Uudet teknologiset ratkaisut Biocenter Oulun palveluiden tehostamiseksi

Projektin kuvaus

TAVOITE
Hankkeen tavoitteena on Biocenter Oulun (BCO) ydinpalvelujen kehittäminen ja tehostaminen mm. laiteinvestointien avulla. Hanke tuo Ouluun teknologiaa joka mahdollistaa uusien menetelmien kehityksen sekä suurien näytemäärien käsittelyn. Erityisesti hankkeen tavoitteena on Biocenter Oulun ydinpalvelujen avulla mahdollistaa alueen PK-yritysten innovaatio- ja tuotekehitystyötä sekä menetelmän ja tuotteiden testausta. Ehdotetun hankkeen avulla yritykset saavat käyttöönsä laitteistoja jotka mahdollistavat kilpailun ja kasvun kansainvälisillä markkinoilla ja sitä kautta hanke parantaa työllisyyttä. Hankkeessa hyödynnetään Oulun yliopiston osaamista erityisesti proteiinitutkimuksen saralla ja hanke tuokin sitä kautta Oululle ja alueelle kansainvälistä näkyvyyttä.

TOIMENPITEET
Biocenter Oulun ydinpalvelut liittyvät moniin Oulun yliopiston strategisiin fokusalueisiin ja hanke vahvistaa siten jo olemassaolevaa infrastukruuria. Investointien avulla tehostetaan menetelmien käyttöä ja mahdollistetaan suurien näytemäärien käyttö tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Investoimalla nanolitra-skaalan automaattiseen nesteenkäsittelijään sekä uusiin vuorovaikutuksia ja proteiinien laatua mittaaviin laitteisiin saadaan kapasiteetti nykyään vaadittavalle tasolle. Tutkimustoiminta alueella tehostuu ja luodaan uusia mahdollisuuksia yritysten innovaatiotoiminnalle. Laitteet sijoitetaan Biocenter Oulun proteiinien analysointi, proteiinikristallografia ja mallinnus ydinpalveluihin.

TULOKSET
Kaikki laitteet mahdollistavat entistä tehokkaamman tutkimus- ja tuotekehitystyön. Ne edesauttavat tutkimustyötä kansainvälisessä kärjessä solu- ja molekyylibiologian saralla, sekä vahvistavat alueen yritysten kilpailukykyä. Hankkeessa odotetaan PK yritysten tutkimustyön vahvistuvan teknologian avulla niin että se mahdollistaa uudet merkittävät innovaatiot ja kansainväliset läpimurrot. Hankkeen avulla Oulussa tehtävän lääkeaine-, diagnostiikka- ja terveysteknologiakehityksen odotetaan vahvistuvan laajasti kansalliselle ja myös kansainväliselle tasolle.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto