Linnanmaan kampuksen lämmittämättömien autopaikkojen käyttö muuttuu 1.1.2020

Oulun yliopiston hallussa olevilla lämmittämättömillä autopaikoilla otetaan käyttöön uusi käytäntö Linnanmaan kampuksella 1.1.2020 alkaen.  Uudella menetelmällä pyritään takaamaan yliopiston lämmittämättömien autopaikkojen kohdentaminen yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.  Muutos tehdään Linnanmaan kampukselle ensimmäisessä Oamk muuttovaiheessa tulevien uusien n. 1100 henkilön vuoksi. Yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä olevien autopaikkojen määrä ei vähene muutoksessa.

Yliopiston hallussa olevat Linnanmaan lämmittämättömät autopaikat muodostavat yhden pysäköintialueesta riippumattoman autopaikkakokonaisuuden. Käyttöoikeus lämmittämättömään autopaikkaan kattaa Linnanmaalla kaikki yliopiston hallinnassa olevat lämmittämättömät autopaikat yliopiston autopaikka-alueilla, mutta ei SYK ja Oamk hallussa olevia autopaikkoja. Käyttääkseen Linnanmaan kampuksen lämmittämättömiä autopaikkoja, on yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden kirjauduttava eParking-järjestelmään HAKA-tunnuksilla ja varattava lämmittämättömän autopaikan käyttöoikeus.

Käyttöoikeuden varaaminen on maksutonta ajalle 1.1.-31.5.2020. Käyttöoikeus autopaikkaan vahvistetaan ilmoittamalla käytössä olevan auton rekisterinumero. Käyttöoikeus ei takaa autopaikan vapaana olemista vaan sillä mahdollistetaan autopaikan käyttö.

Käyttöoikeus lämmittämättömään autopaikkaan ei oikeuta pysäköimään muualle kuin pysäköintiin sallituille yliopiston hallussa oleville autopaikka-alueille eikä se oikeuta käyttämään lämmitystolpallisia autopaikkoja. Lämmityt autopaikat on vuokrattu lämmityspaikan maksaneille.

Yliopiston käytössä olevia lämmittämättömiä autopaikkoja on autopaikka-alueilla P1 (217 paikkaa), P3 (16 paikkaa), P4 (77 paikkaa), P5 (87 paikkaa), P9 (11 paikkaa), P11 (66 paikkaa) ja P12 (98 paikkaa). Yhteiskäyttöisillä pysäköintialueilla autopaikat erotetaan tarvittaessa toimijakohtaisilla (OY, SYK, Oamk) kylteillä.

Tulevan pysäköintimallin periaatteet on käyty läpi yliopiston ylioppilaskunnan ja opiskelijaedustajien sekä henkilöstön edustajien kanssa YT-neuvostossa.

Viimeksi päivitetty: 30.12.2019