AACSB-akkreditoinnin. AACSB -akkreditointi arvioi kauppakorkeakouluja 15 eri kriteerin mukaan, jotka keskittyvät eri näkökulmiin: strategiseen johtamiseen, tiedekunnan, opiskelijoiden ja prosessien laatuun sekä koulutusohjelmien ja opiskelijoiden oppimisen tasoon. Kaikkien AACSB-akkreditoitujen kauppakorkeakoulujen on sitouduttava yritysvastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen ja aktiiviseen työhön monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.
 
Oulun yliopiston tutkijat ovat mukana Monialainen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen verkosto SIRENEssä, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijoiden kesken sekä lisätä keskustelua ihmis- ja luonnontieteiden välillä. Oulun yliopistolla on edustaja SIRENEn johtoryhmässä.
 
Oulun yliopiston on mukana UniPID-verkostossa, joka on perustettu vuonna 2002 edistämään suomalaisten yliopistojen kansainväliseen kehitykseen liittyvää yhteistyötä. UniPID koordinoi kestävän kehityksen virtuaaliopintokokonaisuutta, johon myös Oulun yliopisto tarjoaa kursseja. Oulun yliopistolla on edustaja UniPID:n johtoryhmässä.
 
Oulun yliopistolla on edustaja kansallisessa IPCC-työryhmässä vuosina 2019-2022. Työryhmä valmistelee Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n (Intergovernmental Panel for Climate Change) toimintaan.
 
Oulun yliopisto on jäsenmäärältään EU-alueen suurimman ilmasto-businessverkoston Climate Leadership Coalitionin jäsen. CLC edistää siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kulutusta niin, että se on taloudellisesti kannattavaa, ja yrityksillä on edellytykset hankkia riittävä rahoitus muutokseen tarvittavien teknisten ratkaisujen kehittämiseksi. CLC tekee EU:lle ja Suomen päättäjille ehdotuksia politiikkatoimista, joilla vähähiilistä muutosta voisi vauhdittaa. CLC:llä on kymmenen aktiivisesti kokoontuvaa teemaryhmää, joihin on nimitetty Oulun yliopiston edustajiksi prof. Eva Pongracz (Carbon handprint and footprint), prof. Riitta Keiski (Transport), prof. Pauliina Ulkuniemi (Circular economy), prof. Mirja Illikainen (Circular economy), johtaja Jani Ylioja (Civic engagement), prof. Harri Haapasalo (Construction ja Finance), prof. Maria Kopsakangas-Savolainen (Energy), prof. Henrikki Liimatainen (Forest) ja projektipäällikkö Risto Jurva (ICT).