Koronavirustilanteen seuranta, päätöksenteko ja viestintä

Miten koronavirustilannetta seurataan ja yliopiston toimia johdetaan?

Koronatilannetta varten perustettu valmiusryhmä seuraa koko ajan koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta ja tekee yhteistyöstä alueellisten viranomaisten, kuten sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston ja Oulun kaupungin kanssa. Valmiusryhmä kokoontuu kolmesti viikossa ja tekee saadun tiedon perusteella päätöksiä ja ohjeistaa yliopiston toimintaa. Ohjeista tiedotetaan yliopistoyhteisölle ja ne julkaistaan koronavirustilanteen seurantasivulla. Henkilöstölle suunnatut ohjeet päivitetään intranet Patioon.

Koronavirustilanteen hoitamiseksi perustettu operatiivinen ryhmä varmistaa ohjeistusten toimeenpanon koko yhteisössä ja tekee tarvittavia lisätoimenpiteitä omilla vastuualueillaan. Operatiivinen ryhmä raportoi valmiusryhmälle toteutetuista toimista ja asioista, jotka vaativat mahdollista lisäselvitystä. Operatiivisen ryhmän tehtävänä on myös valmistautua siihen, että tilanne pahenee.

Koulutuksen ja tutkimuksen käytännön järjestelyjä poikkeustilanteessa johtavat dekaanit ja yksikönjohtajat.

Miten tilanne etenee?

Tällä hetkellä opetusta ja työntekoa yliopistossa toteutetaan mahdollisimman paljon etänä. Luentoja toteutetaan verkkolähetyksiä ja kursseja on muutettu verkkokursseiksi. Opetusjärjestelyistä informoidaan kurssikohtaisesti esimerkiksi Moodlen kautta tai sähköpostitse. Kurssien vastuuopettajat vastaavat järjestelyistä ja informoinnista tiedekuntakohtaisten linjausten mukaisesti. Digitaalisen opetuksen tukea on tehostettu.

Lukuisia tapahtumia on peruttu tai siirretty ja näitä päätöksiä tekevät ja informoivat tapahtumien vastuuhenkilöt annettujen ohjeiden mukaisesti.

Miten koronavirustilanteesta ja uudelleenjärjestelyistä tiedotetaan?

Yliopistotasoista viestintää koordinoi ja toteuttaa yliopiston viestintäyksikkö. Tiedottamista liittyen kurssien toteuttamiseen, tentteihin, tiedekuntien linjauksiin tai esimerkiksi tapahtumien perumiseen liittyen tekevät vastuuhenkilöt tiedekunnissa ja yksiköissä. Ensisijaisesti opiskelijoille ja henkilöstölle viestitään seuraavia kanavia pitkin:

  • Yleinen viestintä opiskelijoille: Opiskelijoiden uutiset oulu.fi/opiskelijalle ja Tuudo, sähköposti, sosiaalinen media (vastuussa: viestintä, koulutuspalvelut, HR)
  • Kursseihin liittyvä viestintä opiskelijoille: mm. Moodle, sähköposti, tutkinto-ohjelmien uutiset (vastuussa: kurssien vastuuopettajat)
  • Henkilöstö: Pation uutiset ja sähköposti (vastuussa: viestintä, HR, koulutuspalvelut, IT)

Huomiothan, että palveluosoitteet ovat nyt pahasti kuormittuneita ja viesteihin vastaaminen voi valitettavasti kestää. Jos asiasi voi odottaa, seuraa yleistä viestintää ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.