MAX IV -synkrotronisateilylaboratorio

MAX IV -synkrotronisäteilylaboratorion suomalaiset käyttäjät koolla Oulussa

MAX IV -synkrotronisäteilylaboratorio Ruotsin Lundissa palvelee myös suomalaista tutkimusta. Oulun yliopisto on 1980-luvun lopulta lähtien osallistunut sen käyttöön ja kehittämiseen ja koordinoi nykyisin Suomen kansallista tutkimustoimintaa laboratoriossa. MAX IV:n johto ja suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajat kokoontuvat Oulussa 29.–30.8. tiivistämään yhteistyötään ja arvioimaan tulevaisuuden näkymiä.

MAX IV on tällä hetkellä maailman kirkkain synkrotronisäteilylähde ja yksi Pohjoismaiden suurimmista tutkimusinfrastruktuureista. Suurin osa sitä käyttävistä tutkijoista tulee Pohjoismaista. Muista Pohjoismaista Suomi ja Tanska ovat suunnitelleet ja rahoittaneet laboratorioon säteilylinjat.

”MAX IV -laboratoriossa tuotettava synkrotronisäteily mahdollistaa hyvin monenlaisten materiaalien ominaisuuksien kuvantamisen. Sitä ovat käyttäneet fyysikot ja kemistit työkaluna alansa perustutkimuksessa, mutta soveltava tutkimus on lisääntymässä”, kertoo suomalaisen tutkimustoiminnan koordinoinnista vastaava professori Marko Huttula Oulun yliopistosta.

Esimerkiksi Oulun yliopiston tutkimusryhmät ovat MAX IV:n avulla selvittäneet puun ja teräksen, ihmissolujen ja luun sekä virusten ja katalyyttien perusrakenteita. Synkrotronisäteilyä käytetään Oulussa myös ilmakehätutkimuksessa, ja Huttulan mukaan käyttö lääketieteen tutkimukseen on kasvamassa.

Oulussa pidettävässä symposiumissa kuullaan MAX IV:ää käyttävien kaikkien seitsemän suomalaisen yliopiston ja kahden tutkimuslaitoksen katsaukset omiin tutkimuksiinsa. Ruotsista saapuvat MAX IV:n asiantuntijat kertovat säteilylinjan tarjoamista tutkimusmahdollisuuksista.

Symposiumin paneelikeskustelussa on tarkoitus käsitellä MAX IV:n tarjoamia mahdollisuuksia mm. tutkimuksessa, koulutuksessa ja yritysyhteistyössä. Keskustelijoina ovat tutkimuslaitosten edustajien lisäksi Suomen Akatemian ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajat.

”Yhteistyön toivotaan jatkuvan hedelmällisenä ja symposiumin johtavan uusiin avauksiin ja vielä entistäkin parempiin yhteistyösuhteisiin”, sanoo Marko Huttula.

Symposiumin yhtenä tarkoituksena on myös vakiinnuttaa MAX IV:ää käyttävän suomalaisen tutkimusyhteisön FIMAX:n toiminta.

Symposiumin ohjelma

Pääkuva: MAX IV -synkrotronisäteilylaboratorio Ruotsin Lundissa.

 

Viimeksi päivitetty: 29.8.2019