Muuntokoulutus

Tuotantotalous, diplomi-insinööri (2 v)
 

  • Poikkitieteellinen tutkinto-ohjelma, joka yhdistää tekniikkaa, taloutta ja ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä

  • Erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet opiskeluaikaisen yritysyhteistyön ansiosta

Lue lisää ja hae

Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, kauppatieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut työskentelee tyypillisesti teknistaloudellisissa kehitys- ja johtotehtävissä, jotka liittyvät yrityksen tai muun organisaation tuotantoon, tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, projekteihin ja henkilöstöön.

Opinnoissa on tyypillistä tiivis yhteistyö teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa: Luennoilla käytetään oppimisen edistämiseksi organisaatioiden käytännön haasteita ja vierailijoita yrityksistä. Lisäksi harjoitustyöt tehdään usein koskien todellisia yritysten ongelmia. Näin opiskelijat saavat käytännön kokemusta ja kontaktin mahdolliseen tulevaan työnantajaansa.

Tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistuu joko tuotannollisen toiminnan tai tuotehallinnan ammattilaiseksi ja voi täydentää osaamistaan organisaation ja osaamisen johtamisella, projektijohtamisella tai prosessi- ja laatujohtamisella.

Tuotantotalous tarjoaa mahdollisuuden työskennellä yksityisellä sektorilla eri toimialoilla, yrittäjänä tai julkisissa organisaatioissa.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa:

  • kehitysjohtaja
  • laatupäällikkö
  • projektipäällikkö
  • tuotantopäällikkö
  • tuotepäällikkö

16.2.2017 Alumnitarina

Visiosta valmiiksi