University of Oulu, 2016

Kummiperhetoiminnan periatteet

Kummiperheohjelman tarkoituksena on

  • tarjota kansainväliselle opiskelijalle mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan yliopistokampuksen ulkopuolella, ja siten rikastuttaa opiskelukokemusta Oulussa
  • tarjota myönteisiä kulttuurisia kokemuksia opiskelijoille ja perheille  
  • edistää kulttuurienvälistä vaihtoa sekä tukea paikallisten perheiden ja kansainvälisten opiskelijoiden välisten ystävyyssuhteiden syntymistä
  • edistää Oulun alueen kansainvälistymistä.

Kummiperheiden ja opiskelijoiden tulee olla kiinnostuneita kulttuurienvälisestä vaihdosta sekä valmiita sitoutumaan ohjelmaan. Perheiltä, ainakin yhdeltä perheenjäseneltä, odotetaan vähintään auttavaa vieraan kielen taitoa. Kummiperheohjelmaan osallistuvilla perheillä ja opiskelijoilla tulee olla riittävästi vapaa-aikaa vietettäväksi yhdessä.  
 
Ohjelma pyörii joka akateeminen vuosi syyskuusta toukokuuhun. Opiskelijoiden hakuaika vaihtelee, ja hakuajan aukeamisesta ilmoitetaan muun muassa opiskelijoiden intrassa. Perheet voivat jättää hakemuksensa koska tahansa kummiperheohjelman nettisivujen kautta. Perheet ja opiskelijat yhdistetään hakemusten perusteella. Jokaiselle opiskelijalle ei voida taata kummiperhettä eikä jokaiselle perheelle kummiteltavaa opiskelijaa.  
 
Syyslukukauden alussa järjestetään tapaaminen perheille ja opiskelijoille. Tämän jälkeen perhe ja opiskelija suunnittelevat ja päättävät keskenään, miten he viettävät yhteistä vapaa-aikaan ja kuinka usein he tapaavat toisiaan lukuvuoden (syyskuu-toukokuu) aikana.   
 
Ohjelman ydinajatuksena on edistää kulttuurienvälistä ymmärrystä ja ystävyyssuhteita. Perheiden ja opiskelijoiden odotetaan kohtelevan toisiaan kunnioittavasti. Perheen ja opiskelijan on huomioitava toistensa hyvinvointi, turvallisuus ja kulttuuriset erot. Perhe ja opiskelija eivät saa toimia toisilleen vahingollisella tavalla.

Opiskelijalla ei ole velvollisuutta työskennellä kummiperheelle esimerkiksi lastenhoitajana. Kummiperhe ei ole vastuussa opiskelijan jokapäiväisen elämän järjestämisestä, kuten asumisesta tai pankkiasioista. Kummiperheellä ei ole taloudellisia velvoitteita opiskelijaa kohtaan. Perheen ei tarvitse järjestää opiskelijalle kalliita ja erikoisia aktiviteetteja kuten matkoja.
 
Kummiperheohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista toimintaa sekä opiskelijoille että perheille. Jos ilmenee ongelmia, joita perhe ja opiskelija eivät saa keskenään selvitettyä, toivomme yhteydenottoa mahdollisimman pian. Perheillä ja opiskelijoilla on oikeus keskeyttää osallistuminen ohjelmaan.
 
Yliopistolla on oikeus valita ohjelmaan osallistuvat perheet ja opiskelijat hakemusten pohjalta. Yliopistolla on oikeus tarvittaessa keskeyttää opiskelijan tai perheen osallistuminen ohjelmaan.  
 
Kummiperheohjelma sekä siihen kuuluvat yliopiston järjestämät tapahtumat ovat vapaa-ajan aktiviteetteja. Huolehdithan vakuutusturvasi ajantasaisuudesta. Yliopisto ei tarjoa ohjelmaan osallistuville vakuutusta.

Viimeksi päivitetty: 14.5.2019