Asiantuntijoita medialle

Alta löydät Oulun yliopiston asiantuntijoita ja tutkijoita teemoittain.  Lisää asiantuntijoita voit hakea Oulun yliopiston SoleCRIS-tutkimustietokannasta, tutkijaprofiililistauksesta tai ottamalla yhteyttä yliopiston viestintään, viestinta(at)oulu.fi. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi.
 

Ajankohtaisia asiantuntijoita
 

Biodiversiteetti

Marko Mutanen, yli-intendentti

Hyönteisten biodiversiteetti, erityisesti hyönteisryhmistä perhoset ja pistiäiset; hyönteisten tunnistaminen, lajien rajaus ja sukulaisuussuhteet DNA-menetelmien avulla. 

Esa Hohtola, eläinfysiologian professori (emeritus)
p. 050 350 2816
 

Eläinten elintoiminnot, erityisesti energia-aineenvaihdunta ja lämmönsäätely.

Tanja Pyhäjärvi, akatemiatutkja

Ympäristönmuutoksen vaikutukset perinnölliseen muunteluun, geenivarat, domestikaation ja jalostuksen vaikutus eliöiden geneettiseen muunteluun.

Janne Alahuhta, yliopistotutkija

Monimuotoisuus, vesikasvien biodiversiteetti, erityisesti niiden eliömaantiede. Luonnonmaantiede, makean veden vesikasvillisuus, maailmanlaajuisten ympäristömuutosten vaikutukset vesikasviyhteisöihin luonnonmaantieteellisestä näkökulmasta, ekosysteemipalvelut, geodiversiteetti. 

Anna Maria Pirttilä, yliopistotutkija

Puiden ja mikrobien vuorovaikutus ja symbioottiset prosessit, kasvifysiologia, biokemia, mikrobiologia, mikrobien hyödyt ja niiden potentiaalin hyödyntäminen terveys- ja ympäristöteknologian sovelluksissa.

Laura Kvist, yliopistotutkija

Luonnonpopulaatioiden geneettinen diversiteetti eli monimuotoisuus, luonnonsuojelu- ja molekyyligenetiikka, eläinten geneettisten ominaisuuksien muodostumisen perusta, eläinlajien domestikaatio (kesyyntyminen), suurpetojen ja petolintujen genetiikka. 

Topi Lehtonen, tutkijatohtori

Ekologia ja evoluutiobiologia, vesieläinten sosiaaliset järjestelmät, käyttäytymisekologia, seksuaalinen valinta, jälkeläisten hoito, lajien vuorovaikutukset ja uusien lajien kehittyminen, kalat ja selkärangattomat, kiiltomatotutkimukset. 

Lumi Viljakainen, yliopistonlehtori

Yhteiskuntahyönteisten evoluutio, hyönteisten virukset, sosiaalinen immuniteetti, immuunigeenien evoluutio. 

 

 

 

 

Koronapandemia

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla kaikkiin suomalaisiin. Moni asia tulee muuttumaan pysyvästi. Oulun yliopiston tutkijat ovat median haastateltavissa viruspandemian erilaisista vaikutuksista ja ilmiöistä terveyden, talouden, koulutuksen ja teknologian aloilla. Oulun yliopisto osallistuu myös monin käytännön toimin koronaepidemian hoitamiseen. Lue lisää täältä.

Virustutkimus, lapset ja infektiot, mielenterveys

 

Lari Lehtiö, rakennebiologian professori,
p. 0294 481169

Proteiinit, rakennebiologia ja alkuvaiheen lääkekehitys. Lehtiön ryhmän yhtenä tutkimuskohteena on COVID-19-tautia aiheuttavan SARS-CoV-2 viruksen proteiini, jota virus käyttää pystyäkseen monistumaan isäntäsolun sisällä. Tutkimusryhmä kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan suuresta määrästä yhdisteitä löytää ne, jotka sitoutuvat viruksen proteiiniin estäen sen toiminnan. Tehokas estäjämolekyyli mahdollistaisi lääkeaineen kehittämisen virusta vastaan.

Aki Manninen, solubiologian professori, virusydinpalveluiden koordinaattori
p. 0294 486081

Virustutkimus, mm. HI-virus, eturauhassyöpä, solu- ja molekyylibiologia

Seppo Vainio, kehitysbiologian professori,
p. 040 7470939

Virusinfektioiden biosensorit, virusten rooli bioaerosolina ja leviäminen populaatiossa

Mika Rämet, lastentautien ja kokeellisen immunologian professori (Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto), p. 0504336276. 

Lastentaudit, neonatologia, immunologia, infektiotaudit, rokotetutkimus

Terhi Tapiainen, dosentti, infektiolääkäri,
p. 08-3155185

Lasten ja vastasyntyneiden infektiot ja immuunijärjestelmän kehitys, elinikäiseen terveyteen vaikuttavat tekijät lapsuudessa.

         Jouni Jaakkola, kansanterveystieteen professori, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen CERH johtaja,
p.  040 6720927    

Ympäristöterveys, kansanterveys, epidemiologia, kuolleisuus    

Markku Timonen, yleislääketieteen professori,
p. 040 832 4883 

Suomalaisten työikäisten mielenterveysongelmat: masennus, ahdistus, stressi. Mielenterveysongelmien yleisyys, diagnosointi ja hoito. 

Etäkoulu, opetus, oppiminen, viestintäteknologia

 

Heikki Kontturi, KT, projektipäällikkö (OpenDigi-hanke),
p. 0294 483829

Etäopetuksen laatu ja oppimisen tukeminen etäopetuksessa erityisesti perusasteen kouluissa. Mukana etäopetuksen tuoreiden laatusuositusten laadinnassa

Sanna Järvelä, KT, kasvatustieteen, oppimisen ja opetuksen professori,
p. 040 577 7164

Oppiminen ja opetus: yhteisöllinen oppiminen, teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksessa, oppimisen teoria

Elina Lehtomäki, KT, globaalikasvatuksen professori,
p. 0294 483877

Pandemian vaikutukset koulutukseen. Oppimisen edellytysten turvaaminen maailmanlaajuisesti. Koulutuksen digiratkaisut kehittyvissä maissa. Mitä muita ratkaisuja on tarjolla ja miten voimme vaikuttaa niihin?

Ari Pouttu, luotettavien langattomien järjestelmien professori,
p. 040 543 2694

Tulevaisuuden viestintäteknologia ja -järjestelmät, 5G ja 6G, viranomaisviestintä

Työhyvinvointi

 

Heli Kiema-Junes, KM, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija,
p. 0294 483731

Hyvinvointi poikkeustilanteessa erityisesti työn imun ja työuupumuksen näkökulmasta. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen poikkeustilanteessa. Psyykkinen kehitys ja hyvinvointi.

Epidemioiden historia

 

Heini Hakosalo, yliopistotutkija,
p. 044 5360631

Lääketieteen historia, tartuntatautien historia, epidemiat

Talouspolitiikka ja talouskriisit

 

Mikko Puhakka, kansantalouden professori,
p. 050 350 6419

Talouskriisit, finanssipolitiikka, talouden rakennemuutos, kilpailukyky, Yhdysvaltain talous ja politiikka, dynaaminen tehottomuus, makrotaloustiede, kansainvälinen makrotaloustiede

   Sijoittaminen, säästäminen, osakekurssit

 

Juha-Pekka Kallunki, liiketaloustieteen professori,
p. 040 567 2508

Rahoitusmarkkinat, yritysrahoitus ja tilinpäätökset, osakekurssit

Yritykset, yksinyrittäjät, liiketoiminta

 

Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja,
p. 050 466 2832

Yksinyrittämisen ja mikroyritysten kasvun ja johtamisen erityispiirteet. Mikroyritysten kasvu verkostoissa ja yhteiskunnallinen merkitys. Yrittäjien työhyvinvoinnin edistäminen.

Timo Koivumäki, yliopistotutkija,
p. 040 507 3631

Digitaalinen palveluliiketoiminta ja digitaaliset palveluekosysteemit, liiketoimintamallit, innovaatiot, alueellinen resilienssi, verkkokauppa

Veikko Seppänen, digitaalisen liiketoiminnan professori,
p. 040 156 2805

Digitaalinen ohjelmistoliiketoiminta, liiketoimintamallit, liikesuhteet, tutkimustulosten kaupallistaminen, kilpailukyky

Rajat, maantiede

 

Anssi Paasi, professori,
p. 0294 481 703

Koronan ja muiden pandemioiden poliittinen maantieteellinen vaikutus

Eeva-Kaisa Prokkola, professori, maantiede,
p. 0294 481 721

Koronakriisi ja rajan sulkeminen Torniojoki-laaksossa

 


Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus

Tuoreen nuorisobarometrin mukaan nuorten parissa yrittäjyys on monilla mittareilla nosteessa. Oulun yliopiston asiantuntijat ovat median käytettävissä nuorten yrittäjyysasenteisiin, työn ja opiskelun vetovoimaisuuteen nuorten keskuudessa sekä yrittäjyyskasvatukseen ja yksinyrittäjien työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Jouni Hintikka, projektitutkija
p. 0294 487 098

Nuorten yrittäjyysasenteet sekä yrittäjyysilmaston ja yrittäjyyden kulttuurin edistäminen, yrittäjyyskasvatus ja sen toiminnallistaminen. Lukiolain ja lukioiden opetussuunnitelmauudistus sekä siihen liittyvä elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyö. 

Heli Kiema-Junes, yliopisto-opettaja
p. 0294 483 731

Nuorten työ- ja opiskeluhyvinvointi, erityisesti työn imun, opiskeluinnon, uupumuksen näkökulmat. Nuorten vuorovaikutustaidot, sosiaalinen tuki ja yleisesti psyykkinen hyvinvointi. 

Kaisa Vehkalahti, Oulun yliopiston akatemiatutkija
p. 050 359 7292

Mukana seurantatutkimuksessa, jossa on seurattu maaseutupaikkakunnalta kotoisin olevia nuoria peruskoulun lopusta toiselle asteelle, ja jotka ovat nyt siirtymässä työelämään. Lapsuuden ja nuoruuden historia, muuttuva maalaisnuoruus.

Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja
p. 050 466 2832

Yksinyrittämisen ja johtamisen erityispiirteet. Mikroyritysten kasvu verkostoissa ja yhteiskunnallinen merkitys. Yrittäjien työhyvinvoinnin edistäminen.

 

 

Lääketiede ja terveys

Ikääntyminen ja terveys

 

Raija Korpelainen, terveysliikunnan professori
p. 050 312 5746

Ikäihmisten liikkumiseen ja liikkumattomuuteen vaikuttavat tekijät; liikkumisen ja liikkumattomuuden merkitys toimintakyvylle, terveydelle ja hyvinvoinnille

Terveydenhuollon digitalisaatio ja Sote

 

Maritta Perälä-Heape, datalähtöiset terveydenhuoltoratkaisut ja innovaatioekosysteemit, työelämäprofessori
p. 040 673 4159

Oman terveyden mittaaminen, yksilöllinen terveydenhoito, terveystiedon hyödyntäminen tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa

Jarmo Reponen, terveydenhuollon tietojärjestelmätutkimus, työelämäprofessori
p. 040 541 2718

Terveydenhuollon tietojärjestelmät, eHealth, DigitalHealth , tietojärjestelmien käytettävyys ja arviointi, Suomen terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitys ja vertailu kansainvälisesti, tekoälyn hyödyntäminen lääketieteellisessä kuvantamisessa, digitalisaation koulutus lääkäreille ja hammaslääkäreille

Mielenterveys

 

Jouko Miettunen, kliinisen epidemiologian professori
p. 040 716 7261

Psykoosit suomalaisessa väestössä; psykoosien riskitekijät ja ennuste

Markku Timonen, yleislääketieteen professori
p. 040 832 4883

Suomalaisten työikäisten mielenterveysongelmat: masennus, ahdistus, stressi. Mielenterveysongelmien yleisyys, diagnosointi ja hoito.

Elinikäinen terveys ja kansansairaudet

 

Juhani Junttila, kardiologian professori
p. 050 544 4367

Sydänperäiset äkkikuolemat: syyt, genetiikka ja sydänfilmin riskitekijät

Jaro Karppinen, fysiatrian professori
p. 041 446 2859

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet: alaselkäkivun syntymekanismit, ehkäisy ja hoito, tuki- ja liikuntaelinsairauksien väestötutkimukset

Vuokko Anttonen, hammaslääketieteen professori
p. 040 713 7079

Suomalaisten suun terveys, yleisimmät suunsairaudet, ehkäisy ja hoito, karieksen diagnostiikka ja ehkäisy

Juha Auvinen, yleislääketieteen professori
p. 040 673 6344

Elinikäinen terveys ja terveyshaasteet, kansansairaudet, väestötutkimukset

Raija Korpelainen, terveysliikunnan professori
p. 050 312 5746

Liikkumiseen ja liikkumattomuuteen vaikuttavat tekijät eri ikävaiheissa; liikunnallisen ja liikkumattoman elämäntavan vaikutukset terveyteen, toimintakykyyn, hyvinvointiin; liikunnan ja liikkumattomuuden taloudellinen merkitys; rakennetun ja luonnollisen ympäristön merkitys ihmisen liikkumiselle, terveydelle, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille

Ympäristömuutokset ja terveys

 

Tiina Ikäheimo, yliopistotutkija 

p. 040 542 2968

Kylmän ja kuuman ympäristön vaikutukset toimintakykyyn (fyysinen ja älyllinen suorituskyky) ja terveyteen (sairastavuus, kuolleisuus) ja näiden hallinta terveillä sekä herkillä väestöryhmillä

Jouni Jaakkola, kansanterveystieteen professori
p. 040 672 0927

Ilmansaasteet, ilmastonmuutos, kuolleisuus

Arja Rautio, arktisen tutkimuksen professori
p. 040 585 5776

Ilmastonmuutoksen, ikiroudan sulamisen ja ympäristömyrkkyjen vaikutukset terveyteen, elinympäristöön ja elämänlaatuun arktisilla alueilla; alkuperäisväestön, ympäristön ja eläinten vuorovaikutus ja yhteinen terveys

Lääketieteen tekoäly

 

Simo Saarakkala, lääketieteen tekniikan professori 
p. 040 035 4512

Tekoälyn hyödyntäminen lääketieteellisessä diagnostiikassa

 

 

 

 

Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys

Luonnon monimuotoisuus

 

Marko Mutanen, yli-intendentti
p. 050 350 5793

Hyönteisten biodiversiteetti, erityisesti hyönteisryhmistä perhoset ja pistiäiset; hyönteisten tunnistaminen, lajien rajaus ja sukulaisuussuhteet DNA-menetelmien avulla

Esa Hohtola, eläinfysiologian professori (emeritus)
p. 050 350 2816

Eläinten elintoiminnot, erityisesti energia-aineenvaihdunta ja lämmönsäätely

Ilmastonmuutos ja arktinen ympäristö

 

Kari Strand, geologian ja mineralogian professori
p. 040 725 7025

Ilmastonmuutos arktisilla alueilla, jää

Jan Hjort, luonnonmaantieteen professori
p. 050 400 8707

Ikirouta ja maaperämuutokset, palsasuot, maanpinnan muodot, elottoman luonnon monimuotoisuus (geodiversiteetti), arktisten alueiden luonnonmaantiede ja globaalimuutos, kaupunki-ilmasto

Bjørn Kløve, vesitekniikan professori
p. 040 594 4514

Vesistöt, niiden hajakuormitus ja tutkimus, turvesoiden valuma-alueet ja -vedet, pohjavedet, hydrologia ja hydrauliikka, kaivosvedet, veden riittävyys globaalina kysymyksenä, lumi ja jää, ilmastonmuutos

Kalevi Mursula, fysiikan professori
p. 040 068 8365

Auringon tutkimus ja vaikutus maapallolla, Auringon ilmastovaikutukset, maan lähiavaruus, avaruusilmasto, avaruussää

Eva Pongracz, kestävien energiajärjestelmien ja ympäristötekniikan professori
p. 040 506 1623, 040 725 0018

Pohjoisten alueiden ympäristö- ja energiantuotantokysymykset

Arja Rautio, arktisen tutkimuksen professori
p. 040 585 5776

Arktiset terveyskysymykset, ilmastonmuutoksen, ikiroudan sulamisen ja ympäristömyrkkyjen vaikutukset terveyteen, elinympäristöön, ja elämänlaatuun arktisilla alueilla. Ihmisten, ympäristön ja eläinten vuorovaikutus ja yhteinen terveys.

Jouni Jaakkola, kansanterveystieteen professori
p. 040 672 0927

Ilmansaasteet, ilmastonmuutos, kuolleisuus

Ympäristöteknologia ja luonnonvarojen kestävä käyttö

 

Bjørn Kløve, vesitekniikan professori 
p. 040 594 4514

Vesistöt, niiden hajakuormitus ja tutkimus, turvesoiden valuma-alueet ja -vedet, pohjavedet, hydrologia ja hydrauliikka, kaivosvedet, veden riittävyys globaalina kysymyksenä, lumi ja jää, ilmastonmuutos

Riitta Keiski, aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professori
p. 040 726 3018

Kestävät tuotantomenetelmät ja teknologiat, teollisuuden ja liikenteen päästöt ja ilmapäästöjen hallinta, teollisuuden jätevesien ja kaivosvesien puhdistuskäsittely, katalyysi prosessi- ja ympäristöteknologiana, erotustekniikat, kestävyysarvioinnit ja -kriteerit, kestävä energia, tutkimusetiikka

Jukka Kömi, fysikaalisen metallurgian professori
p. 040 549 0311

Teräkset, niiden valmistus, käytettävyys ja sovellukset, terästuotantoon liittyvät ympäristökysymykset

Saija Luukkanen, rikastustekniikan professori
p. 050 465 2982

Kestävä kaivosteknologia

Kiertotalous ja uudet materiaalit

 

Mirja Illikainen, mekaanisen prosessitekniikan professori
p. 040 588 5904

Kiertotalous, kierrätys, jätemateriaalien käsittely, teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö, geopolymeerit, betoni, sementti

Henrikki Liimatainen, yliopistotutkija
p. 050 565 9711

Uudet biopohjaiset nanomateriaalit ja niiden sovellukset. Erityisesti selluloosan ja nanoselluloosan muokkaamiseen ja valmistukseen liittyvät aiheet, ja sovellukset kuten muovia korvaavat pakkaukset ja muut materiaalit, vihreät kemikaalit, tekstiilit, elektroniikan ja biolääketieteen sovellukset.

Tulevaisuuden energiajärjestelmät, -tuotanto ja -talous

 

Ulla Lassi, soveltavan kemian professori
p. 040 029 4090

Akkuteknologia, akkukemikaalit, erityisesti litiumakkuteknologia, akkukemikaalien kierrätys ja metallien talteenotto, prosessikemia kiertotaloudessa, katalyysi ja katalyyttiset materiaalit biomassa muokkauksessa, katalyytit veden käsittelyssä, vedenpuhdistuskemikaalit, erityisesti hiiliadsorbentit ja geopolymeerit vedenpuhdistuksessa

 

 

 

 

ICT ja digitalisaatio

Tulevaisuuden langattomat tietojärjestelmät 5G ja 6G

 

Matti Latva-aho, tietoliikennetekniikan professori, 6G Flagship johtaja
p. 040 588 9655

6G-tutkimus

Ari Pouttu, luotettavien langattomien järjestelmien professori, 6G Flagship varajohtaja
p. 040 543 2694

5G-testiverkko ja -sovellukset, sensoriteknologia, älykkäät energiajärjestelmät, viranomaisverkot

Jari Iinatti, tietoliikenneteorian professori
p. 040 532 9403

Langattomat kehoverkot, langattomuus lääketieteen tekniikassa

Markku Juntti, professori, langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskuksen (CWC) radioteknologian tutkimusyksikön johtaja
p. 029 448 2834

Langaton tietoliikennetekniikka ja signaalinkäsittely

Tekoäly, älykkäät ympäristöt ja materiaalit

 

Timo Ojala, tietotekniikan professori
p. 040 567 6646

Älykkäät ympäristöt, lisätty todellisuus

Steven LaValle, tietotekniikan professori
p. 050 436 3534 (English only)

Virtuaalitodellisuus

Juha Röning, sulautettujen järjestelmien professori
p. 040 518 1621

Robotiikka, kyberturvallisuus

Heli Jantunen,  professori, Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö
p. 040 512 0861

Älykkäät ja uudet materiaalit, painettu älykkyys

Simo Saarakkala, lääketieteen tekniikan professori
p. 040 035 4512

Lääketieteen tekoäly

Susanna Pirttikangas, yliopistotutkija
p. 040 707 8873

Tekoäly, IoT

Olli Silvén, professori, Konenäkö ja signaalianalyysi
p. 029 448 2788

Konenäkö, tekoäly

Tapio Fabritius, professori, Optoelektroniikan ja mittaustekniikan tutkimusyksikön johtaja
p. 040 775 7054

Painettava ja joustava elektroniikka, ohutkalvoelektroniikka, optiikan ja fotoniikan teolliset ja biolääketieteelliset sovellukset

Markku Oivo, professori, ohjelmistotuotanto
p. 040 8227702

Digitalisaatio, ohjelmistot, ohjelmistotuotanto, ohjelmisto- ja dataintensiiviset palvelut

Ihmislähtöinen digitalisaatio

 

Harri Oinas-Kukkonen,  professori, Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut
p. 040 579 1410

Teknologia ja ihminen (vaikutus käyttäytymiseen online ja offline), uudet teknologiat, World Wide Web

Netta Iivari, professori, Käyttöliittymät ja ihmiskeskeinen digitalisaatio -tutkimusyksikkö
p. 040 7256412

Lapset ja teknologia, lasten teknologiakasvatus, käyttäjäkokemus, käyttäjäkeskeinen ja osallistuva suunnittelu, teknologiaan liittyvät eettiset asiat ja käytettävyys

Pentti Haddington, englannin kielen ja vuorovaikutuksen professori
p. 050 341 0347

Ihmisen kyvykkyys digitalisoituvassa maailmassa, vuorovaikutus virtuaalitodellisuudessa

 

 

 

 

Kasvatus ja opetus

Ihmisen oppiminen ja digitalisaatio

 

Sanna Järvelä, kasvatustieteen, oppimisen ja opetuksen professori
p. 040 577 7164

Oppiminen ja opetus: yhteisöllinen oppiminen, teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen koulutuksessa, oppimisen teoria

Pentti Haddington, englannin kielen ja vuorovaikutuksen professori
p. 050 341 0347

Digitulevaisuus (ihmisen kyvykkyys ja oppiminen, vuorovaikutus), soveltava kielentutkimus, kommunikaatio, diskurssi, englannin kieli, kielenkäyttö, kielentutkimus, monitieteisyys:

Nuoret

 

Anna Reetta Rönkä, tutkijatohtori
p. 050 472 1620

Yksinäisyys, tyttöjen ja poikien syrjäytyminen

Kaisa Vehkalahti, akatemiatutkija
p. 050 359 7292

Lapsuuden ja nuoruuden historia, muuttuva maalaisnuoruus

Raija Korpelainen, terveysliikunnan professori
p. 050 312 5746

Nuorten liikkumiseen ja liikkumattomuuteen vaikuttavat tekijät; liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutukset nuorten terveyteen ja hyvinvointiin

Vuokko Anttonen, hammaslääketieteen professori
p. 040 7137079

Suun terveys: lasten ja nuorten yleisimmät suun sairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito, nuorten terveyskäyttäytyminen

Maahanmuutto ja pakolaisuus

 

Vesa Puuronen, sosiologian professori
p. 050 435 1053

Rasismi ja populismi

Seija Jalagin, yliopistonlehtori
p. 050 350 3299

Pakolaisuuden ja muuttoliikkeiden historia, Japanin kulttuuri ja historia, lähetystyön historia

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

 

Mervi Heikkinen, yliopistotutkija
p.  050 350 2537

Tieteen ja tutkimuksen sukupuolivastuullisuus, sukupuolten segregaatio, sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, organisaatiotutkimus ja tasa-arvosuunnitelmat, sukupuolistunut valta, väkivalta ja väkivallattomuus

Outi Ylitapio-Mäntylä, yliopistonlehtori
p. 050 3586826

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa, kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt, valta kasvatusyhteisöissä

 

 

 

 

Seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen

 

Tuija Huuki, akatemiatutkija
p. 050 350 2958

Lasten ja nuorten valtasuhteet, väkivalta, kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä

Helena Louhela, tutkijatohtori
p. 0294 484685

Sukupuolistunut väkivalta, seksuaalinen väkivalta, lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen väkivalta, tyttötutkimus

 

 

Kulttuuri ja historia

Suomalaisuuden juuret

 

Timo Ylimaunu, yliopistonlehtori
p. 050 350 7785

Kaupunkiarkeologia ja historiallinen arkeologia

Matti Enbuske, yliopistonlehtori
p. 050 350 1826

Siirtolaisuus, asutus- ja väestöhistoria, identiteetit, arktinen historia

Jyrki Korpua, yliopistonlehtori
p. 0294 483324

Kirjallisuus: myytit, fantasia, tieteisfiktio, spekulatiivinen fiktio, utopiat ja dystopiat, Raamattu, Kalevala, J.R.R. Tolkien, pelitutkimus

Jussi Ojajärvi, yliopistonlehtori
p. 050 350 4471

Kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhde, identiteettikysymykset kirjallisuudessa, 2000-luvun vaihteen kotimainen kirjallisuus, Väinö Linna, Tove Jansson

Harri Mantila, suomen kielen professori
p. 0294 483471

Suomen kieli ja murteet, unkarin kieli

Imago, julkisuus ja maine

 

Erkki Karvonen, informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori
p. 050 350 3856

Politiikan viestintä

Saamelaisuus

 

Veli-Pekka Lehtola, saamelaisen kulttuurin professori
p. 040 578 0492

 

 

 

 

 

Talous ja yrittäminen

Työelämän muutos ja yrittäjyys

 

Vesa Puhakka, liiketaloustieteen ja johtamisen professori
p. 040 833 3776

Yrittäjyys, liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen, kansainvälinen liiketoiminta

Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja, mikroyrittäjyys
p. 050 466 2832

Yksinyrittämisen ja mikroyritysten kasvun ja johtamisen erityispiirteet. Mikroyritysten kasvu verkostoissa ja yhteiskunnallinen merkitys. Yrittäjien työhyvinvoinnin edistäminen.

Sijoittaminen ja säästäminen

 

Juha-Pekka Kallunki, liiketaloustieteen professori
p. 040 567 2508

Rahoitusmarkkinat, yritysrahoitus ja tilinpäätökset, osakekurssi

Talouspolitiikka

 

Mikko Puhakka, kansantalouden professori
p. 050 350 6419

finanssipolitiikka, talouden rakennemuutos, talouskriisit, kilpailukyky, Yhdysvaltain talous ja politiikka, dynaaminen tehottomuus, makrotaloustiede, kansainvälinen makrotaloustiede, epälineaarinen dynamiikka, limittäiset sukupolvet

Liiketoiminta ja digitalisaatio

 

Timo Koivumäki, liiketaloustieteen ja digitaalisen palveluliiketoiminnan professori
p. 040 507 3631

Digitaalinen palveluliiketoiminta ja digitaaliset palveluekosysteemit, liiketoimintamallit, innovaatiot, alueellinen resilienssi, verkkokauppa, kuluttajakäyttäytyminen

Veikko Seppänen, digitaalisen liiketoiminnan professori
p. 040 156 2805

Digitaalinen ohjelmistoliiketoiminta, liiketoimintamallit, liikesuhteet, tutkimustulosten kaupallistaminen, kilpailukyky

Vesa Puhakka, liiketaloustieteen ja johtamisen professori
p. 040 833 3776

Yrittäjyys, liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen, kansainvälinen liiketoiminta

 

 

 

 

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Matti Sanaksenaho, arkkitehtuurin professori
p. 050 561 2495

Nykyarkkitehtuuri, puurakentaminen, taide

Janne Pihlajaniemi, arkkitehtuurin professori
p. 040 572 0895

Rakennussuunnittelu, hirsi- ja puurakentaminen