Oulun yliopiston neuvottelukunta

Oulun yliopiston neuvottelukunta 1.1.2019 – 31.12.2022

Jussi Pesonen (neuvottelukunnan puheenjohtaja)

Jussi Pesonen on toiminut UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajana tammikuusta 2004 lähtien. Maaliskuusta 2007 alkaen hän on kuulunut myös yhtiön hallitukseen. Jussi Pesonen on Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osaston (ICC Finland) hallitusten puheenjohtaja ja Metsäteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsen. Hän on myös Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) ja East Office of Finnish Industries Oy:n hallitusten jäsen. Jussi Pesonen on koulutukseltaan prosessiteknologian diplomi-insinööri Oulun yliopistosta. Hänet on vihitty Oulun yliopiston kunniatohtoriksi v. 2013.

Leena Kaarina Bruckner-Tuderman

Leena Kaarina Bruckner-Tuderman toimii Freiburgin yliopiston ihotautiklinikan johtajana ja ihotautiopin professorina. Hänet on Saksan kansallisen tiedeakatemian, Heidelbergin tiedeakatemian ja Berlin-Brandenburgin tiedeakatemian jäsen. Leena Kaarina Bruckner-Tuderman valmistui Oulun yliopistosta lääkäriksi 1976 (LL), sekä lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1977. Hänet on vihitty Budapestin lääketieteellisen Semmelweis-yliopiston sekä Oulun yliopiston kunniatohtoriksi. 

Kaisa Hietala

Kaisa Hietala on kestävän kehityksen asiantuntija. Hän on Tracegrow Oy:n  ja Kemira Oyj:n hallituksen jäsen.  Kaisa Hietala on tehnyt merkittävän uran Neste Oyj:n palveluksessa ollen myös yhtiön johtoryhmän jäsen vastuualuenaan Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta. Tätä ennen hän oli Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan johtajana 2011–2014, hankinnasta ja kaupallisesta toiminnasta vastaavana johtajana Singaporessa 2008–2011 ja uusiutuvista raaka-aineista vastaavana päällikkönä 2006–2008. Kaisa Hietala on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa, pääaineenaan fysiikka, sekä ympäristöalan (polar studies) maisterin tutkinnon Cambridgen yliopistossa.

Juha Hulkko

Juha Hulkko on oululainen yrittäjä . Hän oli perustamassa tietotekniikka-alan yritys Elektrobit Oyj:tä ja oli myös sen suurin omistaja. Vuonna 2015 yhtiö myi Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle. Juha Hulkko on toiminut useiden yhtiöiden hallituksissa, viimeksi Oulun Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajana 2014-2017. Juha Hulkko on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 1980 ja promovoitu tekniikan kunniatohtoriksi vuonna 2009.

Hannu Huttunen

Hannu Huttunen toimii Bittium Oyj:n toimitusjohtajana. Hän on toiminut aiemmin Nokia Mobile Phonesin, Nethawk Oyj:n ja Elektrobit Oyj:n johtotehtävissä. Hannu Huttunen on ollut vahvasti viemässä eteenpäin oululaista osaamista teknologia-alan huippuyrityksissä. Hannu Huttunen on Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen. Hannu Huttunen valmistui Oulun yliopiston yrityksen taloustieteen koulutusohjelmasta vuonna 1993 pääaineenaan laskentatoimi.

Timo Kenakkala 

Timo Kenakkala on ollut Hämeenlinnan kaupunginjohtaja vuodesta 2013. Aikaisemmin hän oli Oulun apulaiskaupunginjohtaja ja toimi sitä ennen usean vuoden ajan Kemiran tutkimuskeskuksen johtajana sekä tutkijana Oulun yliopistossa ja Tampellassa. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori, pääaine Kemia, Oulun yliopistosta.

Juhani Kostet

Juhani Kostet on historiantutkija ja eläkkeellä oleva entinen Museoviraston pääjohtaja. Ennen astumistaan Museoviraston pääjohtajan virkaan Kostet toimi Turun museokeskuksen museotoimenjohtajana. Hän on Oulun yliopiston Suomen historian, Turun yliopiston museologian ja Jyväskylän yliopiston kaupunkihistorian erityisesti kaupunkikartografian historian dosentti. Juhani Kostet on Oulun yliopiston kasvatti. Hän on tehnyt väitöskirjansa Suomen historiasta.

Eero Manninen

Eero Manninen on Helsingin kaupungin johtava asiantuntija. Hänen työskentelee erityisesti korkeakouluyhteistyöhön ja työvoiman saatavuuteen liittyvien asioiden parissa. Ennen siirtymistään Helsingin kaupungin palvelukseen Eero Manninen toimi Suomen ylioppilaskuntien pääsihteerinä. Tähän tehtävään hän siirtyi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin tehtävistä. Manninen on valmistunut Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi v. 2006. Hänen pääaineensa on suomen kieli.

Veli-Matti Puutio

Kauppaneuvos Veli-Matti Puutio on toiminut Osuuskauppa Arinan toimitusjohtajana vuodesta 2002 sekä kaiken kaikkiaan S-ryhmän eri johtotehtävissä yli 25 vuoden ajan. Liikkeenjohtajan tehtävien ohella Puutio on toiminut muun muassa SOK:n ja S-Pankki Oy:n hallituksissa, Elinkeinoelämän Keskusliiton aluejohtokunnassa, Oulun kauppakamarin hallituksessa sekä Oulun Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on ollut eläkeyhtiö Ilmarisen hallintoneuvostossa vuodesta 2003. Kaupallisen alan opintonsa hän on suorittanut Vaasan kauppakorkeakoulussa sekä SOK:n kenttäkoulutuksessa.

Erja Sankari

Erja Sankari, Vice President, Supply Chain Engineering, johtaa Nokian mobiiliverkkoliiketoiminnan toimitusketjujen – käsittäen maailmanlaajuisen valmistuksen, logistiikan ja materiaalihankinnan - rakentamista ja ylläpitoa. Vuosina 2013–2018 hän johti Nokian Oulun tehdasta. Näiden tehtävien ohella hän on toiminut Nokia Suomen maajohtoryhmän jäsenenä vuodesta 2013 sekä Nokian Oulun yksikön johtajana vuodesta 2016. Erja Sankari on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri Oulun yliopistosta ja ollut Nokian palveluksessa vuodesta 1998 alkaen.

Mari-Leena Talvitie 

Mari-Leena Talvitie on oululainen kansanedustaja ja Kansallisen kokoomuksen varapuheenjohtaja. Hän on ollut Oulun kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2005 ja toiminut lisäksi muun muassa Oulun kaupunginhallituksen, Oulun kaupunginvaltuuston ja Oulun seudun ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Mari-Leena Talvitie on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta.

Mirja Vehkaperä

Mirja Vehkaperä on toiminut 2018-2019 Euroopan parlamentin jäsenenä, kehitysvaliokunnan toisena varapuheenjohtajana sekä varajäsenenä ulkoasiainvaliokunnassa. Hän on Oulun kaupunginvaltuuston ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen.  Mirja Vehkaperä on myös Yleisradion hallintoneuvoston jäsen ja arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan toinen varapuheenjohtaja. Koulutukseltaan Vehkaperä on kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja Oulun yliopistosta.

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 16.12.2020