Koronavirusinfektiotilanteiden seuranta

COVID-19-näytteenottokriteerit ovat muuttuneet. THL:n yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa laatiman 15.4. päivitetyn ohjeen mukaan testaukseen tulisi vastedes ohjata kaikki henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa.  Kohdentamatonta oireettoman väestön testausta ei tehdä. 

Oulussa koronavirusinfektioiden ja infektiolle altistumisten kartoittamista tekee ja tarvittavia karanteenitoimia asettaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri infektiolääkärin johdolla. Yhteydenotot altistuneisiin tulevat terveysviranomaisilta ja toimenpiteisiin ryhdytään PPSHP:n ohjeiden mukaisesti. Yliopisto tekee yhteistyötä selvitystyössä, mutta altistumisen arvioi ja toimenpiteistä päättää aina infektiolääkäri. Yliopisto ei käsittele tietoa henkilökohtaisista tartunnoista tai altistumisesta, vaan sen tekevät terveydenhuollon ammattilaiset.