Inarin- ja pohjoissaamen koulutus

Saamenkielisten opettajien pulaan helpotusta koulutuksella

Saamenkieltentaitoisista opettajista on suuri pula sekä saamelaisten kotiseutualueella että sen ulkopuolella. Saamelaiskäräjien tekemän selvityksen mukaan saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen toteutumisen suurin haaste on nimenomaan koulutettujen saamenkielisten opettajien puute. Erityisen vaikeaa on koltan- ja inarinsaamenkielisten opettajien rekrytointi.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja kasvatustieteiden tiedekunta järjestävät tilannetta helpottamaan erillisiä opintoja niille, jotka tähtäävät opettajan ammattiin. Tarjolla on saamen kielten, kirjallisuuden sekä opettajan pedagogia opintoja. Koulutuksessa opiskelija voi valita joko inarin-, koltan- tai pohjoissaamen opinnot.  

Opinnoissa poikkeuksellista on, että niitä järjestetään verkko-opintoina sekä saamelaisten kotiseutualueella Inarissa. Opinnot suoritetaan lisäksi nopeammalla tahdilla kuin tavallisesti.

Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman kuvailee opintojen olevan hyvä mahdollisuus esimerkiksi muodollisesti epäpäteville saamenkielisille opettajille: ”Kielitaitoiset voivat tulla suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot. Opinnoista hyötyvät tietysti myös pätevät opettajat, jotka tarvitsevat kieliopintoja alkaakseen opettaa saameksi tai vahvistaakseen kielitaitoaan.”

Haku saamen kielten sekä kirjallisuuden opintoihin on käynnissä, ja se päättyy 28.2.2019. Opinnot alkavat syksyllä 2019. Haku opettajan pedagogisiin opintoihin avautuu syksyllä 2020, ja pedagogiset opinnot alkavat alkuvuodesta 2021.

Opintojen pääsyvaatimukset, hakuohjeet ja hakulomake löytyvät osoitteesta www.oulu.fi/giellagas/ketterä.

Opinnot tapahtuvat Ketterä korkeakoulu -hankkeessa, joka on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista opettajankoulutuksen kehittämishankkeista.

Viimeksi päivitetty: 27.3.2019