Tapahtumat ja vierailut koronaviruspandemian aikana

Oulun yliopiston ovet ovat tällä hetkellä avoinna myös vierailijoille. Yliopiston hygienia- ja etäisyysmäräykset koskevat myös vierailijoita. Oulun yliopisto suosittaa suu-nenäsuojaimen käyttöä kaikissa julkisissa tiloissaan.

Yliopistossa ei ole mahdollista vierailla maista, joista Suomeen matkustamista hallitus on rajoittanut.

Yliopiston tiloissa on mahdollista järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia kun tilojen mitoituksesta, turvallisuudesta ja etäisyydestä huolehditaan noudattaen valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita ja suosituksia. Valtakunnallisiin tapahtumiin ja kokouksiin järjestetään myös etäosallistumismahdollisuus.

Kokouksissa suositaan etäyhteyksiä. Tärkeät koulutukset ja tapaamiset voidaan tarvittaessa järjestää yliopiston tiloissa kasvokkain, jotta uusien asioiden oppimisessa tarpeellinen vuorovaikutus on tehokasta. Kaikkiin tapaamisiin ja kokouksiin käytetään sellaisia tiloja, joissa turvallisista etäisyyksistä (1-2 metriä) voidaan huolehtia. Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava tarvittavista turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä sekä ohjeiden noudattamisesta. Tilaisuuden järjestäjän on arvioitava riskejä ja hyötyjä tilaisuuden järjestämistavasta päättäessään. 

Väitöstilaisuuksia voidaan tällä hetkellä järjestää yliopiston tiloissa kokoontumisrajoitukset huomioiden. Vastaväittäjä voi tulla kampukselle, mikäli ulkoministeriön matkustusrajoitteet ja -suositukset mahdollistavat tämän - tällöin turvallisuudesta ja etäisyyksistä huolehditaan. Muussa tapauksessa vastaväittäjä osallistuu väitöstilaisuuteen videoetäyhteydellä. Tarkemmat tiedot väitöstilaisuuksien seuraamiseksi ilmoitetaan oulu.fi-etusivulla Väitökset-osiossa. Jos yleisölle sallitaan pääsy väitössaliin, valtiovallan antamat ohjeet kokoontumisrajoitteiden, turvavälien, riskiryhmien ja hygienian suhteen ovat voimassa.  Kahvitilaisuus ja karonkka eivät ole osa virallista väitöstilaisuutta ja niistä päättäminen on väittelijän vastuulla. Epidemian aikana näiden tilaisuuksien järjestelyissä tulee noudattaa harkintaa ja viranomaisohjeita. Tarkempia käytännön ohjeita väitöstilaisuuden järjestämiseen koronaepidemian aikana Patiossa (henkilöstölle).