Runsas määrä rakennusalan opiskelijoita huomioliiveissä ja kypärät päässä.

Yhteistyötä opinnoissa ja työmaalla

Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun seudun ammattiopiston rakennusalojen opiskelijat lähtivät yhteiselle vierailulle Turvapuistoon oppimaan työturvallisuudesta. Ensimmäistä kertaa järjestetty tilaisuus toi eri oppilaitosten opiskelijat lähemmäs toisiaan. Yliopiston ja Oamk:n yhteistyö laajenee entisestään lähivuosina.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat kolmesta eri oppilaitoksesta tutustuivat Turvapuistossa työelämäkumppaneiden vetämiin erilaisiin rasteihin. Seitsemällä rastilla tutustuttiin muun muassa henkilösuojaimiin, korjausrakentamiseen ja ajoneuvoturvallisuuteen. Rastien teemoja oli havainnollistettu lavastetuilla rakennustyömailla ja -välineillä sekä oman elämän esimerkeillä.

 

Kypäräpäiset opiskelijat kiipeävät portaita pitkin betorirakennelman päälle.
Betonirakentamista demonstroitiin yläilmoissa.

 

Tekniikka parantaa turvallisuutta

Vaikka työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota lisääntyvissä määrin, on rakennusala edelleen tapaturma-alttein toimiala Suomessa. Päivän tavoitteena olikin oppia ymmärtämään ja havainnoimaan työturvallisuutta niin omasta kuin muidenkin alan ammattilaisten näkökulmasta.

”Työturvallisuus koskee kaikkia rakennusalan työntekijöitä, ei vain rakennusmiehiä”, kiteytti vierailua järjestämässä ollut yliopistotutkija Antti Niemi.

Työturvallisuutta voidaan parantaa uudella tekniikalla, josta saatiin esimerkkejä päivän aikana. Kiinnostusta herättivät muun muassa suojalasit, jotka eivät huurru sisä- eikä ulkopuolelta. Vaikka uusia välineitä kehitetään jatkuvasti, on tärkein turvallisuustekijä kuitenkin aina ihminen.

”Turvallisuutta saa vaatia. Kun olette kesätöissä, kysykää, kysykää ja kysykää”, kehotti NCC:n kehitysinsinööri Tiina Häyrynen.

 

Käsillään selittävä rastinvetäjä näkyy kahden opiskelijan takaa.

Opiskelijat kuuntelivat tarkkaavaisesti rastinvetäjien kertomuksia.

 

Turvallisuudesta vastaa niin yksilö kuin yhteisökin

Pro-liiton sopimusala-asiamies Taisto Palola konkretisoi perehdyttämisen tärkeyttä kertomalla kuolemaan johtaneesta tapaturmasta, joka olisi ollut vältettävissä, jos uudelle työntekijälle olisi kerrottu edes perusasiat rakennustyömaalla liikkumisesta. Tarina herätti opiskelijat pohtimaan, mikseivät työnantajat aina huolehdi lakiinkin kirjatusta perehdytyksestä.

Yhteistyön tärkeyttä korostettiin useilla rasteilla. Turvallisuutta pitää suunnitella aivan alkuvaiheesta asti, ja myös työmaalla harvemmin työskentelevien suunnittelijoiden tulee olla tietoisia työmaan olosuhteista. Jos jotain ei tiedä, voidaan asia selvittää yhdessä.

Kaikkien vastuulla on huolehtia fyysisen turvallisuuden lisäksi myös henkisestä puolesta.

”Omaa väsymystä ei usein huomaa itse, joten on tärkeää tarkkailla ja kysellä työkavereiden jaksamisesta. Alalta lähdetään mielenterveysongelmien, ei katkenneen jalan, vuoksi”, Palola summasi.

 

Rivi opiskelijoita kuuntelee lavastetulla kattorakenteella.

 

Ensimmäisestä kerrasta käytänteeksi

”Oli mielenkiintoista, opin uusia asioita”, totesivat opiskelijat ohjelmasta. Ainoat moitteet liittyivät päivän kylmyyteen: osa ei ollut tiennyt etukäteen, että Turvapuisto on ulkona, eikä ollut pukeutunut tarpeeksi lämpimästi pakkassäätä varten.

Oulun yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston yhteinen päivä Turvapuistossa järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Toiveena on, että vierailu muodostuisi jokavuotiseksi käytännöksi. Tapahtuma oli osa Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hanketta, jonka tarkoituksena on tehdä opetuksesta työelämälähtöisempää ja mahdollistaa opiskelijoiden koulutusrajat ylittävä yhteistyö jo opintojen aikana.

 

Yliopisto ja Oamk läheiseen yhteistyöhön

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyötä on suunniteltu noin puolen vuoden ajan. Lisäksi valmistellaan laboratorioiden, laitteiden ja ohjelmistojen yhteiskäyttöä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan kuuluu useita opintojaksoja, joita on tarkoituksenmukaista suunnitella ja opettaa yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojaksojen synkronointi ja testaus on jo aloitettu, ja yhteisopettamista on luvassa ensi lukuvuonna.

Yhteistyö sisältää myös kaksisuuntaiset polkuopinnot insinööritutkinnosta diplomi-insinöörin tutkintoon sekä tekniikan kandista insinöörin tutkintoon. Ensin mainittu polku on jo toiminnassa. Se mahdollistaa jatkuvan oppimisen sekä antaa hyvät valmiudet johtotehtävissä toimimiseen työelämässä.

Toisella polulla siirrytään teoreettisesta tutkinnosta ammatillisesti suuntautuneeseen tutkintoon. Polku lyhentää opiskeluaikaa ja mahdollistaa työskentelyn rakennusalalla neljän vuoden opintojen jälkeen. 

Lukuvuonna 2021–2022 hienosäädetään ja pilotoidaan opetussuunnitelmaa. Yhteistyö on täysimuotoisesti käynnissä uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan vuonna 2022.

Viimeksi päivitetty: 15.11.2019