Opintojen järjestelyt koronaviruspandemian aikana

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti opiskelu ja opetus järjestetään Oulun yliopistossa edelleen pääsääntöisesti etäopetuksena. 14.5.2020 alkaen yliopiston tiloja voidaan hyödyntää erikseen sovittujen kurssien ja palvelujen osalta.  Opetustehtävissä työskentely yliopiston tiloissa ei edellytä erillistä poikkeusolojen aikana käytössä ollutta lupamenettelyä 14.5.2020 alkaen.  

1.6.2020 alkaen opiskelijat pääsevät kampuksille 24/7-kulkukortilla arkipäivisin kello 8-17 välisenä aikana. Opiskelijan 24/7-kulkukortilla pääsee Linnanmaan kampukselle pääovesta 2T ja lasiyhdyskäytävän eteläpuolen ovesta A3 sekä Kontinkankaan kampukselle ovesta 7A. Kortin voi tilata täällä ja valmista korttia voi tiedustella aulapalvelupisteistä arkisin klo 8–15.45 välillä: Linnanmaa 050 596 9846 ja 050 525 8635, Kontinkangas 050 567 1883. 

Kesäaikana suositaan etäopetusta, mutta opetusta voidaan järjestää myös kampuksella turvallisuudesta ja etäisyyksistä huolehtien.

Opetusjärjestelyistä informoidaan kurssikohtaisesti esimerkiksi Moodlen tai WebOodin kautta tai sähköpostitse. Kurssien vastuuopettajat vastaavat järjestelyistä ja informoinnista tiedekuntakohtaisten linjausten mukaisesti. Seuraa myös tiedekunnan tiedotteita poikkeusjärjestelyistä.

Osaamisen arviointi tehdään kevätlukukauden loppuun saakka pääsääntöisesti vaihtoehtoisia tapoja käyttäen. Isoja tenttejä ei järjestetä ja pienten opiskelijaryhmien kampustentit voidaan järjestää turvallisuudesta ja etäisyyksistä huolehtien. Exam-tenttitila avataan rajoitetusti turvallisuudesta huolehtien.  Opintosuoritusten arviointiperusteiden laatimisesta ja vaihtoehtoisten suoritustapojen järjestämisestä vastaa opintojakson vastuuopettaja. Vastuuopettajat informoivat opiskelijoita opintojakson suoritustavoista.

 

Syksyn 2020 opetuksen järjestäminen

Seuraavat periaatteet koskevat opetuksen järjestämistä syksyn 2020 ensimmäisellä opetusperiodilla 1.8.–25.10.2020. Seuraavasta periodista eteenpäin päätökset tehdään elokuun aikana.

  • Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään pienryhmissä kampuksella. Kaikille uusille opiskelijoille järjestetään yhteiset luentotyyppiset tilaisuudet etäyhteyksillä. Orientaatiopäivät pyritään järjestämään vuoropäivinä niin, että eri päivinä paikalla on eri tiedekuntien opiskelijoita.
  • Kampusopetusta järjestetään vain siinä tapauksessa, ettei sitä voi järjestää etänä (esimerkiksi laboratorio- ja muu kokeellinen opetus). Niille opiskelijoille, jotka eivät pääse pandemiatilanteeseen liittyvien syiden takia osallistumaan kampuksella järjestettävään opetukseen järjestetään korvaavia tehtäviä tai mahdollistetaan opintojakson suorittaminen myöhempänä ajankohtana, kun kampuksella työskentely on turvallista. Kaikille opiskelijoille, jotka pääsevät kampukselle pandemiatilanteesta huolimatta, pyritään mahdollistamaan joko ohjausta tai muita kohtaamisia kampuksella.

 

Laitteet, ohjelmat ja työkalut etäopiskelun aikana

Asentamalla tietokoneelleen OpenVPN Connect -ohjelman ja etätyöpöytäyhteyden opiskelijat pääsevät käyttämään verkon kotihakemistoaan ja maksutta yliopiston lisensoimia ohjelmia, kuten Adams, Amos, Archicad, AutoCAD, Consol, CST Studio, Julia, Mathematica, MatLab, NVivo, Origin, Rhono, R, Revit, SAS ja SPSS. 

Tietoa mikroluokkien ja itseopiskelutyöasemien aukioloista, läppärilainaamon toiminnasta sekä tulostuksesta poikkeusaikana on koottu tänne.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä ICT-palvelupisteeseen: neuvonta@oulu.fi
 

Opintojen ohjaus

Koulutuspalveluiden ohjauspalvelut toimivat etäyhteyksien kautta. Opiskelijalle ensisijainen ohjaustaho on omaopettaja ja koulutuksen lähipalvelut. Työelämäkysymyksiin ja työnhakuun liittyvän ohjausajan voi varata sähköpostilla career@oulu.fi -osoitteesta. Ohjausta voidaan antaa puhelimella, Skypellä, Teamsilla tai mahdollisesti muilla yhdessä sovittavilla sovelluksilla. Opintojaksoihin liittyvissä asioissa ohjaa kurssin vastuuopettaja. 14.5. alkaen välttämätön kasvokkain tapahtuva ohjaus voi tapahtua ohjeistuksia noudattaen yliopiston tiloissa. Ajanvaraus opiskelu- ja uraohjaukseen tai opintopsykologille avataan kesän jälkeen 3.8. alkaen.

Tukipyynnöt: koulutuksen lähipalvelut tai opiskeluntuki@oulu.fi

Valmistuminen poikkeustilanteessa

Kevään poikkeustilanteessa valmistuminen onnistuu normaalien käytänteiden ja aikataulujen mukaisesti. Todistuksien toimittamisessa on tilanteesta johtuen kuitenkin viivettä ja todistuksia pyritään toimittamaan postitse mahdollisuuksien mukaan. Huomaa, että saat weboodista ladattua itsellesi virallisen sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisteriotteen, josta näkyy valmistumispäivämäärä kun tutkinto on suoritettu ja kirjattu opintorekisteriin. 

Näet myös tutkintotietosi Oma Opintopolku -palvelusta (https://opintopolku.fi/). Kirjauduttuasi voit jakaa linkin esimerkiksi työnantajalle.
 

Opiskelijavaihto

Oulun yliopisto on kehottanut vaihdossa olleita opiskelijoitaan palaamaan Suomeen ja 31.7. mennessä alkaviksi suunnitellut liikkuvuudet on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan. Opiskelijoita on myös ohjeistettu keskeyttämisestä aiheutuneiden kulujen korvaushakemusten tekemiseen Oulun yliopistoon. Osa opiskelijoista on jäänyt jatkamaan opintojaan vaihtokohteissa ja osa suorittaa opintoja sinne etänä Suomesta käsin.

Suuri osa Oulun yliopistoon saapuneista vaihto-opiskelijoista on jäänyt Ouluun joko omasta tahdostaan tai matkustusvaikeuksien vuoksi odottamaan myöhemmin tapahtuvaa kotiinpaluuta. Saapuneita vaihto-opiskelijoita on ohjeistettu olemaan yhteydessä sekä omaan kotikorkeakouluunsa että kotimaansa edustustoon kotiinpaluunsa järjestämiseksi, mikäli se ei ole mahdollista tavanomaisten matkavarauskanavien kautta. Näihin tahoihin tulee olla ensisijaisesti yhteydessä myös mahdollisten toimeentulo-ongelmien ilmetessä. 

Lähes kaikki saapuneet vaihto-opiskelijat ovat ilmaisseet halukkuutensa suorittaa Oulun yliopiston opintonsa loppuun etänä joko Oulusta tai kotimaastaan käsin. Suorituskäytännöistä opiskelijoita on kehotettu sopimaan opintojaksojen vastuuopettajien kanssa. Vaihto-opiskelijoiden opinto-oikeus Oulun yliopistossa on voimassa aiemmin vahvistetun mukaisesti, vaikka opiskelija palaisi kotimaahansa. 
 

Avointen yliopistojen opinnot

Poikkeustilanteen vallitessa avoimet yliopistot ovat avanneet etäopintojaan maksuttomasti kaikkien yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. 

Katso Oulun yliopiston avoimen yliopiston kaikille tutkinto-opiskelijoille avoimet opintojaksot.
Tutustu valtakunnalliseen avointen yliopistojen opintotarjontaan.
 

Opettajille suunnatut ohjeet löytyvät intranet Patiosta (edellyttää kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksella).