Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Luonnontieteiden maisteri Muhammad Ikram Ashraf

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikennetekniikka, CWC

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus

9.12.2019 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

L6, Linnanmaa

Aihe

Radioresurssien hallinta laitteesta laitteeseen ja ajoneuvosta ajoneuvoon välisessä viestinnässä 5G- ja tulevaisuuden verkoissa

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Mario Di Francesco, Aalto yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Mehdi Bennis, Oulun yliopisto

Radioresurssien hallinta laitteesta laitteeseen ja ajoneuvosta ajoneuvoon välisessä viestinnässä 5G- ja tulevaisuuden verkoissa

Tulevaisuuden solukkoverkkojen pitää pystyä tukemaan yhä suurempaa kaistanleveyttä vaativia sovelluksia sekä yhteyksiä ihmisten, laitteiden ja ajoneuvojen välillä. Radioresurssien hallinta (RRM) on eräs keskeisistä viidennen sukupolven (5G) verkkoihin liittyvistä tutkimusalueista, joilla pyritään hallitsemaan heterogeenisen ekosysteemin vaihtelevia sovellustarpeita. Tämän väitöstyön keskeisinä tavoitteina on kehittää uudenlaisia itseorganisoituvia ja vähäisen kompleksisuuden resurssienhallinta-algoritmeja laitteesta-laitteeseen (D2D) ja ajoneuvosta-ajoneuvoon (V2V) toimiville uusille langattomille järjestelmille sekä samalla mallintaa ja tuottaa verkon kontekstikohtaista tietoa vastaamaan koko ajan tiukentuviin vaatimuksiin. Tämä väitöskirja edistää näiden tavoitteiden saavuttamista useilla keskeisillä tuloksilla, mitkä on julkaistu neljässä konferenssi- ja kahdessa lehtiartikkelissa IEEE:n julkaisusarjoissa.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 2.12.2019