University of Oulu, 2019

Mentoriksi?

Haluatko hyödyntää työurasi tuomaa kokemusta ja auttaa työelämään astuvaa opiskelijaa löytämään oman uransa? Kiinnostaako omien ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen? Haluatko tietää, mitä yliopistolla tapahtuu ja verkostoitua? Haluatko päivittää omaa osaamistasi?

Mentorihaku on kaudelle 2020-2021 on päättynyt. Kiitämme kaikkia mentoriksi ilmoittautuneita! Vuoden 2021-2022 mentorihaku käynnistyy syksyllä 2021. 

Mentorointi on ohjausta, kannustusta, tukea ja vinkkien antamista aktorille eli maisterivaiheen opiskelijalle (tai tohtoriopiskelijalle, oma erillinen hakuprosessi). Mentoroinnin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa löytämään oman potentiaalinsa työntekijänä ja etenemään kohti omannäköistä urapolkua. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen avoimuuteen, aktiivisuuteen ja luottamukseen.

Mentorointitapaamiset voidaan järjestää joko kasvotusten tai etäyhteydellä. Kasvotusten tapahtuvia tapaamisia tulee tarkastella ajankohtaisten ohjeistusten ja suositusten valossa, asuinpaikan ja keskinäisen sopimuksen perusteella. 

Pyrimme löytämään joka vuosi mahdollisimman toimivat mentoriparit. Usein pareilla on sama opiskelutausta, mutta joskus esimerkiksi mentorin yrittäjäkokemus on tärkeämpää parien valinnassa. Aktoria ei välttämättä löydy joka vuosi kaikille, sillä opiskelijoiden opiskelualat ja toiveet vaihtelevat.

Alumneillemme lähetetään tietoa käynnistyvistä mentorointiohjelmista alumnien uutiskirjeessä, jonka saa liittymällä alumniyhteisöön. Niitä mentoreita, jotka olisivat kiinnostuneita mentoroimaan tohtoriopiskelijaa, pyydetään olemaan yhteydessä suoraan Tutkijakouluun: uniogs(at)oulu.fi  

Organisaation on mahdollista saada myös erillinen esittely mentoroinnista. Olethan yhteydessä alumni(at)oulu.fi, mikäli toivot saavasi erillisen esittelyn.

Miksi ryhtyä mentoriksi?

Mentorointi tarjoaa opiskelijoille oivan keinon etsiä suuntaa omalle uralleen, mutta mentorointiin osallistuminen on antoisa kokemus myös mentorille. Opiskelijan kanssa käytyjen keskustelujen kautta mentori voi joutua myös itse haastetuksi, kyseenalaistaa omia näkemyksiään ja saada uusia näkökulmia omaan työhönsä. Ohjelman yhteisissä tapaamisissa on mahdollisuus tutustua eri aloilla työskenteleviin ihmisiin ja yliopiston ja koulutusohjelmien kuulumisiin. Ilmoittautuessasi mentoriksi kansainväliselle opiskelijalle pääset lisäksi tutustumaan ihmiseen eri kulttuurista ja kertomaan suomalaisen työelämän tai kansainvälisen työuran erityispiirteistä.

Mentoriksi voit ilmoittautua, mikäli

 • sinulla on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon ei tarvitse olla Oulun yliopistosta.
 • sinulla on vähintään noin viiden vuoden kokemus työelämästä.
 • työskentelet pienessä, keskikokoisessa tai suuressa yrityksessä, julkisella sektorilla, järjestössä tai vaikka yrittäjänä. Kaikki työkokemus on jakamisen arvoista! Vaikka oma ura tuntuisi epätyypilliseltä tai urapolku mutkikkaalta, juuri se voi tehdä sinusta mielenkiintoisen mentorin.
 • sinulla on aito into ja halu ohjata nuorta työelämään siirtyvää henkilöä ja jakaa avoimesti omia kokemuksiasi.
 • sinulla on mahdollisuus sitoutua ohjelmaan noin puolen vuoden ajaksi.
 • ehdit tavata aktoriasi säännöllisesti noin kerran kuussa (joko etäyhteydellä tai kasvotusten), mutta vähintään kolme kertaa puolen vuoden aikana.

Alat, joilta kaivataan lisää mentoreita

 • luonnontieteet; erityisesti biologia, maantiede, fysiikka ja kemia
 • humanistiset alat
 • kasvatustieteet; erityisesti kasvatuspsykologia ja kansainväliset maisteriohjelmat (valmius mentoroida myös kansainvälistä opiskelijaa englanniksi)
 • kauppatieteet; erityisesti rahoitus ja laskentatoimi (valmius mentoroida myös kansainvälistä opiskelijaa englanniksi)
 • terveystieteet sekä lääketieteen tekniikan alat, molekyylilääketiede ja biokemia (valmius mentoroida myös kansainvälistä opiskelijaa englanniksi)
 • tekniikan alat; erityisesti ympäristö- ja prosessitekniikka, tietotekniikka sekä arkkitehtuuri (valmius mentoroida myös kansainvälistä opiskelijaa englanniksi).

Mentorin rooli

Mentorin tehtävänä on olla mukana omana itsenään ja jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä luottamuksellisissa tapaamisissa. Hän on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen. Mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta. Mentorin ei odoteta toimivan opiskelijan opinnäytetyön tai väitöstyön ohjaajana tai tarjoavan työ- tai harjoittelupaikkaa. Mentori ei ensisijaisesti edusta ohjelmassa yritystä, jossa on töissä, vaan tarkoitus on edustaa itseään ja yhtä mahdollista uravalintaa.

Opiskelija on mentoroinnin aktiivinen osapuoli ja huolehtii mentorointisuhteen edistämisestä. Mentori voi kommentoida agendaa, nostaa sille muita asioita tai jopa ehdottaa uutta lähestymistapaa tietyn asiakokonaisuuden käsittelyyn. On hyvä tiedustella aika ajoin, kokeeko aktori liikkuvansa kohti mentoroinnille asettamiaan tavoitteita.

Mitä mentorointi vaatii?

Mentorointi vaatii motivaatiota ja aikaa sekä mentorilta että aktorilta. Mentoriparit sitoutuvat vähintään kolmeen keskinäiseen tapaamiseen tai etätapaamiseen ohjelman aikana. Omaa mentoroitavaa voi tavata esimerkiksi lounaalla, kahvilla, urheilun merkeissä tai videoyhteydellä. Puolen vuoden aikana on lisäksi kolme kaikille mentoreille ja aktoreille suunnattua yhteistä tapaamista joko paikan päällä kampuksella tai etänä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa. Yhteisissä tapaamisissa pääset tutustumaan ihmisiin eri aloilta ja saat tukea mentorointiin.

Tutustu kauden 2020-2021 aikatauluun ja mentorointiohjelman sisältöön

Mentorointiohjelmaan osallistuvien ei tarvitse olla ohjelman aikana välttämättä Oulussa.  Joka vuosi mukana on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvia opiskelijoita tai mentoreita. Etämentorointi puhelimen ja etäyhteyden välityksellä on intiimiä ja voi helpottaa aikataulujenkin sopimista. 

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Maisteriopiskelijoiden mentorointi:

Riitta Arffman
Alumnikoordinaattori

Outi Tolonen
Ura-asiantuntija

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Tohtoriopiskelijat:
Oulun yliopiston tutkijakoulu uniogs(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.11.2020