Linnanmaan lämmitystolpallisten autopaikkojen käyttöoikeus muuttuu 2020

Vanhassa menettelytavassa lämmitystolpallisen autopaikan käyttöoikeus päättyi lämmityskauden päättyessä eli 15.4. ja tuon ajankohdan jälkeen paikat olivat kaikkien käytössä. Vuonna 2020 lämmityspaikan käyttöoikeus jatkuu sopimuskauden loppuun asti ja lämmitystolpalliset autopaikat ovat vain niiden henkilöiden käytössä, joilla on voimassa oleva lämmityspaikka-alueen käyttöoikeus.

Alla menettelytavat sopimustyypeittäin 2020. Menettelytapa koskee myös lämmityskaudelle 2019-2020 tehtyjä lämmityspaikan käyttöoikeussopimuksia.

Jatkuva sopimus:

Jatkuva sopimus on voimassa koko sopimuskauden aina seuraavan sopimuskauden alkamiseen asti. Tällä hetkellä voimassaolevat jatkuvat lämmityspaikan käyttöoikeussopimukset päättyvät 31.10.2020. Jatkuva sopimus oikeuttaa pysäköimään sille lämmityspaikka-alueelle, joka on määritelty sopimuksessa. Lisäksi lämmityspaikan käyttöoikeus oikeuttaa pysäköimään satunnaisesti lämmittämättömälle autopaikalle. Jatkuvan lämmityspaikan käyttöoikeussopimuksen irtisanominen tai päättäminen ei oikeuta minkäänlaiseen kaudelta maksetun maksun palautukseen tai hyvitykseen käyttämättömältä sopimuskauden ajalta.

Määräaikainen sopimus:

Määräaikainen sopimus on voimassa vain sen ajan mitä sopimukseen on merkitty. Sopimuksen päättymisen jälkeen on mahdollista hakea lämmityspaikan käyttöoikeutta uudelleen tai lämmittämättömän autopaikan käyttöoikeutta. Määräaikaisen lämmityspaikan käyttöoikeussopimuksen irtisanominen tai päättäminen ei oikeuta minkäänlaiseen kaudelta maksetun maksun palautukseen tai hyvitykseen käyttämättömältä sopimuskauden ajalta.

Linnanmaan autopaikka-alueilla uusitaan kaikkien yliopiston hallinnassa olevien autopaikka-alueiden opastuskyltit ja samalla poistetaan vanhentuneet kyltit vuoden 2020 alussa.

Tila- ja turvallisuuspalvelut

Viimeksi päivitetty: 31.12.2019