Saila Saraniemi, brändiprofessori

Suomen ensimmäinen brändiprofessori aloitti Oulun yliopistossa

Oulun yliopistoon on nimetty brändijohtamiseen erikoistunut professori. Kauppatieteiden tohtori, dosentti Saila Saraniemi aloitti tehtävässä kuluvan vuoden alussa. Lahjoitusvaroin perustettu professuuri on alan ensimmäinen Suomessa.

Nyt perustettu professuuri vahvistaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tehtävää yritysten brändeihin ja brändijohtamiseen liittyvää tutkimusta. Tämä etenkin yritysten tarpeita palveleva asiantuntijatehtävä tuli mahdolliseksi Oulun yliopiston yhteistyökumppaneiden lahjoitusten turvin. Professuuria ovat tukeneet suorilla lahjoituksilla Osuuskauppa Arina ja Oulun kaupunki. Lisäksi professuuriin ohjataan osa kauppatieteelliselle alalle kohdennetuista lahjoituksista.

Tehtävään valittu Saila Saraniemi on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta 2001 ja kauppatieteiden tohtoriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 2009. Hän on Itä-Suomen yliopiston brändimarkkinoinnin dosentti. Saraniemi on kehittänyt bränditeemaista tutkimusta useissa Tekes-rahoitteisissa projekteissa. Toimiessaan Oulussa yliopistonlehtorina hän on tuonut brändijohtamisen syventävän opintojakson tiedekuntaan. Saraniemi toimii myös aktiivisesti alan kansainvälisissä tutkijapiireissä.

Brändimarkkinoinnin lahjoitusprofessuuri kuvastaa Saraniemen mielestä markkinoinnin merkityksellisyyden oivaltamista johtamisessa. ”On hienoa, että kulttuuriin, arvoihin ja mielikuviin liittyvät aineettoman pääoman osa-alueet organisaatioiden toiminnassa nähdään tärkeinä nyt, kun yhteiskunnassa ja maailmassa on yhä isompia asioita ratkaistavanamme.” 

Saraniemi haluaa kuunnella tarkkaan työelämän toiveita suunnittelu- ja kehittämistyössä. Professuurin tuomien resurssien myötä jatkosuunnitelmiin kuuluvat alueellisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen yritysten ja kehittäjien kanssa sekä brändimarkkinointiin liittyvän opetuksen uudistaminen. Kauppatieteissä markkinoinnin opetukseen on luvassa uusia opintojaksoja siten, että opetussuunnitelmassa on nähtävissä selkeä brändiosaamisen juonne.

Professuuri sijoitetaan brändimarkkinoinnin alalle ja tarkemmin markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikköön. Professuuri on aluksi viisivuotinen (1.1.2020–31.12.2024).

Saila Saraniemen tutkijaprofiili

Kuva: Kauppatieteiden tohtori, dosentti Saila Saraniemi aloitti Oulun yliopiston brändimarkkinoinnin professorina 1.1.2020. Kuva: Marja Alatalo

Viimeksi päivitetty: 21.1.2020