Muuntokoulutus

Tietojenkäsittelytiede, filosofian maisteri (2 v)

  • Saat erinomaisen pohjan informaatio- ja viestintäteknologian kehittämiseen ja soveltamiseen

  • Hankit osaamista, jota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa digitalisaation edetessä

Lue lisää ja hae

Tietojenkäsittelytieteilijöille teknologia ei ole vain sähköisiä laitteita tai monimutkaista koodia. Tavoitteena on tuoda todellista lisäarvoa ohjelmistoja käyttäville ihmisille. Informaatioteknologia kehittyy voimakkaasti, ja alan asiantuntijoista on suuri kysyntä. Lisäksi työmarkkinat ovat murroksessa digitalisaation ja automaation voimistuessa. Yhä useampi liiketoiminta muuttuu ohjelmisto- ja palvelukeskeiseksi.

Muuntokoulutuksessa voit tulla asiantuntijaksi tietokoneohjelmistojen kehittämisessä, sillä kaksivuotisen koulutuksen suuntautumisvaihtoehtona on ohjelmistotuotanto. Työelämään orientoitunut tapa suorittaa opinnot tarkoittaa sitä, että harjoitus- ja projektityöt tehdään usein yhteistyössä yritysten tai julkisten organisaatioiden kanssa.

Ala on hyvin kansainvälinen, ja se näkyy myös koulutuksessa. Maisterivaiheessa opetus on englanniksi, ja myös kansainvälisten maisteriohjelmien ulkomaalaiset opiskelijat suorittavat kursseja samoissa ryhmissä.

 

Valmistuneiden työpaikkoina ovat yleensä informaatioteknologia-alan yritykset, palvelu- ja teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä koulutusorganisaatiot.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa

  • ohjelmistoarkkitehti
  • järjestelmäanalyytikko
  • IT-konsultti